Acord al utilizatorului

Prezentul Acord al utilizatorului reglementează raporturile apărute în legătură cu utilizarea paginii web Rabota.md cu adresa https://www.rabota.md/ro/, între „Mantis HR” SRL (denumită în continuare „Executor”) și persoana care utilizează pagina web pentru căutarea personalului (denumită în continuare „Angajator”)..

Înregistrîndu-se pe pagina web Rabota.md Angajatorul își exprimă angajamentul să respecte prevederile prezentului Acord al utilizatorului și își asumă toate drepturile și obligațiile prevăzute de acesta în legătură cu utilizarea paginii web.

1. Obiectul Acordului

1.1 Executorul îi propune Angajatorului serviciile sale în condițiile ce fac obiectul prezentului Acord.
1.2 Prevederile prezentului Acord pot fi modificate de către Executor fără preaviz. Noua redacție a Acordului intră în vigoare după 3 (trei) zile din momentul postării. Redacția actuală a Acordului este postată în compartimentul special ala paginii web accesibilă tuturor utilizatorilor.

2. Descrierea serviciilor

Pagina web cu anunțuri de angajare Rabota.md este un serviciu ce acordă asistență la angajarea în cîmpul muncii și căutarea personalului prin postarea anunțurilor despre posturile vacante și a CV-urilor.

3. Drepturile și obligațiile Executorului

3.1 Drepturile Executorului

3.1.1 Informația obținută prin intermediul paginii web RABOTA.MD, este considerată ca fiind proprietatea Executorului. Executorul nu are nici un fel de obligații privind asigurarea confidențialității în raport cu această informație dacă printr-o înțelegere nu a fost stabilit altfel sau dacă legea nu prevede altfel. Prin postarea CV-ului solicitantul de loc de muncă își exprimă acordul față de publicarea cu acces liber a datelor sale cu caracter personal.
3.1.2 Informația postată pe pagina web RABOTA.MD, nu poate fi reprodusă sau preluată în vederea publicării fără acordul scris al Executorului dacă în compartimentul ce conține această informație nu este prevăzut expres altfel.
3.1.3 În nici un caz Executorul nu poartă răspundere pentru daunele, pierderile sau cheltuielile apărute în legătură cu utilizarea paginii web Rabota.md sau cu imposibilitatea utilizării acesteia.

3.2 Obligațiile Executorului

În cadrul prezentului Acord Executorul se obligă:

3.2.1 să-i ofere Angajatorului posibilitatea să plaseze informația cu privire la posturile vacante existente în compania sa în baza de date a paginii web Rabota.md și să efectueze selecția CV-urilor ce se conțin în baza de date cu respectarea regulilor și restricțiilor stabilite de Executor pentru perioada respectivă;
3.2.2 să-i ofere Angajatorului posibilitatea să gestioneze accesul la anunțul său, să-l publice pe pagina web sau să-i suspende publicarea;
3.2.3 să-i ofere Angajatorului care a plătit accesul la catalogul CV-urilor posibilitatea de a răspunde la CV-urile postate;
3.2.4 să-i ofere Angajatorului posibilitatea să-și retragă anunțul în orice moment pe care îl va considera oportun;
3.2.5 să-i ofere Angajatorului posibilitatea să retragă toată informația postată de el pe pagina web prin intermediului compartimentului personal – Cabinetul Angajatorului în orice moment pe care îl va considera oportun;
3.2.8 în cazul nerespectării de către Angajator a obligațiilor stabilite în punctul 4 al prezentului Acord să retragă informația postată de către Angajator fără înștiințarea acestuia.

