Contabil Sef / Chief Accountant

Frank Technology, a new Scan-Plast and Tunetanken branch in Moldova, is an international company that develops, produces and markets a large number of different products manufactured, wholly or partly, in fibre-reinforced composite materials. We therefore address many different industries and customer groups.

Contabil Sef / Chief Accountant

Șef Contabil în biroul nostru din Chișinău
Ești un contabil experimentat și atent la detalii în căutarea unei poziții de conducere? Suntem încântați să anunțăm oportunitatea pentru poziția de Șef Contabil în cadrul companiei noastre din Moldova. Dacă ai o experiență solidă în contabilitate, abilități analitice excepționale și capacitatea de a conduce o echipă, te încurajăm să aplici.

Descrierea postului: Supravegheați și administrați operațiunile financiare și contabile ale companiei în conformitate cu reglementările locale și standardele internaționale. Asigurați pregătirea precisă și la timp a situațiilor financiare, a rapoartelor și a bugetelor. Gestionați și coordonați procesul de audit, colaborând cu auditorii externi și cu autoritățile de reglementare. Monitorizați și analizați performanța financiară, identificând domenii pentru îmbunătățire și oportunități de economisire a costurilor. Elaborați și implementați controale interne pentru protejarea activelor financiare și prevenirea fraudelor. Colaborați cu alte departamente pentru a asigura operațiuni și raportări financiare fără probleme.

Abilități și calificări preferate: Licență în Contabilitate, Finanțe sau domeniu aferent; Experiență dovedită în calitate de contabil senior sau într-o funcție de contabilitate supervizorală. Cunoștințe profunde despre principiile contabile moldovenești, reglementările fiscale și standardele de raportare financiară. Competență în software de contabilitate și Microsoft Office, în special Excel. Abilități puternice de analiză și rezolvare a problemelor, cu o atenție deosebită la detalii. Abilități excelente de comunicare în scris și verbal în limba română și în limba rusă; cunoașterea limbii engleze este un avantaj. Capacitatea de a lucra independent, de a lua decizii informate și de a prioritiza sarcinile eficient.

Beneficii: Salariu competitiv. Oportunități de creștere profesională. Bonusuri în funcție de performanță. Mediu de lucru dinamic și prietenos.
 
Dacă ești interesat de această poziție, te rugăm să trimiți următoarele informații și o fotografie recentă a ta la adresa job@techinvest.md: Deții permis de conducere valabil? Dacă da, te rugăm să specifici categoria. Ai pașaport UE? Enumerați toate limbile străine pe care le vorbiți. Referințe de la clienții tăi sau recomandări de la angajatorii anteriori - dacă sunt disponibile.
Așteptăm cu nerăbdare să primim aplicația ta și să aflăm mai multe despre experiența și calificările tale.
 
 
Chief Accountant in our office in Chișinău.
Are you an experienced and detail-oriented accountant looking for a leadership role? We are excited to announce an opening for the position of Chief Accountant at our company in Moldova. If you have a strong background in accounting, exceptional analytical skills, and the ability to lead a team, we encourage you to apply.

Job Overview:
 • Oversee and manage the company's financial and accounting operations in compliance with local regulations and international standards.
 • Ensure accurate and timely preparation of financial statements, reports, and budgets.
 • Manage and coordinate the audit process, liaising with external auditors and regulatory bodies.
 • Monitor and analyze financial performance, identifying areas for improvement and cost-saving opportunities.
 • Develop and implement internal controls to safeguard financial assets and prevent fraud.
 • Collaborate with other departments to ensure seamless financial operations and reporting.
Preferred skills and qualifications:
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance, or a related field;
 • Proven experience as a senior accountant or in a supervisory accounting role.
 • In-depth knowledge of Moldovan accounting principles, tax regulations, and financial reporting standards.
 • Proficiency in accounting software and Microsoft Office, particularly Excel.
 • Strong analytical and problem-solving skills with acute attention to detail.
 • Excellent written and verbal communication abilities in both Romanian and Russian; English proficiency is a plus.
 • Ability to work independently, make informed decisions, and prioritize tasks effectively.
Benefits:
 • Competitive salary.
 • Opportunities for professional growth.
 • Performance-based bonus.
 • Dynamic and friendly work environment.
If interested in this position, please submit the following information and a recent photo of yourself, to job@techinvest.md:
 • Do you possess a valid driver's license? If yes, please specify the category.
 • Do you have an EU passport?
 • List all the foreign languages you speak.
Testimonials from your clients or recommendations from previous employers - if available.
We look forward to receiving your application and learning more about your expertise and qualifications.

Alte anunțuri publicate de această companie

Atașează CV-ul CV de pe site
Atașează CV-ul

Indicați Nume și Prenume

Ai un CV pe site? Intră
Trimite CV-ul

Alegeți jobul

Adaugă o scrisoare de intenție
Închide
Felicitări,
CV-ul tău a fost trimis cu succes! 🥳
Închide