Instituții publice

VIP joburi


Toate joburile

Lăcătuş-reparator de categoria a patra

Franzeluța • Chisinau

Descrierea postului:- examinarea tehnică a utilajului,- înlăturarea neajunsurilor depistate;- realizarea lucrărilor necesare de pornire-reglare;- efectuarea tuturor tipurilor de reparaţii;- efectuarea tuturor tipurilor de lu...

Ieri Negociabil Trimite CV

Economist principal responsabil de supraveghe...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Cerințe minime obligatorii: 1) Studii și experiență: Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media gene...

Ieri Negociabil Trimite CV

Expert coordonator responsabil de reglementar...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți are următoarele atribuții de bază: licenţierea emitenţilor de monedă ele...

Ieri Negociabil Trimite CV

Inginer programator Data management & reporti...

Moldtelecom • Chisinau

Misiune job: Analiza datelor şi elaborarea rapoartelor privind produsele şi serviciile companiei, în scopul utilizării ulterioare a rezultatelor în procesul de luare a deciziilor. Atribuții de funcție: analizează ...

Ieri Negociabil Trimite CV

Expert principal (pe durată determinată), cu ...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Scopul general al postului: Participarea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de programe și proiecte, alin...

Ieri Negociabil Trimite CV

Inginer de sistem 1C

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe • Chisinau

Sarcini și responsabilități: Oferirea consultațiilor telefonice privind utilizarea SI SIECAP Înaintarea propunerilor privind îmbunătățirea SI Înaintarea propunerilor către programatori pentru actualizarea lu...

Ieri Negociabil Trimite CV

Economist consultant (durată determinată) res...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Scopul funcției: examinarea/verificarea materialelor, documentelor, rapoartelor elaborate de alţi colaboratori ai Direcției până a fi &ic...

Ieri Negociabil Trimite CV

Designer Graphic

Poșta Moldovei • Chisinau

Atribuţii de funcţie: Elaborarea şi prelucrarea machetelor grafice pentru diverse materiale publicitare Elaborarea conceptelor creative în materie de design pentru campaniile publicitare Dezvoltare design pentru aplicaţ...

Ieri Negociabil Trimite CV

Social Media

Poșta Moldovei • Chisinau

Atribuţii de funcţie: Planificarea şi îndeplinirea strategiilor de social media Dezvoltarea canalelor de comunicare în social media în concordanţă cu strategia de brand Propunerea de oportunităţi noi pentru ...

Ieri Negociabil Trimite CV

Expert coordonator responsabil de reglementar...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Atribuțiile secției  Participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM. ...

Ieri Negociabil Trimite CV

Expert principal responsabil de organizare și...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Cerințe față de candidați: Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale, sau în domeniul financiar; Experiență gener...

Ieri Negociabil Trimite CV

Șef Secția Editorial-Filatelică

Poșta Moldovei • Chisinau

Atribuții de funcție: Elaborarea proiectele programelor de editare a emisiunilor de mărci şi efecte poştale, planul tematic al obliterărilor speciale şi ocazionale; Asigurarea executării machetelor şi desenelor originale pentr...

Ieri De la 13500 MDL Trimite CV

Electrogazosudor

Poșta Moldovei • Chisinau

Sarcini de bază:- Sudarea confecțiilor din metal (uși, gratii, balustrade, copertine)- Montarea confecțiilor din metal după caz- Deplasarea în teritoriu pentru colectarea mărimelor necesare, după caz. Cerințe...

Ieri Negociabil Trimite CV

Administrator de sistem

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe • Chisinau

Descrierea activității: Monitorizarea și analizarea sistemelor, serviciilor și aplicațiilor existente; Instalare, configurare și administrare a sistemelor de operare (Windows, Linux); Mentenanța sistemelor de Operare Windows ...

Ieri Negociabil Trimite CV

Programator PHP (Framework Laravel)

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe • Chisinau

Descrierea activității: Elaborarea, menținerea, dezvoltarea și asigurarea funcționării sistemului informațional în domeniile: finanțelor publice, fiscal, vamal și achiziții publice; Aplicarea standardelor tehnice î...

Ieri Negociabil Trimite CV

Manager de proiect

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe • Chisinau

Descrierea activității: Analiza și gestiunea solicitărilor de dezvoltare parvenite de la clienți; Formarea, conducerea și organizarea activității echipei de proiect; Planificarea, atribuirea sarcinilor și monitorizarea zilnic...

Ieri Negociabil Trimite CV

Programator . Net

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe • Chisinau

Descrierea activității: Elaborarea, menținerea, dezvoltarea și asigurarea funcționării sistemului informațional în domeniile: finanțelor publice, fiscal, vamal și achiziții publice; Aplicarea standardelor tehnice î...

Ieri Negociabil Trimite CV

Administrator rețea de calculatoare

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe • Chisinau

Descrierea activității: Administrarea, configurarea, monitorizarea și efectuarea diagnosticării echipamentelor active de rețea; Depănarea conexiunilor de rețea și soluționarea problemelor de conectivitate. Administrarea acces...

