Director Autoservice | Директор Автосервиса

Director Autoservice | Директор Автосервиса

Compania de transport "Perfect Trade" cu o experiență de 10 ani pe piață, specializată în toate tipurile de reparații auto, caută un Director Autoservice pentru a conduce și dezvolta operațiunile noastre.

Cu o echipă formată din 36 de angajați talentați și pasionați, 15 elevatoare auto și 4 locuri pentru reparații camioane mari, suntem lideri în domeniul nostru și căutăm o persoană cu energie, viziune și abilități de management pentru a duce autoservisul la noi înălțimi.

Responsabilități Principale:

 • Conducerea eficientă a operațiunilor zilnice ale auto-service-ului, asigurând calitatea și eficiența reparațiilor.
 • Administrarea și coordonarea unei echipe diverse de specialiști auto, inclusiv retenția și motivarea angajaților.
 • Dezvoltarea și implementarea de strategii pentru optimizarea proceselor de lucru și creșterea productivității.
 • Asigurarea satisfacției clienților prin rezolvarea eficientă a problemelor și menținerea unei comunicări excelente.
 • Gestionarea eficientă a resurselor financiare și materiale, optimizarea costurilor și îmbunătățirea rentabilității.

Cerințe:

 • Experiență anterioară în domeniul gestionării autoservice-urilor sau reparațiilor auto.
 • Abilități excelente de conducere și management al echipei, cu capacitatea de a motiva și dezvolta personalul.
 • Cunoștințe solide în construcția și funcționarea automobilelor.
 • Abilități de comunicare și relaționare interpersonale remarcabile.
 • Capacitatea de a lua decizii strategice și de a implementa noi idei pentru dezvoltare.
 • Energic, pozitiv și orientat către rezultate.

Ofertă:

 • Pachet salarial atractiv, în funcție de performanțe și rezultate.
 • Program de lucru: Luni - Vineri 09:00 - 18:00, Sâmbătă 09:00 - 14:00.
 • Oportunități de creștere profesională și dezvoltare personală.
 • Posibilitatea de a deveni investitor și partener în proiecte de vânzări auto.
 • Mediu de lucru prietenos, colaborativ și orientat spre excelență.

Noi promovăm diversitatea și egalitatea de șanse în cadrul forței de muncă. Dacă sunteți pregătit să preluați conducerea și să contribuiți la succesul autoservisului nostru, vă așteptăm să ne trimiteți CV-ul la adresa E-mail: nagoltrans.hr@gmail.com.
 
- - - - - - 
 
Транспортная компания "Perfect Trade", с 10-летним опытом на рынке, специализирующаяся на всех видах авторемонта, ищет Директора автосервиса для управления и развития наших операций.

С нашей командой из 36 талантливых сотрудников, 15 автоподъёмников и 4 постов для ремонта грузовых автомобилей, мы являемся лидерами в нашей отрасли и ищем человека с энергией, видением и управленческими навыками, чтобы вознести автосервис на новый уровень.
 
Основные обязанности: 

 • Эффективное руководство ежедневными операциями автосервиса, обеспечение качества и эффективности ремонтных работ. 
 • Управление и координация разнообразной команды автомобильных специалистов, включая удержание и мотивацию персонала. 
 • Разработка и внедрение стратегий для оптимизации рабочих процессов и увеличения производительности. 
 • Обеспечение удовлетворенности клиентов путем эффективного решения проблем и поддержания отличной коммуникации. 
 • Эффективное управление финансовыми и материальными ресурсами, оптимизация затрат и повышение прибыльности.

Требования: 

 • Опыт работы в автосервисе или авторемонте. 
 • Отличные навыки управления и руководства командой с возможностью мотивировать и развивать персонал. 
 • Глубокие знания в строении и функционировании автомобилей. 
 • Замечательные навыки коммуникации и межличностных отношений. 
 • Способность принимать стратегические решения и внедрять новые идеи для развития. 
 • Энергичность, позитивный настрой и ориентация на результат.

Предложение: 

 • Привлекательный уровень заработной платы, зависящий от результатов и производительности. 
 • График работы: Понедельник - Пятница 09:00 - 18:00, Суббота 09:00 - 14:00. 
 • Возможности профессионального и личностного развития. 
 • Возможность стать инвестором и партнером в проектах по продаже автомобилей. 
 • Дружелюбная, совместная и стремящаяся к отличным результатам рабочая обстановка. 
 • Мы поощряем разнообразие и равные возможности в трудовом коллективе.

Мы поддерживаем разнообразие и равные возможности в трудовом коллективе. Если вы готовы взять на себя руководство и внести свой вклад в успех нашего автосервиса, мы ждем ваше резюме по адресу электронной почты: nagoltrans.hr@gmail.com.

E-mail: nagoltrans.hr@gmail.com
060911855

Alte anunțuri publicate de această companie

Atașează CV-ul CV de pe site
Atașează CV-ul

Indicați Nume și Prenume

Ai un CV pe site? Intră
Trimite CV-ul

Alegeți jobul

Adaugă o scrisoare de intenție
Închide
Felicitări,
CV-ul tău a fost trimis cu succes! 🥳
Închide