4. Obligațiile Angajatorului în procesul de înregistrare

În cadrul prezentului Acord Angajatorul se obligă:

4.1 să cunoască și să respecte Regulile de postare a anunțurilor despre posturile vacante
4.2 să nu posteze pe pagina web Rabota.md informația care încalcă legislația Republicii Moldova și legislația internațională;
4.3 să nu posteze informații vădit false;
4.4 să nu posteze și/sau să nu transmită prin intermediul paginii web materiale fără a deține drepturi necesare asupra acestora (prevederea se referă la materialele protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale, brevete, dar și la acorduri cu privire la nedezvăluirea informației, confidențialitate etc.);
4.5 să nu încalce regulile de securitate informațională a paginii web;
4.6 să nu să se prezinte sub o identitate falsă sau atribuie o asemenea identitate altei persoane (persoană particulară sau organizație), să nu ducă în eroare utilizatorii și administrația paginii web în legătură cu datele sale de identitate în orice alt mod;
4.7 să nu utilizeze în procesul de înregistrare adresa electronică ce nu îi aparține sau adresa pe care nu are dreptul să o utilizeze;
4.8 să nu divulge persoanelor terțe parola de acces la compartimentul personal – Cabinetul Angajatorului (Angajatorul poartă toată răspunderea pentru daune cauzate lui de către persoanele terțe în rezultatul comunicării intenționate sau neintenționate a parolei de către Angajator altor persoane; Angajatorul poartă răspundere pentru păstrarea confidențialității parolei și pentru orice accesare a paginii web cu parola sa).

5. Regulile de postare a anunțurilor despre posturile vacante pe pagina web Rabota.md

5.1 Responsabil pentru veridicitatea informațiilor prezentate în anunț este Angajatorul care postează anunțul.
5.2 Administrația își rezervă dreptul să retragă informația postată de către Angajator fără înștiințarea acestuia și fără prezentarea motivelor.
5.3 Administrația are dreptul să modifice cerințele față de conținutul și condițiile de postare a anunțurilor.
5.4 Administrația își rezervă dreptul să redacteze anunțurile în vederea prezentării lor într-o formă mai perceptibilă și aducerii lor în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova.
5.6 Nu se admit anunțurile:
5.6.1 conținutul cărora încalcă prevederile legislației Republicii Moldova (cele care promovează violența, ura rasială, pornografia sau care încalcă Legea cu privire la asigurarea egalității etc.);
5.6.2 conținutul cărora încalcă normele morale și etice acceptate de societate;
5.6.3 care încalcă Regulile de postare a anunțurilor despre posturile vacante și Regulile de postare a CV-urilor;
5.6.4 care conțin informații despre locurile vacante în afara Republicii Moldova și sunt postate de Angajator într-o altă rubrică decît „Locuri de muncă în străinătate”;
5.6.5 care nu conțin denumirea exactă a postului vacant și informații privind cerinţele postului şi sarcinile de muncă;
5.6.6 ce au un caracter vădit fraudulos.

6. Accesul la informația personală a Angajatorului

6.1 Toată informația din anunțurile despre posturile vacante postate pe pagina web Rabota.md este accesibilă tuturor cu excepția parolei de acces la compartimentul personal – Cabinetul Angajatorului și a informației ce se conține în acest compartiment.
6.2 Accesul Angajatorului la conținutul anunțului în vederea modificării acestuia se realizează în baza login-ului și parolei unice alese de Angajator la înregistrare. Responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei este Angajatorul.
6.3 În cazul pierderii parolei de acces Angajatorul poate solicita expedierea parolei la adresa de poștă electronică specificată de el la înregistrare pentru a putea accesa sistemul.

