Controlor de calitate (produse din oțel) (RO- București) / Контролер качества (изделия из стали) (RO- București)

Grupul de companii „LASER PROCESSING” SRL este în căutare de lucrători:

Controlor de calitate (produse din oțel) (RO- București) / Контролер качества (изделия из стали) (RO- București)

 ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:
 • Опыт работы на производственном предприятии не менее 2-х лет;
 • Знание производственных процессов;
 • Умение читать чертежи;
 • Внимательность, аккуратность, ответственность.
ОБЯЗАННОСТИ:
 • Входной контроль исходного сырья, материалов и комплектующих изделий;
 • Выходной контроль сырья и готовых изделий на участках;
 • Визуальный и инструментальный контроль качества;
 • Выполнение контрольных операций по выявлению дефектов изделий;
 • Сверка реальных параметров выпускаемой продукции с эталонными показателями, указанными в технической документации, чертежах, ГОСТах;
 • Выявление технологических несоответствий и причин возникновения брака;
 • Участие в разработке мероприятий, направленных на улучшение качества выпускаемой продукции;
 • Контроль соблюдения стандартов качества (упаковка, комплектация, транспортировка, складирование продукции и материалов).
УСЛОВИЯ ТРУДА:
 • Стабильная работа в стабильной Европейской компании;
 • Полный социальный пакет;
 • Курсы повышения квалификаци;
Лица, отвечающие требованиям, просим направлять свои резюме по адресу: info@laserprocessing.md. Укажите вакансию, на которую претендуете.

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAT:

 • Experienta de minim 2 ani intr-o intreprindere de productie;
 • Cunoașterea proceselor de producție;
 • Capacitatea de a citi desene;
 • Atenție, acuratețe, responsabilitate.

RESPONSABILITĂȚI:

 • Controlul intrărilor de materii prime, materiale și componente;
 • Controlul ieșirii materiilor prime și produselor finite pe șantiere;
 • Control vizual și instrumental al calității;
 • Efectuarea operațiunilor de control pentru identificarea defectelor produsului;
 • Reconcilierea parametrilor efectivi ai produselor fabricate cu reperele specificate în documentația tehnică, desene, GOST-uri;
 • Identificarea inconsecvențelor tehnologice și a cauzelor defectelor;
 • Participarea la desfășurarea activităților care vizează îmbunătățirea calității produselor;
 • Monitorizarea respectarii standardelor de calitate (ambalare, asamblare, transport, depozitare produse si materiale).

CONDIȚII DE MUNCĂ:

 • Job stabil într-o companie stabilă;
 • Pachet social deplin;
 • Cursuri de pregătire profesională;
 • 5 zile lucrătoare pe săptămînă și 2 zile de repaos.

Persoanele care intrunesc cerintele mentionate rugam sa expediati CV- le la adresa: info@laserprocessing.md. Indicați poziția pentru care aplicați.

E-mail: info@laserprocessing.md
Tel: +373 79 192 548

Другие вакансии этой компании

Прикрепить CV CV с сайта
Прикрепить CV

Укажите ваше Имя и Фамилию

Есть CV на сайте? Вход
Отправить CV

Укажите желаемую вакансию

Добавить сопроводительное письмо
Закрыть
Готово!
Твое резюме успешно отправлено 🥳
Закрыть