Ieri Negociabil Trimite CV

Administrator baze de date

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe • Chisinau

Descrierea activității: Instalarea, configurarea sistemelor de gestiune a bazelor de date; Administrarea și monitorizarea bazelor de date; Participare la implementarea de noi sisteme, servicii și aplicații; Planificarea, coo...

Ieri Negociabil Trimite CV

Specialist (securitate informațională)

Poșta Moldovei • Chisinau

Responsabilitati: Elaborarea politicilor de securitate informațională în conformitate cu cerințele standardelor și practicile internaționale în domeniu dezvoltă metodologia de clasificare a informației, asigură imp...

Ieri Negociabil Trimite CV

Cofetar

Franzeluța • Chisinau

Descrierea postului: pregătirea cremelor, ornarea torturilor cu cremă şi alte elemente. studii, cunoştinţe: medii speciale de cofetar altele: graficul de muncă în 2 schimburi schimbul I - 07:00-15:00; schimbul II - 15:00-...

Ieri Negociabil Trimite CV

Lăcătuş-instalator tehnică sanitară

Franzeluța • Chisinau

Descrierea postului: - montarea şi reparaţia utilajului sanitar-tehnic şi instalaţiilor reţelelor tehnice de aburi, apeduct, canalizare din metal, polimerilor plastici, prin sudură, îmbinare cu filet şi altele. studii, cuno...

Ieri Negociabil Trimite CV

Puitor-ambalator (împachetarea produselor)

Franzeluța • Chisinau

Descrierea postului: ambalarea produsului conform sortimentuluistudii, cunoştinţe: mediiexperienţă profesională: nu este necesarăaltele: graficul de muncă în 3 schimburi:I. 07:00-15:00II. 15:00-23:00III. 23:00-07:00 Modul d...

Ieri Negociabil Trimite CV

Administrator baze de date

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică • Chisinau

Responsabilități:- Instalarea, configurarea și menținerea SGBD;- Asigurarea continuității și disponibilității înalte SGBD;- Implementarea configurărilor de îmbunătățire a performanței SGBD;- Automatizarea proceselor de...

Ieri Negociabil Trimite CV

Inginer virtualizare și cloud

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică • Chisinau

Responsabilități:- Instalarea, configurarea și menținerea platformelor virtualizate și componentelor conexe;- Asigurarea continuității și disponibilității înalte a platformelor virtualizate și componentelor conexe;- Instalar...

Ieri Negociabil Trimite CV

Inginer termoenergetică

Franzeluța • Chisinau

Responsabilitățile principale:- cunoştinţe tehnice aprofundate şi experienţă în mentenanţa, reparaţia, montarea şi testarea utilajului tehnic,- asigurarea exploatării corecte a utilajului termotehnic a întreprinderii,-...

Ieri Negociabil Trimite CV

Inginer suport tehnic

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică • Chisinau

Responsabilități:  Rezolvarea incidentelor/solicitărilor apărute în prestarea serviciilor;  Oferirea consultațiilor utilizatorilor prin telefon/e-mail/service-desk;  Suport tehnic de nivel fizic și aplica...

Ieri Negociabil Trimite CV

Operator monitorizare rețea și sisteme IT (tu...

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică • Chisinau

Responsabilități:  Monitorizarea proactivă a sistemelor informaționale și serviciilor prestate de către Instituție;  Monitorizarea alertelor și log-urilor de sistem din sistemele de monitorizare;  Reacționarea ...

Ieri Negociabil Trimite CV

Inginer de sistem in informatica (administrar...

Moldtelecom • Chisinau

ATRIBUŢII DE FUNCŢIE: analiza, diagnosticarea şi soluţionarea problemelor apărute la nivel hardware & software configurare, întreţinere şi reparea echipamentelor elaborarea caietelor de sarcini, procedurilor de veri...

Ieri Negociabil Trimite CV

Expert principal responsabil de procesul de n...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Obiectivul postului Desfășurarea activităților aferente procesului de notificare a angajamentelor externe la BNM. Cerințe minime obligatorii Studii superioare în domeniul finanțelor/ economic/ juridic cu media gener...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV

Economist coordonator, Direcția combaterea sp...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Cerințe minime obligatorii 1) Studii şi experienţă Studii superioare absolvite în drept și/sau în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; Experiență profesională în domeniul jur...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV

Traducător de limbă engleză (durată determina...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Cerințe minime Studii superioare în domeniul limbilor moderne (specializarea: limba engleză) cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; Experienţă de cel puţin doi ani în domeniile juridic, economic, finan...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV

Expert consultant pe perioadă determinată în ...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

  Cerințe minime obligatorii: Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniul financiar – economic și/sau juridic cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare; Experiență de minim trei ani ...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV

