Instituții publice

VIP joburi


Toate joburile

Expert principal (pe durată determinată), cu ...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Scopul general al postului: Participarea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de programe și proiecte, alin...

Astazi Negociabil Trimite CV

Contabil revizor pentru instituții bugetare

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe • Chisinau

Sarcini și responsabilități: Introducerea datelor contabile in programul SIIECAP; Calcularea retribuirii muncii (pentru sectorul bugetar) în baza documentelor primare; Evidența operațiunilor de casă și bancare, a debito...

Astazi Negociabil Trimite CV

Inginer de sistem 1C

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe • Chisinau

Sarcini și responsabilități: Oferirea consultațiilor telefonice privind utilizarea SI SIECAP Înaintarea propunerilor privind îmbunătățirea SI Înaintarea propunerilor către programatori pentru actualizarea lu...

Astazi Negociabil Trimite CV

Specialist în tehnologii informaționale

Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor • Chisinau

Cerințe:- Cerinţe educaționale: studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;- Experiența pe un post similar este binevenită;- Cunoștințe în administrarea și mentenanța site-ului web.Cunoștinte hardware/s...

Astazi Negociabil Trimite CV

Jurisconsult

Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor • Chisinau

Cerințe:- Studii superioare în domeniul juridic;- Experiență de activitate în domeniu va constitui un avantaj;- Elaborarea actelor juridice ;- Perfectarea actelor ce țin de legislația muncii;- Informarea departamentelo...

Astazi Negociabil Trimite CV

Contabil / Economist

Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor • Chisinau

Cerinţe:- Studii superioare in domeniul finante /contabilitate,- Experienta de munca in domeniu cel puțin 1 an,- Tehnici şi proceduri de contabilitate,- Cunoașterea principiilor de bază de control economic și evidență;organizarea ...

Astazi Negociabil Trimite CV

Contabil adjunct/ Contabil-șef

Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor • Chisinau

Cerinţe:- Studii superioare in domeniul finante /contabilitate,- Experienta de munca in domeniu cel puțin 6 luni,- Tehnici şi proceduri de contabilitate,- Cunoasterea programului 1-C; PC: Word, Excel - nivel avansat; -- Cunoaștere...

Astazi Negociabil Trimite CV

Laborant, Chimist, Microbiolog

Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor • Chisinau

Cerințe:- Studii superioare în domeniul chimie, biologie;- Experiența în domeniu va constituie un avantaj- Abilități de analiză a materialul seminal de tip animalier după anumite criterii;- Bune abilitați de comunicare...

Astazi De la 8000 MDL Trimite CV

Șef Centru de producere, testare și distribui...

Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor • Chisinau

Cerințe:- Studii superioare în zootehnie, medicină veterinară, management, business și administrare;- Utilizare computer şi internet;- Abilități de analiză și sistematizare a informației;- Gândire strategică și compete...

Astazi De la 20000 MDL Trimite CV

Șef laborator de testare și apreciere a calit...

Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor • Chisinau

Cerințe:- Studii superioare în zootehnie, medicină veterinară, biologie sau chimie;- Utilizare computer şi internet;- Abilități de organizare şi planificare;- Abilități de analiză și sistematizare a informației;Vor constitui...

Astazi De la 18000 MDL Trimite CV

Zootehnician

Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor • Chisinau

Cerințe:- Studii superioare/medii în zootehnie/medicină veterinară sau biologie;- Tehnici şi proceduri de domeniu- Abilitați de analiză şi soluționare de probleme în domeniu- Abilități de organizare şi planificare- Uti...

Astazi De la 10000 MDL Trimite CV

Medic veterinar

Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor • Chisinau

Cerințe:- Studii superioare în zootehnie sau medicină veterinară;- Experiența de muncă va constitui un avantaj;- Tehnici şi proceduri de domeniu;- Abilitați de analiză și soluționare de probleme în domeniu;- Abilități ...

Astazi De la 10000 MDL Trimite CV

Economist consultant (durată determinată) res...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Scopul funcției: examinarea/verificarea materialelor, documentelor, rapoartelor elaborate de alţi colaboratori ai Direcției până a fi &ic...

Astazi Negociabil Trimite CV

Expert principal responsabil de rezoluție ban...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Cerințe minime obligatorii Studii și experiență Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor juridice, cu med...

Astazi Negociabil Trimite CV

Economist principal responsabil de rezoluție ...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Atribuțiile de bază ale Direcției rezoluție bancară: Exercitarea competențelor de rezoluție bancară și aplicarea instrumentelor de rezoluție; ...

Astazi Negociabil Trimite CV

Sef de secție responsabil de operațiuni inter...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Atribuțiile secției Calcularea remunerațiilor salariaților BNM; asigurarea efectuării decontărilor cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor socia...