7. Servicii oferite de pagina web Rabota.md

7.1 Pagina web Rabota.md în nici un caz nu poate fi considerată ca fiind o întreprindere care oferă servicii de recrutare a personalului contra plată sau cu titlu gratuit.
7.2 Pagina web Rabota.md nu poartă nici o răspundere pentru numărul de persoane care vor contacta Angajatorul în urma anunțului postat de acesta.
7.3 Pagina web Rabota.md oferă contra plată următoarele servicii:

– servicii de postare a anunțurilor despre posturile vacante, prin care Angajatorul poate în decurs de 1 săptămînă (de luni până vineri) să posteze sau să actualizeze gratuit 3 (trei) anunțuri, iar pentru fiecare postare/actualizare ulterioară va achita 1 leu, posibilitatea postării/actualizării gratuite a anunțurilor fiind oferită în fiecare zi de luni;

- servicii de postare a anunțurilor despre posturile vacante VIP (descrierea serviciului de postare a anunțurilor despre posturile vacante VIP o găsiți aici: https://www.rabota.md/ro/prices/vip, regulile de postare a anunțurilor despre posturile vacante VIP pot fi consultate aici: https://www.rabota.md/ro/rules/#vip iar cele cu privire la anunțuri urgente aici: https://www.rabota.md/ro/prices/urgent.

- oferirea accesului la datele de contact ale solicitanților de locuri de muncă care și-au postat CV-urile în catalogul CV-urilor (mai multe informații cu privire la acest serviciu găsiți aici: https://www.rabota.md/ro/prices/cv

– alte servicii specificate în lista de prețuri a paginii web Rabota.md. https://www.rabota.md/ro/prices

8. Folosirea materialelor postate pe pagina web Rabota.md

8.1 Fiecare utilizator al paginii web Rabota.md, solicitant de loc de muncă sau angajator poartă răspundere pentru informația postată prin intermediul Cabinetului său personal (profilului) de pe pagina web Rabota.md și pentru consecințele acestei postări.
8.2 Pagina web Rabota.md reprezintă doar un mijloc de transmitere a informației și în nici un caz nu poartă răspundere pentru veridicitatea și actualitatea acesteia.
8.3 Executorul va depune toate eforturile posibile pentru retragerea de pe pagina web a unei informații postate cu neglijență, dezordonat sau a unei informații vădit incomplete, însă în cele din urmă răspunderea pentru conținutul informației o poartă persoanele care o postează.
8.4 În cazul reproducerii sau folosirii în oricare alt mod a materialelor de pe pagina web Rabota.md cu excepția CV-urilor solicitanților de locuri de muncă, descrierilor companiilor sau a posturilor vacante, precum și a logotipurilor, elementelor de design, aspectului exterior și structurii paginii web specificarea sursei este obligatorie.
8.5 În cazul în care Angajatorul salvează CV-ul solicitantului de loc de muncă în propria bază de date în afara paginii web Rabota.md Angajatorul poartă răspundere pentru acest fapt în temeiul Legii privind protecția datelor cu caracter personal.
8.6 Nu se permite utilizarea produselor software (scripturi, roboți) pentru citirea informației de pe pagina web Rabota.md.
8.7 Logotipul, denumirea, elementele de design, prezentare și aspectul exterior al paginii web Rabota.md sunt proprietatea Executorului, iar folosirea acestora este interzisă.
8.8 Dat fiind faptul că identificarea utilizatorilor paginilor web este dificilă din motive tehnice Executorul nu garantează faptul că utilizatorii înregistrați sunt într-adevăr acele persoanele care se dau și nu poartă răspundere pentru posibilele daune aduse din acest motiv Angajatorului sau altor persoane.
8.9 Folosind informația de pe pagina web Rabota.md Angajatorul este conștient de faptul că informația plasată ar putea să nu fie veridică și își asumă riscurile legate de o eventuală neveridicitate a informației plasate. În cazul în care acest lucru se întîmplă Angajatorul urmează să înceteze imediat utilizarea paginii web Rabota.md și să înștiințeze Executorul cu privire la identificarea datelor neveridice.
8.10 Executorul nu garantează că anunțurile publicate de Angajator vor fi vizualizate de un anumit număr de solicitați de locuri de muncă și nici cel puțin de un singur solicitant.
8.11 Prezentul Acord nu poate fi interpretat ca fiind stabilirea între Executor și Angajator a unor relații de agenție, relații tovărășești, relații de colaborare, relații de angajare personală sau oricare alt gen de relații ce nu sunt prevăzute expres în prezentul Acord.

