Bănci, creditare

Toate joburile

OTP Bank S.A. • Chișinău

Misiune post: Asigură coerenţa şi eficienţa soluţiilor bancare implementate. Ce ai de făcut: Analiza situațiilor financiare a debitorilor Băncii din categoria Large Corporate și estimarea capacității de plată și a bonității ac...

Ieri Trimite CV

OTP Bank S.A. • Chișinău

Ce ai de făcut: Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii IMM cu abordare non retail; corespondenţa cu clienţii Băncii; Atragerea clienţilor în Bancă, precum şi menţinerea clienţilor existenţi, prin asigurarea ser...

Ieri Trimite CV

FinComBank - Banca de Finante si Comert SA • Chișinău

Responsabilități: Elaborarea și expertiza metodologică a actelor normative interne, a formelor standard de contracte și a metodologiei produselor creditare bancare, elaborarea și implementarea acțiunilor de promovare a produsel...

Ieri Trimite CV

Salt Edge • Chișinău

Why join our team? We offer you: Growth opportunities, clear development plan, and an expert mentor to help you get started Full training and peer-to-peer feedback every step of the way Performance-based and yearly bonuses, p...

Ieri Trimite CV

QIWI Moldova • Chișinău

Responsabilitățile rolului: Coordonarea activității agenților de plată – înregistrarea, monitorizarea și analizarea activității agenților de plată (inclusiv colaborarea cu BNM) Elaborarea, perfectarea și gestionare...

Ieri Trimite CV

Moldindconbank • Chișinău

Vei avea următoarele beneficii: Program individual de dezvoltare profesională şi avansare în carieră; Apreciem rezultatele prin salariu atractiv şi bonus de performanță; Oferim prime colective, de sărbători și ajutoare ...

Ieri Trimite CV

OTP Bank S.A. • Chișinău

Responsabilități de bază: Identificarea, analiza și evaluarea diferitelor tipuri și zone de riscuri care decurg din activitatea de creditare, în special de controlul și monitorizarea riscului de credit; Asigură realizare...

Ieri Trimite CV

MAIB • Chișinău

Sarcini și responsabilități: Verificarea pachetului juridic de acte necesar pentru încheierea contractelor tranzacțiilor expuse riscului de credit cu clienții persoane juridice; Procesarea solicitărilor online din partea...

Ieri Trimite CV

MAIB • Chișinău

Sarcini şi responsabilităţi: examinează dosarul clientului corporativ; analizează eligilibilitatea clientului şi a tranzacţiei de credit, corespunderea acesteia la condiţiile produselor; efectuează analiza situaţiei financi...

Ieri Trimite CV

EuroCreditBank • Chișinău

Misiune post: Activitatea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Responsabilități: Selectarea, examinarea, perfectarea și transmiterea rapoartelor ce țin de sume limitate, &icir...

Ieri Trimite CV

Business & Finance Consulting • Chișinău

Business & Finance Consulting (www.bfconsulting.com), a Swiss consulting company operating in development finance, is looking for a Business Development Analyst / Proposal Writer. The new team member will be involved in develo...

Ieri Trimite CV

MAIB • Chișinău

Sarcini și responsabilități: Identificarea zonală a necesarului de spații reieșind din potențialul zonelor și încărcarea subdiviziunilor apropiate; Identificarea spațiilor potrivite pentru rețeaua noastră – sucursa...

Ieri Trimite CV

OTP Bank S.A. • Chișinău

Ce ai de făcut: Analizează și verifică calitatea și integritatea dosarelor clienților, necesare pentru scanare și arhivare electronică; Conlucrează cu entitățile Rețelei în vederea creșterii/optimizării calității complet...

Ieri Trimite CV

Moorwand Solutions • Chișinău

A strong, innovative, flexible and creative team, being the first choice in matters of employment has available vacancies.If you have experience with payments, cards or banking environment, and you are looking for a full-time job ...

Ieri Trimite CV

OTP Bank S.A. • Chișinău

Misiune post: Monitorizarea tranzacţiile FOREX cu clienţii băncii. Ce ai de făcut: Monitorizarea tranzacţiilor FOREX cu clienţii băncii; Generarea şi transmiterea confirmărilor clienţilor; Alte sarcini la cererea superiorilo...

Ieri Trimite CV

BC Energbank SA • Ungheni

Misiunea postului Deservirea clienților Băncii și promovarea continuă a serviciilor și produselor bancare. Principalele atribuții: Efectuarea operațiunilor de casă în numerar și prin virament pentru clienții băncii;...

Ieri Trimite CV

IuteCredit • Orhei

В задачи кредитного эксперта входит обеспечение безупречной работы фронт-офиса в области предоставления кредитов физическим лицам, включая как собственно кредитование, так и связанные с ним операции и процессы. Идеальным кандидат...