Astazi Negociabil Trimite CV

Economist principal responsabil dezvoltarea c...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Atribuțiile Direcției gestionarea și dezvoltarea procesului de raportare, Departamentul raportări și statistică:Gestionarea curentă a procesului d...

Astazi Negociabil Trimite CV

Designer Graphic

Poșta Moldovei • Chisinau

Atribuţii de funcţie: Elaborarea şi prelucrarea machetelor grafice pentru diverse materiale publicitare Elaborarea conceptelor creative în materie de design pentru campaniile publicitare Dezvoltare design pentru aplicaţ...

Astazi Negociabil Trimite CV

Social Media

Poșta Moldovei • Chisinau

Atribuţii de funcţie: Planificarea şi îndeplinirea strategiilor de social media Dezvoltarea canalelor de comunicare în social media în concordanţă cu strategia de brand Propunerea de oportunităţi noi pentru ...

Astazi Negociabil Trimite CV

Şef Secţia Marketing

Poșta Moldovei • Chisinau

Atribuţii de funcţie: Elaborarea strategiilor de marketing ale întreprinderii şi ale mixuului de marketing Dezvoltarea planurilor, susţinerea noilor strategii business, precum şi formarea bugetului de dezvoltare comercia...

Astazi Negociabil Trimite CV

Expert principal pe perioada determinată resp...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Cerințe minime obligatorii 1) Studii şi experienţă Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media genera...

Astazi Negociabil Trimite CV

Economist coordonator (durată determinată) re...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Cerințe minime obligatorii 1) Studii şi experienţă Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media genera...

Astazi Negociabil Trimite CV

Inginer radiolog

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe • Chisinau

Descrierea activității: Configurarea si administrarea sistemelor de operare Windows server 2003 Montarea/ configurarea rețelelor Info comunicaționale; Activități de lucru cu fișiere RPM; Activități de lucru cu setul de echip...

Astazi Negociabil Trimite CV

Expert principal responsabil de supravegherea...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Cerințe minime obligatorii: 1) Studii și experiență: Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media gene...

Astazi Negociabil Trimite CV

Expert principal (durată determinată) respons...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Scopul general al postului: Contribuirea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de gestiune și optimizare pro...

Astazi Negociabil Trimite CV

Economist coordonator responsabil de analiză ...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Atribuția de bază a secției: Elaborarea analizei și prognozei pe termen scurt a activității economice și a inflației. Obiectivele postului: Elab...

Astazi Negociabil Trimite CV

Economist principal (durată determinată) resp...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Scopul postului: Realizarea procesului de comunicare eficientă a deciziilor de politică monetară și implementare a politicii monetare, de asigura...

Astazi Negociabil Trimite CV

Expert principal (durată determinată) respons...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți are următoarele atribuții de bază: licenţierea emitenţilor de monedă ele...

Astazi Negociabil Trimite CV

Expert principal responsabil de organizare și...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Cerințe față de candidați: Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale, sau în domeniul financiar; Experiență gener...

Astazi Negociabil Trimite CV

Expert principal (pe durată determinată), cu ...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Scopul general al postului: Participarea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de programe și proiecte, alin...

Astazi Negociabil Trimite CV

Expert principal responsabil de organizare ge...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Scopul postului- Asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii Băncii Naționale a Moldovei (BNM) sub aspect de organizare gestiune risc...

Astazi Negociabil Trimite CV

Economist principal responsabil de cercetări,...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Cerințe minime obligatorii: 1) Studii şi calificări: Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic (preferabil î...

Astazi Negociabil Trimite CV

Economist consultant (durată determinată) res...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aiciScopul funcției: examinarea/verificarea materialelor, documentelor, rapoartelor elaborate de alţi colaboratori ai Direcției până a fi &icir...

Astazi Negociabil Trimite CV

Expert principal responsabil de domeniul supr...

Banca Națională a Moldovei • Chisinau

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici Direcția supravegherea sistemelor de plăți, în domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată, are următoarel...

Astazi Negociabil Trimite CV

Șef Secția Editorial-Filatelică

Poșta Moldovei • Chisinau

Atribuții de funcție: Elaborarea proiectele programelor de editare a emisiunilor de mărci şi efecte poştale, planul tematic al obliterărilor speciale şi ocazionale; Asigurarea executării machetelor şi desenelor originale pentr...

Astazi De la 13500 MDL Trimite CV

Electrogazosudor

Poșta Moldovei • Chisinau

Sarcini de bază:- Sudarea confecțiilor din metal (uși, gratii, balustrade, copertine)- Montarea confecțiilor din metal după caz- Deplasarea în teritoriu pentru colectarea mărimelor necesare, după caz. Cerințe...

Astazi Negociabil Trimite CV

Cablator-lipitor (jonctor) (toate regiunile d...

Moldtelecom • Chisinau

Atribuții de funcție: executarea lucrărilor de întreţinere, reconstrucţie, reparaţie curentă şi capitală a rețelelor de cablu; montarea cablurilor de retea, manual şi cu ajutorul mecanismelor, dulapurilor şi dozelor de d...

