Director Achiziții (RO - Mediaș) | Менеджер по Закупкам (RO - Mediaș)

Director Achiziții (RO - Mediaș) | Менеджер по Закупкам (RO - Mediaș)

CERINȚE PENTRU SOLICITANT:

 • Experienta de minim 3 ani in inginerie mecanica;
 • Abilitatea de a lucra cu sisteme ERP;
 • Limbajul corect oral și scris;
 • Cunoașterea limbii engleze;
 • Cunoștințe și experiență furnizor;
 • Analiza pietei furnizorilor-producatori. Creșterea bazei active de furnizori;
 • Încheierea de contracte în condiții acceptabile de lucru cu furnizorii în conformitate cu politica actuală a companiei. Verificarea furnizorilor;
 • Mentinerea documentatiei contabile, controlul conturilor de plati si creante, mentinerea fluxului de documente necesar;
 • Coordonarea si primirea feedback-ului intre departamentele companiei, controlul etapelor de implementare;
 • Controlul rulajului marfurilor in depozit;
 • Planificarea și controlul proceselor pentru asigurarea la timp a producției cu (Resurse materiale și tehnice) / componente / echipamente necesare.

DIRECTII: 

 • Materiale;
 • Accesorii;
 • Stoc.

CONDIȚII DE MUNCĂ:

 • Job stabil într-o companie stabilă;
 • Pachet social deplin.

Persoanele care întrunesc cerințele menționate rugăm să expediați CV-le la adresa: info@laserprocessing.md.  Indicați poziția pentru care aplicați. 

- - - - - - -

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:

 • Опыт работы машиностроительных предприятиях не менее 3 лет;
 • Умение работать в системах ERP;
 • Грамотная устная и письменная речь;
 • Знание английского языка;
 • Знание поставщиков и опыт работы с ними;
 • Анализ рынка поставщиков-производителей. Увеличение активной базы поставщиков;
 • Заключение договоров на приемлемых условиях работы с поставщиками в соответствии с действующей политикой компании. Проверка поставщиков;
 • Ведение отчетной документации, контроль кредиторской и дебиторской задолженности, ведение необходимого документооборота;
 • Координация и получение обратной связи между подразделениями компании, контроль этапов выполнения;
 • Контроль товарооборота на складе;
 • Планирование и контроль процессов по своевременному обеспечению производства необходимыми МТР (Материально-техническими ресурсами)/комплектующими/оборудованием.

НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Материалы;
 • Комплектующие;
 • Склад.

УСЛОВИЯ ТРУДА:

 • Стабильная работа в стабильной Европейской компании;
 • Полный социальный пакет.

Лица, отвечающие требованиям, просим направлять свои резюме по адресу: info@laserprocessing.md. Укажите вакансию, на которую претендуете.

Другие вакансии этой компании

Прикрепить CV CV с сайта
Прикрепить CV

Укажите ваше Имя и Фамилию

Есть CV на сайте? Вход
Отправить CV

Укажите желаемую вакансию

Добавить сопроводительное письмо
Закрыть
Готово!
Твое резюме успешно отправлено 🥳
Закрыть