Specialist Direcția juridică

Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” este operator naţional și membru plenipotenţiar al Uniunii Poştale Universale, care prestează servicii poştale, curierat, încasare și distribuire plăți etc., fiind licențiată de către BNM în domeniul remiterii de bani, precum și fiind autorizată de către Serviciul Vamal în calitate de AEO.
Fiind cel mai mare operator de profil din Moldova, Întreprinderea oferă un larg spectru de servicii poştale şi financiare pe întreg teritoriul ţării, dispunând de o reţea teritorială de peste 1200 de oficii şi agenţii poştale prestând servicii poştale cetăţenilor în mai mult de 1500 localităţi ale ţării.
Strategic, Î.S. „Poşta Moldovei” este orientată spre lărgirea spectrului de servicii prin implementarea serviciilor netradiţionale domeniului poştal, asigurând calitatea prestării lor, formelor şi metodelor de deservire a clientelei în baza implementării tehnologiilor avansate, asigurându-şi astfel rentabilitatea activităţii.
Lărgirea spectrului de noi servicii poştale competitive, moderne, solicitate de clienţi, ne permite să afirmăm că Î.S. „Poşta Moldovei” a devenit un partener de încredere pe piaţa Republicii Moldova.
Activitatea noastră este orientată spre atingerea obiectivelor stabilite de dezvoltare. Acestea sunt: menţinerea viabilă a reţelei poştale, sporirea volumului de trimiteri poştale, dezvoltarea și lărgirea spectrului de servicii prestate prin utilizarea tehnologiilor avansate, precum și sporirea calităţii acestora.
Pentru viitor, Î.S. „Poşta Moldovei” îşi propune să rămână în continuare o companie sigură, dedicată serviciilor sociale și nu doar, care fiind aproape de oameni, caută neîntrerupt să corespundă nivelului înalt de prestare a serviciilor.
Pentru a menține calitatea de întreprindere-lider pe piaţa de prestări a serviciilor poştale și a crește în continuare, încercăm mereu să fim în pas cu tehnologiile avansate, să atragem personal calificat remunerat corespunzător, ceea ce ne permite să oferim clienţilor noştri servicii moderne şi soluţii complexe. În sensul dat, Î.S. „Poșta Moldovei” anunță spre ocupare postul de:

Specialist Direcția juridică

Responsabilități și atribuții:
- Soluţionarea problemelor apărute în activitatea întreprinderii, consultarea subdiviziunilor și conducerii Întreprinderii din punct de vedere legal;
- Soluţionarea problemelor ivite în legătura cu încălcarea dispoziţiilor contractelor încheiate între Întreprindere și alte entități şi propunerea soluţiilor pentru buna desfăşurare a activităţii;
- Analiza actelor de control, de anchetă și perfectarea ordinelor de sancționare, după caz, participarea la desfășurarea anchetelor de serviciu;
- Perfectarea reclamațiilor, cererilor de chemare în judecată, apel, recurs, revizuire, reprezentarea intereselor Întreprinderii în instanțele judecătorești, precum și alte instituții;
- Întocmirea demersurilor și interpelărilor necesare activității, pentru obținerea informației de la instituțiile statului, persoane juridice și/sau persoane fizice;
- Examinarea petițiilor, cercetarea documentele și după caz explicațiile oferite pe marginea faptelor invocate în cuprinsul acestora, înaintarea propunerilor și perfectarea răspunsurilor la solicitările/cerințele petiționarului în termenul stabilit;
- alte sarcini conexe exercitării atribuțiilor de funcție, etc. 

Cerințe:
- Studii superioare în domeniul juridic;
- Capacitate de analiză şi gândire strategică;
- Nivel sporit de atenție și acuratețe;
- Abilităţi excelente de comunicare și de soluționare eficientă a problemelor;
- Abilităţi de organizare şi planificare;
- Experiența relevantă la un post similar de minim 2-3 ani;
- Profesionalism, spirit analitic şi de echipă, abilități de formulare a ideilor, inițiativă;
- Vorbitor al limbilor româna şi rusă – fluent, atât la nivel de comunicare, cât şi scriere; 
- Punctualitate, corectitudine și responsabilitate în vederea respectării exigențelor stabilite;
- Inițiativă şi viziune strategică, capacități avansate de prezentare şi abilitați de comunicare a informației, atât verbal cât şi scris;
- Dorința de a studia și a se perfecționa.

Beneficii:
- Program de lucru stabil de la 8.00 până la 17.00, de luni până vineri;
- Oportunitate de angajare pe termen lung;
- Posibilitate de dezvoltare personală și creștere în carieră;
- Pachet social deplin și alte beneficii oferite prin prisma codului muncii și contractului colectiv de muncă (premii, ajutoare materiale etc.);
- Telefonie mobilă din contul Întreprinderii și mijloc de transport pentru deplasări în interes de serviciu;
- Oficiu modern, situat în centrul capitalei;
- Colectiv tânăr și prietenos;
- Salariu de la 9 000 pînă la 12000 lei.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul cu poză pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care candidează - Specialist, Biroul Procese Judiciare și Petiții.

La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.

E-mail: hr@posta.md

Alte anunțuri publicate de aceasta companie

Atașeaza CV-ul Creaza CV
Atașeaza CV-ul

Indicați Nume și Prenume

Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
și trimite-l în orice companie cu un singur click!

Iți va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Intră pe site


Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
și trimite-l în orice companie cu un singur click!

Iți va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Creaza CV


Trimite CV-ul

Alegeți jobul


Închide

CV-ul a fost expediat!

Închide