Astazi Negociabil Trimite CV

Inginer de sistem în informatică - Specialist...

Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 • Chisinau

Context: Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 este autoritatea publică în Republica Moldova responsabilă în gestionarea Sistemului Informatic Automatizat 112 (SIA112) de primire și gestionarea a caz...

Astazi Negociabil Trimite CV

Inginer de sistem în informatică - Microsoft ...

Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 • Chisinau

Context: Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 este autoritatea publică în Republica Moldova responsabilă în gestionarea Sistemului Informatic Automatizat 112 (SIA112) de primire și gestionarea a caz...

Astazi Negociabil Trimite CV

Administrator de sistem

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe • Chisinau

Descrierea activității: Monitorizarea și analizarea sistemelor, serviciilor și aplicațiilor existente; Instalare, configurare și administrare a sistemelor de operare (Windows, Linux); Mentenanța sistemelor de Operare Windows ...

Astazi Negociabil Trimite CV

Programator PHP (Framework Laravel)

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe • Chisinau

Descrierea activității: Elaborarea, menținerea, dezvoltarea și asigurarea funcționării sistemului informațional în domeniile: finanțelor publice, fiscal, vamal și achiziții publice; Aplicarea standardelor tehnice î...

Astazi Negociabil Trimite CV

Expert tehnic (domeniul protecției documentel...

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe • Chisinau

Descrierea activității: Efectuarea cercetărilor tehnice a documentelor tipizate cu elemente de protecție, precum și  documentelor poligrafice; Verificarea conformității cu cerințele tehnice și de protecție a documentelor ...

Astazi Negociabil Trimite CV

Manager de proiect

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe • Chisinau

Descrierea activității: Analiza și gestiunea solicitărilor de dezvoltare parvenite de la clienți; Formarea, conducerea și organizarea activității echipei de proiect; Planificarea, atribuirea sarcinilor și monitorizarea zilnic...

Astazi Negociabil Trimite CV

Programator . Net

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe • Chisinau

Descrierea activității: Elaborarea, menținerea, dezvoltarea și asigurarea funcționării sistemului informațional în domeniile: finanțelor publice, fiscal, vamal și achiziții publice; Aplicarea standardelor tehnice î...

Astazi Negociabil Trimite CV

Administrator rețea de calculatoare

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe • Chisinau

Descrierea activității: Administrarea, configurarea, monitorizarea și efectuarea diagnosticării echipamentelor active de rețea; Depănarea conexiunilor de rețea și soluționarea problemelor de conectivitate. Administrarea acces...

Astazi Negociabil Trimite CV

Șef Biroul Administrativ

Poșta Moldovei • Chisinau

Cerinţe faţă de candidat:- Studii superioare în domeniu;- Experienţă de minim 1 an în domenii precum achiziţii, aprovizionare sau logistică;- Cunoasterea limbilor română și rusa;- Cunoștințe de operare PC Windows...

Ieri Negociabil Trimite CV

Inginer în telecomunicații operare bandă larg...

Moldtelecom • Chisinau

ATRIBUŢII DE FUNCŢIE: Asigurarea funcţionării fiabile a echipamentelor acces bandă largă de tip FTTx  Efectuează deservirea tehnică a echipamentului reţelei FTTx  CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT: studii superioare &ic...

Ieri Negociabil Trimite CV

Poștaș

Poșta Moldovei • Chisinau

Responsabilități:-  distribuirea trimiterilor poștale interne / internaționale, cu respectarea regulilor privind prestarea serviciilor poștale, procedurilor interne-  primirea trimiterilor poștale, edițiilor pe...

Ieri De la 4800 MDL Trimite CV

Specialist Biroul Procese Judiciare și Petiți...

Poșta Moldovei • Chisinau

Specialist  Biroul Procese Judiciare și Petiții Responsabilități:- Soluţionarea problemelor apărute în activitatea întreprinderii, din punct de vedere legal;- Analiza şi aprobarea contractelor existente înt...

Ieri De la 9000 MDL Trimite CV

Operator poștal

Poșta Moldovei • Chisinau

Cerinţe faţă de candidat:• Studii superioare, medii, medii speciale;• Cunoasterea limbilor română și rusa, limba engleză va constitui un avantaj;• Abilități de comunicare cu clientela;• Abilități de integ...

Ieri De la 6000 MDL Trimite CV
Ataseaza CV-ul Creaza CV
Ataseaza CV-ul

Indicati Nume si PrenumeCreaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
si trimite-l in orice companie cu un singur click!

Iti va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Intra pe site


Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
si trimite-l in orice companie cu un singur click!

Iti va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Creaza CV


Trimite CV-ul

Alegeti jobul


Inchide

CV-ul a fost expediat!

Inchide
Intra in cont prin