Specialist al primăriei comunei valea-trestieni , raionul Nisporeni în reglementarea regimului funciar

Primăria Comunei Valea- Trestieni
Oraș: Nisporeni
Studii: Medii
Experiența de munca: Orice
Salariu: Nespecificat
Program de muncă: Full-time
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
Scopul general al funcției:
Realizarea concepției unice de dezvoltare a relațiilor funciare pe teritoriul gestionat indiferent de forma organizațional- juridică, tipul de proprietate asupra pământului și hotarele administrativ -teritoriale.

Sarcinile de bază:
1.Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare;
2.Controlul asupra folosirii raționale a terenurilor;
3.Ținerea cadastrului funciar ;
4.Ținerea monitoringului funciar .
Condiţiile de participare la concurs:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
Studii superioare sau medii de specialitate în domeniul Cadastrului funciar și reglementarea ralațiilor funciare.
Cunoștințe:
- cunoașterea legislației în domeniu;
-cunoașterea modului de reglementare a regimului proprietății funciare și relațiilor funciare;
- cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
- cunoștințe de operare la calculator.

Documente ce urmează a fi prezentate::

Copia buletinului de identitate: Da
Certificat medical: Da
Cazier juridic: Da
Copia carnetului de muncă: Da
Alte documente necesare: Copia diplomei de studiu și cererea de participare la concurs .

Modalitatea de depunere a documentelor:
Prin poștă, email sau personal.
Telefon:
067441781, 0264-51213
Persoana de contact:
Cananău Grigore
E-mail:
Atașeaza CV-ul Creaza CV
Atașeaza CV-ul

Indicați Nume și Prenume

Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
și trimite-l în orice companie cu un singur click!

Iți va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Intră pe site


Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
și trimite-l în orice companie cu un singur click!

Iți va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Creaza CV


Trimite CV-ul

Alegeți jobul


Închide

CV-ul a fost expediat!

Închide