Specialist, Direcția juridică

Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” este operator naţional și membru plenipotenţiar al Uniunii Poştale Universale, care prestează servicii poştale, curierat, încasare și distribuire plăți etc., fiind licențiată de către BNM în domeniul remiterii de bani, precum și fiind autorizată de către Serviciul Vamal în calitate de AEO.
Fiind cel mai mare operator de profil din Moldova, Întreprinderea oferă un larg spectru de servicii poştale şi financiare pe întreg teritoriul ţării, dispunând de o reţea teritorială de peste 1200 de oficii şi agenţii poştale prestând servicii poştale cetăţenilor în mai mult de 1500 localităţi ale ţării.
Strategic, Î.S. „Poşta Moldovei” este orientată spre lărgirea spectrului de servicii prin implementarea serviciilor netradiţionale domeniului poştal, asigurând calitatea prestării lor, formelor şi metodelor de deservire a clientelei în baza implementării tehnologiilor avansate, asigurându-şi astfel rentabilitatea activităţii.
Lărgirea spectrului de noi servicii poştale competitive, moderne, solicitate de clienţi, ne permite să afirmăm că Î.S. „Poşta Moldovei” a devenit un partener de încredere pe piaţa Republicii Moldova.
Activitatea noastră este orientată spre atingerea obiectivelor stabilite de dezvoltare. Acestea sunt: menţinerea viabilă a reţelei poştale, sporirea volumului de trimiteri poştale, dezvoltarea și lărgirea spectrului de servicii prestate prin utilizarea tehnologiilor avansate, precum și sporirea calităţii acestora.
Pentru viitor, Î.S. „Poşta Moldovei” îşi propune să rămână în continuare o companie sigură, dedicată serviciilor sociale și nu doar, care fiind aproape de oameni, caută neîntrerupt să corespundă nivelului înalt de prestare a serviciilor.
Pentru a menține calitatea de întreprindere-lider pe piaţa de prestări a serviciilor poştale și a crește în continuare, încercăm mereu să fim în pas cu tehnologiile avansate, să atragem personal calificat remunerat corespunzător, ceea ce ne permite să oferim clienţilor noştri servicii moderne şi soluţii complexe. În sensul dat, Î.S. „Poșta Moldovei” anunță spre ocupare postul de:

Specialist, Direcția juridică

Responsabilități și atribuții:

 • Soluţionarea/identificarea soluțiilor aferente situațiilor apărute în activitatea întreprinderii, consultarea subdiviziunilor și conducerii Întreprinderii din punct de vedere legal;
 • Soluţionarea/identificarea soluțiilor aferente situațiilor de încălcare a dispoziţiilor contractelor încheiate între Întreprindere și alte entități şi propunerea soluţiilor pentru buna desfăşurare a activităţii;
 • Analiza actelor de control, de anchetă și perfectarea ordinelor de sancționare, și după caz, participarea la desfășurarea anchetelor de serviciu;
 • Perfectarea reclamațiilor, plâgerilor, cererilor de chemare în judecată, apel, recurs, revizuire, reprezentarea intereselor Întreprinderii în instanțele judecătorești, precum și alte instituții;
 • Întocmirea demersurilor și interpelărilor privind accesul la informații de la instituțiile statului, persoanele juridice și/sau persoanele fizice;
 • Examinarea petițiilor, cercetarea materialelor cu înaintarea propunerilor și perfectarea răspunsurilor corespunzătoare în termenul stabilit;
 • alte sarcini conexe exercitării atribuțiilor de funcție, etc. 

Cerințe:

 • Studii superioare în domeniul juridic;
 • Experiență relevantă la un post cu atribuții similare, de minim 1-2 ani (inclusiv reprezentarea în instanța de judecată);
 • Capacitate de analiză și gândire strategică; 
 • Nivel sporit de atenție și acuratețe;
 • Abilităţi excelente de comunicare și de soluționare eficientă a problemelor;
 • Abilităţi de organizare şi planificare;
 • Inițiativă și viziune strategică, capacități avansate de prezentare și abilități de comunicare a informației, atât verbal cât și scris;
 • Profesionalism, spirit analitic şi de echipă, abilități de formulare a ideilor, inițiativă;
 • Cunoașterea limbii române la perfecțiune; Constituie un avantaj cunoașterea limbii engleze; 
 • Punctualitate, corectitudine și responsabilitate în vederea respectării exigențelor stabilite;
 • Dorința de a studia și a se perfecționa.

Beneficii:

 • Program de lucru stabil de la 8.00 până la 17.00, de luni până vineri;
 • Oportunitate de angajare pe termen lung;
 • Posibilitate de dezvoltare personală și creștere în carieră;
 • Pachet social deplin și alte beneficii oferite prin prisma codului muncii și contractului colectiv de muncă;
 • Telefonie mobilă din contul Întreprinderii și mijloc de transport pentru deplasări în interes de serviciu;
 • Oficiu modern, situat în centrul capitalei;
 • Colectiv prietenos;
 • Salariu - 12000 lei.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul cu poză pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care candidează - Specialist, Direcția Juridică.

La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.

E-mail: hr@posta.md

Alte anunțuri publicate de această companie

Joburi similare

Atașează CV-ul CV de pe site
Atașează CV-ul

Indicați Nume și Prenume

Ai un CV pe site? Intră
Trimite CV-ul

Alegeți jobul

Adaugă o scrisoare de intenție
Închide
Felicitări,
CV-ul tău a fost trimis cu succes! 🥳
Închide