CV № 176667 din 13 aprilie 2021

CV: Manager resurse umane, Salariul 9000 net/ lei,staj de munca 26 ani

Femeie, 54 ani, superioare studii, are copii, necasatorita.
Sal. negociabil
Chisinau
Full-time
Informatia de contact a candidatilor
este accesibila doar pentru utilizatorii inregistrati.
Experienta
23 ani si 9 luni
septembrie 2020 - pina in prezent
7 luni
Manager Resurse Umane
SRL,,Ferma cu Origini,,, Chisinau
Domeniu: Industrie, productie


Crearea bazei de date a candidatilor si mentinerea ei.
Perfectarea actelor de angajare in munca, cit si evidenta in baza de date (angajare, transfer/modificari date, eliberare, tabele de pontaj)
Prezentare Dari de seama ;
Perfectarea dosarelor personale si a ordinelor de angajare, demisie, concedii, transfer in baza legislatiei RM).
Executarea CIM,CRM,CCF,contract cu date cu caracter personal,acorduri,declaratii etc. Studierea pietei muncii, studierea salariilor.
Implementarea procesului de inductie si incadrare a noilor angajati, dupa perioada de ucenicie.
o Organizarea/petrecerea atestatiilor angajatilor companiei.
Eliberarea diverselor certificate pentru angajatii intreprinderii, la solicitare.
Evidenta angajatilor conform tabelului de pontaj, precum si operarea tabelelor de pontaj
Calcularea buletinelor de boala, stagiului de munca;
Elaborarea Regulamentelor(RI,RAS,RBC,etc)
Elaborarea Fiselor de post specifice fiecarei functii, adaptarea lor periodica,
Intocmirea Graficului de concedii anuale, etc
Plasarea anunturilor, petrecerea interviurilor, recrutarea si selectarea angajatilor,
Perfectarea actelor de angajare in munca, cit si evidenta in baza de date (angajare, transfer/modificari date, eliberare, tabele de pontaj)
Perfectarea dosarelor personale si a ordinilor de angajare, demisie, concedii, transfer in baza legislatiei RM)..
Studierea pietei muncii, studierea salariilor.
Coordonarea si organizarea trainingurilor pentru angajatii companiei,.
Eliberarea diverselor certificate pentru angajatii intreprinderii, la solicitare.
Calcularea buletinelor de boala, stagiului de munca, conlucrarea cu contabilitatea.
Căutare activă si selectia a angajatilor pentru poziții vacante
Procesarea apelurilor;
Realizarea interviurilor telefonice;
Evaluarea experienței și calităților profesionale ale candidaților, precum și a trăsăturilor personale
Menținerea candidaților în toate etapele
Invitații la interviu de muncă
Organizarea muncii departamentului de personal;
Asigurarea selecției în timp util a personalului
Organizarea, coordonarea și controlul căutării,selecției candidaților folosind diverse resurse („siteuri de lucru”, rețele sociale, recomandări, interacțiune cu mass-media);
Selecția specialiștilor
Integrarea noilor angajați (plasarea locului de muncă, adaptare);
Participarea la dezvoltarea și implementarea unui sistem de remunerare și motivație pentru diferite
grupuri de angajați;
Participarea la formarea bugetului - costuri anuale de personal; controlul cheltuielilor bugetare;
raportare lunară.
Monitorizarea pregătirii și transferului către departamentul de contabilitate a datelor pentrucalcularea plătilor în avans si a salariilor angajatilor companiei
Dezvoltarea raportărilor unificate despre personal și forță de muncă, consolidarea acestuia;
Organizarea și controlul fluxului de muncă al personalului în conformitate cu Codul Munii;
Organizarea și controlul contabilității pentru orele de lucru cumulate;
Studiul stării pieței muncii, nivelul salariilor
Coordonarea cu sefii de departamente/strucuturi, privind necesitatea specialistilor;
Organizeaza si coordoneaza intreg procesul de recrutare si selectie de personal pentru posturile vacante, aprobate de conducerea intreprinderii.

iunie 2020 - pina in prezent
10 luni
Manager Resurse Umane/Specialist SSM
,,Caviloc ,,SRL, Chisinau
Domeniu: Servicii, reparatii, service