Acord al utilizatorului privind prestarea serviciilor de utilizare a paginii web Rabota.md pentru solicitanții de locuri de muncă

Prezentul Acord al utilizatorului reglementează raporturile apărute în legătură cu utilizarea paginii web Rabota.md cu adresa https://www.rabota.md/ro/, între „Mantis HR” SRL (denumită în continuare „Executor”) și persoana care utilizează pagina pentru căutarea unui loc de muncă (denumită în continuare „Solicitant”).

1. Obiectul Acordului

1.1 Executorul îi propune Solicitantului serviciile sale în condițiile ce fac obiectul prezentului Acord.
1.2 Prevederile prezentului Acord pot fi modificate de către Executor fără preaviz. Noua redacție a Acordului intră în vigoare după 3 (trei) zile din momentul postării. Redacția actuală a Acordului este postată în compartimentul special ala paginii web accesibilă tuturor utilizatorilor.

2. Descrierea serviciilor

Pagina web cu anunțuri de angajare Rabota.md este un serviciu ce acordă asistență la angajarea în cîmpul muncii și căutarea personalului prin postarea anunțurilor despre posturile vacante și a CV-urilor.

3. Drepturile și obligațiile Executorului

3.1 Drepturile Executorului

3.1.1 Informația obținută prin intermediul paginii web RABOTA.MD, este considerată ca fiind proprietatea Executorului. Executorul nu are nici un fel de obligații privind asigurarea confidențialității în raport cu această informație dacă printr-o înțelegere nu a fost stabilit altfel sau dacă legea nu prevede altfel. Prin postarea CV-ului Solicitantul își exprimă acordul față de publicarea cu acces liber a datelor sale cu caracter personal.
3.1.2 Informația postată pe pagina web RABOTA.MD, nu poate fi reprodusă sau preluată în vederea publicării fără acordul scris al Executorului dacă în compartimentul ce conține această informație nu este prevăzut expres altfel.
3.1.3 În nici un caz Executorul nu poartă răspundere pentru daunele, pierderile sau cheltuielile apărute în legătură cu utilizarea paginii web Rabota.md sau cu imposibilitatea utilizării acesteia.

3.2 Obligațiile Executorului

În cadrul prezentului Acord Executorul se obligă:

3.2.1 să-i ofere Solicitantului posibilitatea să efectueze căutarea anunțurilor despre posturile vacante, să creeze CV-uri și să le salveze în baza de date a paginii web Rabota.md cu respectarea regulilor și restricțiilor stabilite de Executor pentru perioada respectivă;
3.2.2 să-i ofere Solicitantului posibilitatea să gestioneze accesul la CV-ul său, să-l publice pe pagina web sau să-i suspende publicarea, Solicitantul stabilind în același timp că datele sale personale și de contact (nume, prenume, adresa electronică, numărul de telefon, adresa poștală, linkul la contul de pe rețeaua de socializare și datele de contact prin care se poate face legătura cu Solicitantul) nu vor fi accesibile tuturor și vor fi oferite doar angajatorilor care plătesc pentru accesul la catalogul CV-urilor și angajatorilor care postează anunțurile despre posturile vacante VIP;
3.2.3 să-i ofere Solicitantului posibilitatea de a răspunde la anunțurile postate;
3.2.4 să-i ofere Solicitantului posibilitatea să-și retragă CV-ul în orice moment pe care îl va considera oportun;
3.2.5 să-i ofere Solicitantului posibilitatea să retragă toată informația postată de el pe pagina web prin intermediului compartimentului personal – Cabinetul Solicitantului în orice moment pe care îl va considera oportun;
3.2.6 să nu comunice datele de contact ale Solicitantului nici contra plată, nici cu titlu gratuit persoanelor care le solicită cu intenții evident diferite decît cele de angajare a personalului;
3.2.7 în cazul nerespectării de către Solicitant a obligațiilor stabilite în punctul 4 al prezentului Acord să retragă informația postată de către Solicitant fără înștiințarea acestuia.

