Director de producție (RO - Mediaș) / Директор по производству (RO - Mediaș)

Приглашаем на работу:

Director de producție (RO - Mediaș) / Директор по производству (RO - Mediaș)

CERINȚE PENTRU SOLICITANT: 

 • Studii: tehnice superioare (inginer);
 • Experiență: peste 5 ani;
 • Experiență în organizarea muncii de producție de mașini;
 • Cunoașterea elementelor de bază și a principiilor de organizare a muncii în industriile de construcție de mașini;
 • Experiență în planificarea și contabilitatea operațională a progresului producției;
 • Cunoașterea echipamentelor de tăiere a metalelor, laser, îndoire, sudare, vopsire, principii de asamblare a vehiculelor.

RESPONSABILITĂȚI: 

 • Asigură implementarea planurilor de producție pentru lansarea produselor în conformitate cu planurile de livrare a acestora către clienți;
 • Asigurarea nivelului necesar de planificare a producției și creșterea constantă a acesteia, creșterea eficienței producției și a productivității muncii, reducerea costurilor;
 • Efectuează controlul operațional regulat al progresului producerii;
 • Luați măsuri pentru prevenirea și eliminarea încălcărilor procesului de producție, implicarea serviciilor auxiliare și a altor servicii ale întreprinderii în eliminarea încălcărilor;
 • Controlul contabilității la timp a producției și efectuarea lucrărilor, întocmirea rapoartelor stabilite.

CONDIȚII DE MUNCĂ:

 • Job stabil într-o companie stabilă;
 • Pachet social deplin;

Persoanele care întrunesc cerințele menționate rugăm să expediați CV- le la adresa: info@laserprocessing.mdIndicați poziția pentru care aplicați.

Опыт в области производства коммерческой техники, особенно пассажирского транспорта.

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

 • Образование: высшее техническое (машиностроение);
 • Опыт работы: свыше 5 лет;
 • Опыт организации работы машиностроительного производства;
 • Знание основ и принципов организации работы машиностроительных производств;
 • Опыт планирования и оперативного учета хода производства;
 • Знание металлорежущего, лазерного, гибочного, сварочного, окрасочного оборудования, принципов сборки транспортных средств.

ОБЯЗАННОСТИ:

 • Обеспечивать выполнение производственных планов выпуска продукции в соответствии с планами ее поставки заказчикам;
 • Обеспечивать необходимый уровень планирования производства и его постоянный рост, повышение эффективности производства и производительности труда, сокращения издержек;
 • Осуществлять регулярный оперативный контроль хода производства;
 • Принимать меры по предупреждению и устранению нарушений хода производственного процесса, привлекать к ликвидации нарушений вспомогательные и другие службы предприятия;
 • Контролировать своевременный учет выпуска продукции и выполнения работ, составление установленной отчетности.

УСЛОВИЯ ТРУДА:

 • Стабильная работа в стабильной Европейской компании;
 • Полный социальный пакет;

Лица, отвечающие требованиям, просим направлять свои резюме по адресу: info@laserprocessing.md. Укажите вакансию, на которую претендуете.

E-mail: info@laserprocessing.md
Телефон: +373 79 192 548

Другие вакансии этой компании

Прикрепить CV CV с сайта
Прикрепить CV

Укажите ваше Имя и Фамилию

Есть CV на сайте? Вход
Отправить CV

Укажите желаемую вакансию

Добавить сопроводительное письмо
Закрыть
Готово!
Твое резюме успешно отправлено 🥳
Закрыть