Crearea bazei de date a candidatilor si mentinerea ei.
Perfectarea actelor de angajare in munca, cit si evidenta in baza de date (angajare, transfer/modificari date, eliberare, tabele de pontaj)
Prezentare Dari de seama ;
Perfectarea dosarelor personale si a ordinelor de angajare, demisie, concedii, transfer in baza legislatiei RM).
Executarea CIM,CRM,CCF,contract cu date cu caracter personal,acorduri,declaratii etc. Studierea pietei muncii, studierea salariilor.
Implementarea procesului de inductie si incadrare a noilor angajati, dupa perioada de ucenicie.
o Organizarea/petrecerea atestatiilor angajatilor companiei.
Eliberarea diverselor certificate pentru angajatii intreprinderii, la solicitare.
Evidenta angajatilor conform tabelului de pontaj, precum si operarea tabelelor de pontaj
Calcularea buletinelor de boala, stagiului de munca;
Elaborarea Regulamentelor(RI,RAS,RBC,etc)
Elaborarea Fiselor de post specifice fiecarei functii, adaptarea lor periodica,
Intocmirea Graficului de concedii anuale, etc
Plasarea anunturilor, petrecerea interviurilor, recrutarea si selectarea angajatilor,
Perfectarea actelor de angajare in munca, cit si evidenta in baza de date (angajare, transfer/modificari date, eliberare, tabele de pontaj)
Perfectarea dosarelor personale si a ordinilor de angajare, demisie, concedii, transfer in baza legislatiei RM)..
Studierea pietei muncii, studierea salariilor.
Coordonarea si organizarea trainingurilor pentru angajatii companiei,.
Eliberarea diverselor certificate pentru angajatii intreprinderii, la solicitare.
Calcularea buletinelor de boala, stagiului de munca, conlucrarea cu contabilitatea.
Căutare activă si selectia a angajatilor pentru poziții vacante
Procesarea apelurilor;
Realizarea interviurilor telefonice;
Evaluarea experienței și calităților profesionale ale candidaților, precum și a trăsăturilor personale
Menținerea candidaților în toate etapele
Invitații la interviu de muncă
Organizarea muncii departamentului de personal;
Asigurarea selecției în timp util a personalului
Organizarea, coordonarea și controlul căutării,selecției candidaților folosind diverse resurse („siteuri de lucru”, rețele sociale, recomandări, interacțiune cu mass-media);
Selecția specialiștilor
Integrarea noilor angajați (plasarea locului de muncă, adaptare);
Participarea la dezvoltarea și implementarea unui sistem de remunerare și motivație pentru diferite
grupuri de angajați;
Participarea la formarea bugetului - costuri anuale de personal; controlul cheltuielilor bugetare;
raportare lunară.
Monitorizarea pregătirii și transferului către departamentul de contabilitate a datelor pentrucalcularea plătilor în avans si a salariilor angajatilor companiei
Dezvoltarea raportărilor unificate despre personal și forță de muncă, consolidarea acestuia;
Organizarea și controlul fluxului de muncă al personalului în conformitate cu Codul Munii;
Organizarea și controlul contabilității pentru orele de lucru cumulate;
Studiul stării pieței muncii, nivelul salariilor
Coordonarea cu sefii de departamente/strucuturi, privind necesitatea specialistilor;
Organizeaza si coordoneaza intreg procesul de recrutare si selectie de personal pentru posturile vacante, aprobate de conducerea intreprinderii.


iunie 2020 - pina in prezent
10 luni
Specialist Securitatea si Sanatatea in Munca/Manager RU
“Sofilarex PLUS” SRL, Chisinau
Domeniu: Materii prime

- Evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, in functie de particularitatile activitatii desfasurate.
- Elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM in functie de particularitatile proceselor de munca din organizatie, de numarul de angajati, de riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale.
- Verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator
- Elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzeaza aceste instrucțiuni in intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator.
- Verifica insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul SSM stabilite prin fisa postului.
- Asigura intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor lucratorilor pentru aplicarea lui.
-Instruirea salariatiilor in domeniul SSM
-Organizarea de asigurare a echipamentului de protectie

decembrie 2019 - iunie 2020
6 luni
Specialist Securitatea si Sanatatea In Munca
,,5AQ INVEST,,SRL, Chisinau
Domeniu: Constructii, imobile

- Evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, in functie de particularitatile activitatii desfasurate.
- Elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM in functie de particularitatile proceselor de munca din organizatie, de numarul de angajati, de riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale.
- Verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator
- Elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzeaza aceste instrucțiuni in intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator.
- Verifica insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul SSM stabilite prin fisa postului.
- Asigura intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor lucratorilor pentru aplicarea lui.
-Instruirea salariatiilor in domeniul SSM
-Organizarea de asigurare a echipamentului de protectie

noiembrie 2019 - iunie 2020
7 luni
Manager Resurse Umane
,,5AQINVEST,,SRL, Chisinau
Domeniu: Constructii, imobile


Crearea bazei de date a candidatilor si mentinerea ei.
Perfectarea actelor de angajare in munca, cit si evidenta in baza de date (angajare, transfer/modificari date, eliberare, tabele de pontaj)
Prezentare Dari de seama ;
Perfectarea dosarelor personale si a ordinelor de angajare, demisie, concedii, transfer in baza legislatiei RM).
Executarea CIM,CRM,CCF,contract cu date cu caracter personal,acorduri,declaratii etc. Studierea pietei muncii, studierea salariilor.
Implementarea procesului de inductie si incadrare a noilor angajati, dupa perioada de ucenicie.
o Organizarea/petrecerea atestatiilor angajatilor companiei.
Eliberarea diverselor certificate pentru angajatii intreprinderii, la solicitare.
Evidenta angajatilor conform tabelului de pontaj, precum si operarea tabelelor de pontaj
Calcularea buletinelor de boala, stagiului de munca;
Elaborarea Regulamentelor(RI,RAS,RBC,etc)
Elaborarea Fiselor de post specifice fiecarei functii, adaptarea lor periodica,
Intocmirea Graficului de concedii anuale, etc
Plasarea anunturilor, petrecerea interviurilor, recrutarea si selectarea angajatilor,
Perfectarea actelor de angajare in munca, cit si evidenta in baza de date (angajare, transfer/modificari date, eliberare, tabele de pontaj)
Perfectarea dosarelor personale si a ordinilor de angajare, demisie, concedii, transfer in baza legislatiei RM)..
Studierea pietei muncii, studierea salariilor.
Coordonarea si organizarea trainingurilor pentru angajatii companiei,.
Eliberarea diverselor certificate pentru angajatii intreprinderii, la solicitare.
Calcularea buletinelor de boala, stagiului de munca, conlucrarea cu contabilitatea.
Căutare activă si selectia a angajatilor pentru poziții vacante
Procesarea apelurilor;
Realizarea interviurilor telefonice;
Evaluarea experienței și calităților profesionale ale candidaților, precum și a trăsăturilor personale
Menținerea candidaților în toate etapele
Invitații la interviu de muncă
Organizarea muncii departamentului de personal;
Asigurarea selecției în timp util a personalului
Organizarea, coordonarea și controlul căutării,selecției candidaților folosind diverse resurse („siteuri de lucru”, rețele sociale, recomandări, interacțiune cu mass-media);
Selecția specialiștilor
Integrarea noilor angajați (plasarea locului de muncă, adaptare);
Participarea la dezvoltarea și implementarea unui sistem de remunerare și motivație pentru diferite
grupuri de angajați;
Participarea la formarea bugetului - costuri anuale de personal; controlul cheltuielilor bugetare;
raportare lunară.
Monitorizarea pregătirii și transferului către departamentul de contabilitate a datelor pentrucalcularea plătilor în avans si a salariilor angajatilor companiei
Dezvoltarea raportărilor unificate despre personal și forță de muncă, consolidarea acestuia;
Organizarea și controlul fluxului de muncă al personalului în conformitate cu Codul Munii;
Organizarea și controlul contabilității pentru orele de lucru cumulate;
Studiul stării pieței muncii, nivelul salariilor
Coordonarea cu sefii de departamente/strucuturi, privind necesitatea specialistilor;
Organizeaza si coordoneaza intreg procesul de recrutare si selectie de personal pentru posturile vacante, aprobate de conducerea intreprinderii.


septembrie 2016 - noiembrie 2019
3 ani si 2 luni
Sef de departament Resurse Umane
SRL,,Castel Mimi,,, Anenii Noi
Domeniu: Cadre, gestionarea cadrelor