Ieri 10000 MDL Trimite CV

Moldindconbank • Chișinău

Beneficiile oferite de bancă: Program individual de dezvoltare profesională şi avansare în carieră; Apreciem rezultatele prin salariu atractiv şi bonus de performanță; Oferim prime colective, de sărbători și ajutoare ma...

Ieri Trimite CV

OTP Bank S.A. • Chișinău

Misiune post:Asigurarea întocmirii şi implimentării politicii contabile în strictă concordanţă cu legislaţia din sfera financiară şi reieşind din structura, nuanţele activităţii desfăşurate de Bancă. Asigurarea gestiun...

Ieri Trimite CV

Credit Prime • Chișinău

Хочешь зарабатывать деньги и сам определять свой доход?Стань частью команды Creditprime! Независимо от возраста, пола, специализации или опыта, если ты независим духом, умеешь работать не только в одиночку, но и в команде, и тебе...

Ieri De la 10000 Până la 12000 MDL Trimite CV

OTP Bank S.A. • Chișinău

Misiune post: Analiza și evaluarea riscurilor operaționale, organizarea și urmărirea activității de Control Permanent de nivel 1 Responsabilități de bază: Organizează și urmărește activitatea de Supraveghere Managerială (parte...

Ieri Trimite CV

OK Credit • Chișinău

Построй успешную карьеру с «Ok Credit»!Нет опыта работы в данной сфере деятельности, но именно в ней тебе хотелось бы проявить себя? Присоединяйся к нашей команде! О компании: https://ok-credit.md/ru. Ты идеальн...

Ieri Trimite CV

OTP Bank S.A. • Chișinău

Ce ai de făcut: Particiaprea la elaborarea documentelor normative interne în domeniile KYC, prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, embargouri şi sancţiuni; Participarea în analiza produselor Băncii...

Ieri Trimite CV

MAIB • Chișinău

Misiune post: dezvoltarea serviciilor fintech și e–guvernare. Sarcini și responsabilități de bază:- acordarea suportului Directorilor Relații cu Clienții în vânzarea produselor și serviciilor bancare;- acor...

Ieri Trimite CV

Banca Națională a Moldovei • Chișinău

Cerințe minime obligatorii:1) Studii şi experiență:Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare, pentru studiile obţinute în Republica Moldova...

Ieri Trimite CV

Banca Națională a Moldovei • Chișinău

Scopul direcției:- Direcția monitorizarea riscurilor și raportare realizează responsabilitățile Departamentului piețe financiare în ce privește monitorizarea și gestionarea riscurilor aferente operațiunilor investiționale și...

Ieri Trimite CV

Banca Națională a Moldovei • Chișinău

Departamentul Audit Intern dă asigurări și oferă servicii de consiliere independente și obiective, menite să aducă o valoare adăugată și să contribuie la îmbunătățirea activităților BNM. Direcția audit tehnologii informaț...

Ieri Trimite CV

Banca Națională a Moldovei • Chișinău

Scopul sau atribuțiile direcției sau departamentului: Gestionarea și evaluarea sistemului de salarizare. Evaluarea nivelului posturilor. Realizarea proceselor de angajare, transfer și eliberare a angajaților; Monitorizarea apl...

Ieri Trimite CV

Banca Națională a Moldovei • Chișinău

Atribuțiile de bază a secției:- Elaborarea analizei și prognozei pe termen scurt a activității economice și a inflației Obiectivele postului:- Elaborarea analizelor și prognozelor macroeconomice, elaborarea documentelor de politi...

Ieri Trimite CV

Banca Națională a Moldovei • Chișinău

Atribuția de bază a secției: Elaborarea prognozei pe termen mediu a inflației. Obiectivele postului: Elaborarea prognozei pe termen mediu a inflației și elaborarea analizei și prognozei mediului extern. Cerințe minime ...

Ieri Trimite CV

Banca Națională a Moldovei • Chișinău

Cerințe minime obligatorii: Studii superioare în domeniul juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova) în cazul unui calificativ mai mic ...

Ieri Trimite CV

Banca Națională a Moldovei • Chișinău

Cerințe minime: Studii superioare în domeniul limbilor moderne (specializarea: limba engleză) cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor...

Ieri Trimite CV

Banca Națională a Moldovei • Chișinău

Direcția supravegherea sistemelor de plăți, în domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată, are următoarele atribuții de bază: supravegherea sistemelor de plăți și decontări, Depozitarulu...

Ieri Trimite CV

Banca Națională a Moldovei • Chișinău

Scopul și atribuțiile postului:Șeful Direcției generale asistență juridică trebuie să posede următoarele abilităţi:- Cunoștințe temeinice de drept, capacităţi avansate de analiză și sinteză, abilități excelente de elaborare a docu...