4. Obligațiile Solicitantului în procesul de înregistrare

În cadrul prezentului Acord Solicitantul se obligă:

4.1 să cunoască și să respecte Regulile de postare a CV-urilor;
4.2 să nu posteze pe pagina web Rabota.md informația care încalcă legislația Republicii Moldova și legislația internațională;
4.3 să nu posteze informații vădit false;
4.4 să nu posteze și/sau să nu transmită prin intermediul paginii web materiale fără a deține drepturi respective asupra acestora (prevederea se referă la materialele protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale, brevete, dar și la acorduri cu privire la nedezvăluirea informației, confidențialitate etc.);
4.5 să nu încalce regulile de securitate informațională a paginii web;
4.6 să nu să se prezinte sub o identitate falsă și să nu ducă în eroare utilizatorii și administrația paginii web în legătură cu datele sale de identitate în orice alt mod;
4.7 să nu utilizeze în procesul de înregistrare numerele de telefon, adresele poștale, adresele electronice ce nu îi aparțin sau pe care nu are dreptul să le utilizeze;
4.8 să nu divulge persoanelor terțe parola de acces la compartimentul personal – Cabinetul Solicitantului (Solicitantul poartă toată răspunderea pentru daunele cauzate lui de către persoanele terțe în rezultatul comunicării intenționate sau neintenționate a parolei de către Solicitant altor persoane; Solicitantul poartă răspundere pentru păstrarea confidențialității parolei și pentru orice accesare a paginii web cu parola sa).

5. Regulile de postare a CV-urilor pe pagina web Rabota.md

5.1 Responsabil pentru veridicitatea informațiilor prezentate în CV este Solicitantul care postează CV-ul.
5.2 Administrația își rezervă dreptul să retragă CV-ul postat de către Solicitant fără înștiințarea acestuia și fără prezentarea motivelor.
5.3 Administrația are dreptul să modifice cerințele față de conținutul și condițiile de postare a CV-urilor.
5.4 Administrația își rezervă dreptul să redacteze CV-urile în vederea aducerii lor într-o formă mai perceptibilă, să retragă informația ce contravine prevederilor legislației Republicii Moldova, dar și datele de contact ale Solicitantului din compartimentele CV-ului accesibile tuturor, precum și să posteze CV-ul într-o altă rubrică decît cea specificată de Solicitant la postarea CV-ului.
5.6 Nu se admit:
5.6.1 postările ce nu reprezintă CV-uri (anunțuri publicitare, oferte de participare la activități de marketing de rețea etc.);
5.6.2 CV-uri ce conțin cuvinte obscene;
5.6.3 CV-uri conținînd fotografii ce nu corespund prevederilor Regulilor de postare a CV-urilor;
5.6.4 CV-uri ce conțin oferte de servicii criminale, sexuale și alte servicii ilegale;
5.6.5 CV-uri care conțin linkuri către alte resurse;
5.6.6 anunțuri din partea unui grup de persoane sau companii ce oferă anumite servicii.