Inginer principal în domeniul administrare in...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Cerințe minime obligatorii: Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale; Experienţa de muncă în domeniul tehnologiilor informaţionale, cel puțin 1 an; Cunoașterea la nivel avansat a sistemelor de op...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV

Economist principal responsabil de monitoriza...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Scopul funcției: Direcția monitorizarea riscurilor și raportare realizează responsabilitățile Departamentului piețe financiare în ce privește monitorizarea și gestionarea riscurilor aferente operațiunilor investiționale ș...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV

Economist consultant responsabil de monitoriz...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Scopul funcției: Direcția monitorizarea riscurilor și raportare realizează responsabilitățile Departamentului piețe financiare în ce privește monitorizarea și gestionarea riscurilor aferente operațiunilor investiționale ș...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV

Șef regiune vânzări retail Cahul

Moldtelecom • Cahul

În rolul de ȘEF REGIUNE VÂNZĂRI RETAIL vei fi responsabil de dezvoltarea și administrarea magazinelor Moldtelecom din aria ta de gestiune (regiunea Cahul, Vulcănești, Cantemir)care vor fi sarcinile: implementarea ac...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV

Șef Regiune vânzări Retail Chișinău

Moldtelecom • Chisinau

În rolul de ȘEF REGIUNE VÂNZĂRI RETAIL vei fi responsabil de dezvoltarea și administrarea magazinelor Moldtelecom din aria ta de gestiune (regiunea Chișinău)care vor fi sarcinile: implementarea activităților de prom...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV

Economist coordonator (durată determinată) re...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Obiectivele direcției: asigurarea implementării unei politici macroprudențiale a BNM în scopul prevenirii sau diminuării efectelor riscur...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV

Expert în domeniul Echipamentelor de Casa si ...

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe • Chisinau

Cerințe față de candidați: Studii tehnice superioare în domeniul electronicii și microelectronicii și TI; Cunoașterea arhitecturii Echipamentelor de Casa si Control (ECC) și protocoalelor comunicaționale aferente activit...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV

Șef Secția marketing

Poșta Moldovei • Chisinau

Sarcini principale:- Monitorizarea și coordonarea Secției Marketing;- Elaborarea activităţii de promovare şi marketing, pregătirea materialelor publicitar -informative;- Analiza eficienţei activităţii de promovare;- Gestionarea re...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV

Specialist Secția marketing

Poșta Moldovei • Chisinau

Responsabilități: Promovarea imaginii întreprinderii; Elaborarea machetelor grafice a flayerelor, banerelor, panourilor și posterelor. Machetarea ghidurilor și broșurilor. Retușarea, prelucrarea imaginilor necesare pen...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV

Specialist Secția vânzări

Poșta Moldovei • Chisinau

Scopul principal al postului: promovarea serviciilor și menținerea relației cu clienții actuali a Întreprinderei;. Sarcini principale:- studierea pieții și identificarea potențialilor clienți;- studierea necesităț...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV

Inginer principal responsabil de elaborare ap...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Scopul:Asigurarea necesităţilor Băncii Naţionale în domeniul elaborării și implementării Sistemelor Informatice elaborate de către forțele p...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV

Jurisconsult principal (durată determinată) r...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Cerințe minime obligatorii: Studii superioare în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 8; Experienţă în domeniul ...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV

Economist principal (durata determinată) resp...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Scopul funcției:Reconcilierea tranzacțiilor (FOREX, Depozite, SWAP, FORWARD, Valori mobiliare) și perfectarea rapoartelor aferente, prelucrarea me...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV

Formator în domeniul finanțelor publice

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe • Chisinau

Cine suntem noi? Suntem o subdiviziune din cadrul I.P. „CTIF”, constituită din 6 formatori și mai bine de 2 ani contribuim la creșterea capacităților profesionale ale angajaților I.P. CTIF, contribuabililor și partene...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV

Formator în domeniul contabilității bugetare

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe • Chisinau

Cine suntem noi? Suntem o subdiviziune din cadrul I.P. „CTIF”, constituită din 6 formatori și mai bine de 2 ani contribuim la creșterea capacităților profesionale ale angajaților I.P. CTIF, contribuabililor și partene...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV

Programator NET

Moldtelecom • Chisinau

ATRIBUȚII DE FUNCȚIE: Elaborare si dezvoltare software Menținerea software existente CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAT: Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale; Nivel mediu de cunoștințe: C# .NET, JavaSc...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV

Jurisconsult principal (perioadă determinată...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Cerințe minime pentru candidați: 1) Studii şi experienţă Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul juridic cu media g...

13 Aprilie 2021 Negociabil Trimite CV
Ataseaza CV-ul Creaza CV
Ataseaza CV-ul

Indicati Nume si Prenume

Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
si trimite-l in orice companie cu un singur click!

Iti va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Intra pe site


Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
si trimite-l in orice companie cu un singur click!

Iti va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Creaza CV


Trimite CV-ul

Alegeti jobul


Inchide

CV-ul a fost expediat!

Inchide
Intra in cont prin