Căutare activă si selectia a angajatilor pentru poziții vacante
Motivarea salariatiilor
Realizarea interviurilor telefonice;
Evaluarea experienței și calităților profesionale ale candidaților, precum și a trăsăturilor personale
Menținerea candidaților în toate etapele
Invitații la interviu de muncă
Organizarea muncii departamentului de personal;
Asigurarea selecției în timp util a personalului
Organizarea, coordonarea și controlul căutării,selecției candidaților folosind diverse resurse („siteuri de lucru”, rețele sociale, recomandări, interacțiune cu mass-media);
Selecția specialiștilor
Integrarea noilor angajați (plasarea locului de muncă, adaptare);
Participarea la dezvoltarea și implementarea unui sistem de remunerare și motivație pentru diferite
grupuri de angajați;
Participarea la formarea bugetului - costuri anuale de personal; controlul cheltuielilor bugetare;
raportare lunară.
Monitorizarea pregătirii și transferului către departamentul de contabilitate a datelor pentrucalcularea plătilor în avans si a salariilor angajatilor companiei
Dezvoltarea raportărilor unificate despre personal și forță de muncă, consolidarea acestuia;
Organizarea și controlul fluxului de muncă al personalului în conformitate cu Codul Munii;
Organizarea și controlul contabilității pentru orele de lucru cumulate;
Studiul stării pieței muncii, nivelul salariilor
Coordonarea cu sefii de departamente/strucuturi, privind necesitatea specialistilor;
Organizeaza si coordoneaza intreg procesul de recrutare si selectie de personal pentru posturile vacante, aprobate de conducerea intreprinderii.
Crearea bazei de date a candidatilor si mentinerea ei.
Perfectarea actelor de angajare in munca, cit si evidenta in baza de date (angajare, transfer/modificari date, eliberare, tabele de pontaj)
Prezentare Dari de seama ;
Perfectarea dosarelor personale si a ordinelor de angajare, demisie, concedii, transfer in baza legislatiei RM).
Executarea CIM,CRM,CCF,contract cu date cu caracter personal,acorduri,declaratii etc. Studierea pietei muncii, studierea salariilor.
Implementarea procesului de inductie si incadrare a noilor angajati, dupa perioada de ucenicie.
o Organizarea/petrecerea atestatiilor angajatilor companiei.
Eliberarea diverselor certificate pentru angajatii intreprinderii, la solicitare.
Evidenta angajatilor conform tabelului de pontaj, precum si operarea tabelelor de pontaj
Calcularea buletinelor de boala, stagiului de munca;
Elaborarea Regulamentelor(RI,RAS,RBC,etc)
Elaborarea Fiselor de post specifice fiecarei functii, adaptarea lor periodica,
Intocmirea Graficului de concedii anuale, etc
Plasarea anunturilor, petrecerea interviurilor, recrutarea si selectarea angajatilor,
Perfectarea actelor de angajare in munca, cit si evidenta in baza de date (angajare, transfer/modificari date, eliberare, tabele de pontaj)
Perfectarea dosarelor personale si a ordinilor de angajare, demisie, concedii, transfer in baza legislatiei RM)..
Studierea pietei muncii, studierea salariilor.
Coordonarea si organizarea trainingurilor pentru angajatii companiei,.
Eliberarea diverselor certificate pentru angajatii intreprinderii, la solicitare.
Calcularea buletinelor de boala, stagiului de munca, conlucrarea cu contabilitatea


noiembrie 2013 - noiembrie 2019
6 ani
Specialist Resurse Umane-Специалист по кадровому делопроизводству
IMSP CENTRU DE SANATATE BULBOACA, Anenii Noi
Domeniu: Cadre, gestionarea cadrelor