6. Accesul la informația personală a Solicitantului

6.1 Prin postarea CV-ului Solicitantul își exprimă acordul față de publicarea cu acces liber a datelor sale cu caracter personal.
6.2 Toată informația prezentată în CV-urile postate pe pagina web Rabota.md este accesibilă tuturor cu excepția parolei de acces la compartimentul personal – Cabinetul Solicitantului, datelor de contact și datelor personale ale Solicitantului (nume, prenume, adresa electronică, numărul de telefon, adresa poștală, linkul la contul de pe rețeaua de socializare și datele de contact prin care se poate face legătura cu Solicitantul). Accesul la datele de contact ale Solicitantului se oferă doar angajatorilor care plătesc pentru accesul la catalogul CV-urilor și angajatorilor care postează anunțurile despre posturile vacante VIP.
6.3 Accesul Solicitantului la conținutul CV-ului în vederea modificării acestuia se realizează în baza login-ului și parolei unice alese de Solicitant la înregistrare. Responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei este Solicitantul.
6.4 În cazul pierderii parolei de acces Solicitantul poate solicita expedierea parolei la adresa de poștă electronică specificată de el la înregistrare pentru a putea accesa sistemul.

7. Serviciile oferite de pagina web Rabota.md

7.1 Pagina web Rabota.md în nici un caz nu poate fi considerată ca fiind o întreprindere care oferă servicii de recrutare a personalului contra plată sau cu titlu gratuit.
7.2 Pagina web Rabota.md nu poartă nici o răspundere pentru numărul de persoane care vor contacta Solicitantul în urma CV-ului postat de acesta.

8. Folosirea materialelor postate pe pagina web Rabota.md

8.1 Fiecare utilizator al paginii web Rabota.md, solicitant de loc de muncă sau angajator, poartă răspundere pentru informația postată prin intermediul Cabinetului său personal (profilului) de pe pagina web Rabota.md și pentru consecințele acestei postări.
8.2 Pagina web Rabota.md repezită doar un mijloc de transmitere a informației și în nici un caz nu poartă răspundere pentru veridicitatea și actualitatea acesteia.
8.3 Executorul va depune toate eforturile posibile pentru retragerea de pe pagina web a unei informații postate cu neglijență, dezordonat sau a unei informații vădit incomplete, însă în cele din urmă răspunderea pentru conținutul informației o poartă persoanele care o postează.
8.4 În cazul reproducerii sau folosirii în oricare alt mod a materialelor de pe pagina web Rabota.md cu excepția CV-urilor solicitanților de locuri de muncă, descrierilor companiilor sau a posturilor vacante, precum și a logotipurilor, elementelor de design, aspectului exterior și structurii paginii web specificarea sursei este obligatorie.
8.5 În cazul în care Angajatorul salvează CV-ul solicitantului de loc de muncă în propria bază de date în afara paginii web Rabota.md Angajatorul poartă răspundere pentru acest fapt în baza Legii privind protecția datelor cu caracter personal.
8.6 Nu se permite utilizarea produselor software (scripturi, roboți) pentru citirea informației de pe pagina web Rabota.md.
8.7 Logotipul, denumirea, elementele de design, prezentare și aspectul exterior al paginii web Rabota.md sunt proprietatea Executorului, iar folosirea acestora este interzisă.
8.8 Dat fiind faptul că identificarea utilizatorilor paginilor web este dificilă din motive tehnice Executorul nu garantează faptul că utilizatorii înregistrați sunt într-adevăr acele persoanele care se dau și nu poartă răspundere pentru posibilele daune aduse din acest motiv solicitanților de locuri de muncă sau altor persoane.
8.9 Folosind informația de pe pagina web Rabota.md Solicitantul este conștient de faptul că informația plasată ar putea să nu fie veridică și își asumă riscurile legate de o eventuală neveridicitate a informației plasate. În cazul în care acest lucru se întîmplă Angajatorul urmează să înceteze imediat utilizarea paginii web Rabota.md și să înștiințeze Executorul cu privire la identificarea datelor neveridice.
8.10 Executorul nu garantează că anunțurile publicate de Solicitant vor fi vizualizate de un anumit număr de angajatori și nici cel puțin de un singur angajator.
8.11 Prezentul Acord nu poate fi interpretat ca fiind stabilirea între Executor și Angajator a unor relații de agenție, relații tovărășești, relații de colaborare, relații de angajare personală sau oricare alt gen de relații ce nu sunt prevăzute expres în prezentul Acord.