Ieri Trimite CV

Banca Națională a Moldovei • Chișinău

Scopul sau atribuțiile direcției: Gestionarea procesului de raportare la BNM, și implicit a SIRBNM, precum și dezvoltarea continuă a sistemului de raportare SIRBNM și a cadrului normativ aferente domeniului de raportare. Obi...

Ieri Trimite CV

MAIB • Chișinău

Sarcini și responsabilități: Contribuie la dezvoltarea functionalului aferent gajurilor în sistemele informaționale ale băncii; Testează funcționalul nou livrat de dezvoltator; Analizează și optimizează procesele de luc...

Ieri Trimite CV

Banca Națională a Moldovei • Chișinău

Atribuțiile Direcției statistica conturilor internaționale sunt elaborarea conturilor internaționale, analiza și diseminarea acestora. Obiectivele postului:- Economistul principal produce indicatorii aferenți Contului financi...

Ieri Trimite CV

Banca Națională a Moldovei • Chișinău

Scopul:Asigurarea necesităţilor Băncii Naţionale în domeniul elaborării și implementării Sistemelor Informatice elaborate de către forțele proprii ale BNM. Obiectivele postului: Conlucrarea în mod constructiv, prog...

Ieri Trimite CV

Banca Națională a Moldovei • Chișinău

Obiectivele postului sunt:Participarea în cadrul controalelor pe teren asupra activităţii băncilor, precum și asupra respectării de către acestea a cerinţelor legislaţiei în vigoare; în special în ceea ce p...

Ieri Trimite CV

Banca Națională a Moldovei • Chișinău

Obiectivele postului sunt:Identificarea și evaluarea dacă banca are un sistem corespunzător de evaluare a riscurilor, care include politici prudente, procese și acțiuni de identificare, măsurare, evaluare, monitorizare, raportare ...

Ieri Trimite CV

Banca Națională a Moldovei • Chișinău

Cerințe minime obligatorii pentru candidați:1) Studii şi experiență:- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unei note de stud...

Ieri Trimite CV

Banca Națională a Moldovei • Chișinău

Obiectivele postului: Identificarea și evaluarea dacă banca are un sistem corespunzător de evaluare a guvernanței interne și a riscurilor, care include politici prudente, procese și acțiuni de identificare, măsurare, evaluare, ...

Ieri Trimite CV

Banca Națională a Moldovei • Chișinău

Cerințe minime obligatorii: Studii universitare economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o e...

Ieri Trimite CV

Banca Națională a Moldovei • Chișinău

Atribuțiile secției:Participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM. Obiectivele postului:Participarea la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi...

Ieri Trimite CV

Banca Națională a Moldovei • Chișinău

Atribuțiile secției:reflectarea zilnică în conturile contabile a tuturor operaţiunilor monetar-valutare efectuate de BNM, conform Planului de conturi al BNM şi SIRF şi efectuarea verificării corectitudinii înregistrări...

Ieri Trimite CV

Rapid Finance • Anenii Noi

Dacă tu:- ești plin de ambiții și idei noi;- cunoști limba română și rusă;- concentrat pe rezultat;- înveți repede și te înțelegi bine cu oamenii;- ai cel puțin studii medii finisate;- ești un utilizator în...

Ieri Trimite CV

ProCredit Bank • Chișinău

Qualifications: Bachelor's Degree/ College Degree in Finance or Accounting; Analytical skills; Good communication skills; Open and positive person; Developed team spirit; Knowledge of Romania, Russian and English languages...

Ieri Trimite CV

Express Leasing • Chișinău

CERINTE:- Studii superioare economice - Cunoasterea buna a calculatorului- Posedarea abilitatilor analitice- Cunoasterea limbilor romana si rusa- Abilitate si dorinta de munca intensiva. - Persoana sociabila, responsabila si organ...

1 Decembrie 2022 Trimite CV

Incaso • Chișinău

Cerinte:- Abilități de comunicare și dorința de continuă dezvoltare;- Persoană organizată, disciplinată și atentă la detalii;- Capacitatea de negociere a unui litigiu;- Cunoștințe limba română, rusă;- Experiența în dom...

1 Decembrie 2022 De la 6000 Până la 15000 MDL Trimite CV

Express Leasing • Chișinău

Компания OCN  ICS ,,Express Leasing & Microcredit "SRL специализируется на микрофинансировании и финансовом лизинге. Миссия компании заключается в том, чтобы через финансовые ресурсы оказывать поддержку представител...

1 Decembrie 2022 Trimite CV
Atașeaza CV-ul Creaza CV
Atașeaza CV-ul

Indicați Nume și Prenume

Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
și trimite-l în orice companie cu un singur click!

Iți va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Intră pe site


Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
și trimite-l în orice companie cu un singur click!

Iți va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Creaza CV


Trimite CV-ul

Alegeți jobul


Închide

CV-ul a fost expediat!

Închide
Intră in cont prin