Crearea bazei de date a candidatilor si mentinerea ei.
Perfectarea actelor de angajare in munca, cit si evidenta in baza de date (angajare, transfer/modificari date, eliberare, tabele de pontaj)
Prezentare Dari de seama ;
Perfectarea dosarelor personale si a ordinelor de angajare, demisie, concedii, transfer in baza legislatiei RM).
Executarea CIM,CRM,CCF,contract cu date cu caracter personal,acorduri,declaratii etc. Studierea pietei muncii, studierea salariilor.
Implementarea procesului de inductie si incadrare a noilor angajati, dupa perioada de ucenicie.
o Organizarea/petrecerea atestatiilor angajatilor companiei.
Eliberarea diverselor certificate pentru angajatii intreprinderii, la solicitare.
Evidenta angajatilor conform tabelului de pontaj, precum si operarea tabelelor de pontaj
Calcularea buletinelor de boala, stagiului de munca;
Elaborarea Regulamentelor(RI,RAS,RBC,etc)
Elaborarea Fiselor de post specifice fiecarei functii, adaptarea lor periodica,
Intocmirea Graficului de concedii anuale, etc
Plasarea anunturilor, petrecerea interviurilor, recrutarea si selectarea angajatilor,
Perfectarea actelor de angajare in munca, cit si evidenta in baza de date (angajare, transfer/modificari date, eliberare, tabele de pontaj)
Perfectarea dosarelor personale si a ordinilor de angajare, demisie, concedii, transfer in baza legislatiei RM)..
Studierea pietei muncii, studierea salariilor.
Coordonarea si organizarea trainingurilor pentru angajatii companiei,.
Eliberarea diverselor certificate pentru angajatii intreprinderii, la solicitare.
Calcularea buletinelor de boala, stagiului de munca, conlucrarea cu contabilitatea.
Căutare activă si selectia a angajatilor pentru poziții vacante
Procesarea apelurilor;
Realizarea interviurilor telefonice;
Evaluarea experienței și calităților profesionale ale candidaților, precum și a trăsăturilor personale
Menținerea candidaților în toate etapele
Invitații la interviu de muncă
Organizarea muncii departamentului de personal;
Asigurarea selecției în timp util a personalului
Organizarea, coordonarea și controlul căutării,selecției candidaților folosind diverse resurse („siteuri de lucru”, rețele sociale, recomandări, interacțiune cu mass-media);
Selecția specialiștilor
Integrarea noilor angajați (plasarea locului de muncă, adaptare);
Participarea la dezvoltarea și implementarea unui sistem de remunerare și motivație pentru diferite
grupuri de angajați;
Participarea la formarea bugetului - costuri anuale de personal; controlul cheltuielilor bugetare;
raportare lunară.
Monitorizarea pregătirii și transferului către departamentul de contabilitate a datelor pentrucalcularea plătilor în avans si a salariilor angajatilor companiei
Dezvoltarea raportărilor unificate despre personal și forță de muncă, consolidarea acestuia;
Organizarea și controlul fluxului de muncă al personalului în conformitate cu Codul Munii;
Organizarea și controlul contabilității pentru orele de lucru cumulate;
Studiul stării pieței muncii, nivelul salariilor
Coordonarea cu sefii de departamente/strucuturi, privind necesitatea specialistilor;
Organizeaza si coordoneaza intreg procesul de recrutare si selectie de personal pentru posturile vacante, aprobate de conducerea intreprinderii.

aprilie 2014 - septembrie 2016
2 ani si 5 luni
Inginer pe Protectia muncii si tehnica Securitatii
SRL,,Larsan Nor,,, Anenii Noi
Domeniu: Industrie, productie

- Evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, in functie de particularitatile activitatii desfasurate.
- Elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM in functie de particularitatile proceselor de munca din organizatie, de numarul de angajati, de riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale.
- Verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator
- Elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzeaza aceste instrucțiuni in intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator.
- Verifica insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul SSM stabilite prin fisa postului.
- Asigura intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor lucratorilor pentru aplicarea lui.
-Instruirea salariatiilor in domeniul SSM
-Organizarea de asigurare a echipamentului de protectie

aprilie 2014 - septembrie 2016
2 ani si 5 luni
Specialist Securitatea si Sanatatea in Munca
SRL,,Anina,,(agricultura), Anenii Noi
Domeniu: Agricultura

- Evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, in functie de particularitatile activitatii desfasurate.
- Elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM in functie de particularitatile proceselor de munca din organizatie, de numarul de angajati, de riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale.
- Verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator
- Elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzeaza aceste instrucțiuni in intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator.
- Verifica insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul SSM stabilite prin fisa postului.
- Asigura intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor lucratorilor pentru aplicarea lui.
-Instruirea salariatiilor in domeniul SSM
-Organizarea de asigurare a echipamentului de protectie

mai 2005 - noiembrie 2013
8 ani si 6 luni
Inginer securitatea si sanatatea in munca,
IMSP Spitalul Raional Anenii Noi, Anenii Noi
Domeniu: Medicina, farmacie, medicina veterinara

- Evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, in functie de particularitatile activitatii desfasurate.
- Elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM in functie de particularitatile proceselor de munca din organizatie, de numarul de angajati, de riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale.
- Verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator
- Elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzeaza aceste instrucțiuni in intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator.
- Verifica insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul SSM stabilite prin fisa postului.
- Asigura intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor lucratorilor pentru aplicarea lui.
-Instruirea salariatiilor in domeniul SSM
-Organizarea de asigurare a echipamentului de protectie

noiembrie 1987 - septembrie 1995
7 ani si 10 luni
depozitar
PROT, Anenii Noi
Domeniu: Industrie, productie

depozitar

Studii
Studii superioare
pina in 1992
Universitatea Agrara de stat
Facultatea: electro-mecanic.
Specialitatea: electro-mecanic.
pina in 1987
Anenii Noi sovhoz-tehnicum
Facultatea: electro-mehaniceschii.
Specialitatea: electro-mecanic.
Instruire continua, cursuri de formare
2020
Întreprinderea de stat Centrul de instruire în domeniul relaţiilor de muncă Instruire in domeniul Securitatea si sanatatea in munca,pentru specialisti pentru protectia muncii(nivelul II))(Protectia Muncii) din 20.07.2020 in Întreprinderea de stat Centrul de instruire în domeniul relaţiilor de muncă, or. Chisinau.
2018
Legislati muncii. Cadrul legal si aplicarea practica in resurse umane in Centru de instuire si dezvoltare ,,INTELECT CENTRE,,, or. Chisinau.
2018
Cursuri Managementul resurselor umane in companie,, in , or. Chisinau.
2016
Managment in resurse umane in Centru de instuire si dezvoltare CCED, or. Chisinau.
2015
Cursuri pentru ,,Controlul treziei,, Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova Dispensarul Republican de Narcologie in , or. Chisinau.
2014
Intreprinderea de stat Centrul de instruire în domeniul relaţilor de muncă. -specialitatea specialist pentru protecţia muncii. in , or. Chisinau.
2014
Intreprinderea de stat Centrul de instruire în domeniul relaţilor de muncă. -specialitatea specialist pentru protecţia muncii. Întreprinderea de stat Centrul de instruire în domeniul relaţiilor de muncă in , or. Chisinau.
2013
Cursuri-Stagiu de formare,,Conduita integrala a sanatatii adolescentiilor in , or. Chisinau.
2013
Cursul de instruire a colaboratorilor subdiviziunii resurse umane.Gestionarea Sistemului Informaţional de evidenţă a Resurselor Umane in , or. Chisinau.
2011
Cursuri pentru afaceri şi management,tema:Bazele contabilităţii şi programa1C7.7, in , or. Anenii Noi.
2005
Intreprinderea de stat Centrul de instruire în domeniul relaţilor de muncă. -specialitatea specialist pentru protecţia muncii. in , or. Chisinau.
2005
Cursuri-pentru RSRG-Exploatarea obiectelor,sistemelor gaze cu p=Q0,3Mpa,efectuarea licrărilor periculoase cu gaze in , or. Chisinau.
2005
Cursuri-Reguli de construire şi exploatare inofensivă a ascensoarelor. in , or. Chisinau.
Competente-cheie
Romana — Materna
Rusa — Fluent

Cunoaşterea computerului
Microsoft Word - foarte bine;
Microsoft Excel – bine;
Microsoft Power Point – bine;
Internet – bine.
Limba (română,rusă)-bine
Cursuri de contabilitate,
prpgrama 1C,iiko,SARIUS,


Informatii suplimentare
disponibil pentru detasari de serviciu
permis de conducere B
Cetatenie: Moldova

Cunoaşterea computerului
Microsoft Word
Microsoft Excel
Internet – bine.
Programa-1C, iiko,SIRIUS
Limba (română,rusă)
Cursuri de contabilitate,management Resurse Umane,Securitatea sanatatea in munca.

Informatia de contact a candidatilor
este accesibila doar pentru utilizatorii inregistrati.
Inainte
Intra in cont prin