CV № 368893 din 14 mai 2024

CV: Inginer, Management de Proiect, Consultant Eficienta Energetica

Bărbat, 37 ani, superioare studii.
Sal. negociabil
Chișinău
Full-time
CV № 368893 din 14 mai 2024
Informația de contact a candidaților
este accesibila doar pentru utilizatorii inregistrați.
Experiența
12 ani
ianuarie 2024 - aprilie 2024
3 luni
Sef departament / sectie
BauTex Composites SRL, Strășeni
Domeniu: Industrie, producție

Optimizarea procesului de producere si monitorizarea respectarii termenilor de producere
Sistematizarea solicitărilor și planificarea executării acestora
Verificarea calității.
Coordonarea activității echipelor de lucru si planificare de scurta si de lunga durata a producerii si achiziitilor aferente necesare activitatii curente.

aprilie 2020 - până in prezent
4 ani și 1 luna
Coordonator. Manager. Consultant Eficienta Energetica
SmartRemont / EnergyScan, Chișinău
Domeniu: Construcții, imobile

1. Coordonare și executarea lucrărilor te termoizolare a fațadelor case particulare, apartamente blocuri multietajate.

2, Consultații tehnice privind executarea lucrărilor conform tehnologiei. Managementul calitatii pentru clienti terti.
3. Proiectare si execuție lucrări de construcție, reparații si amenajare, renovari si reabilitare termica a cosntructiilor.

4. Consultații privind Eficiența Energetică, studiu si plan implementare pentru eficientizarea sector rezidential, precum si afaceri, inspecții camera termoviziune și test etanșeitate (pierderi de căldură).

septembrie 2023 - ianuarie 2024
4 luni
Manager proiect.
Energy Power Solutions SRL, Chișinău
Domeniu: Construcții, imobile

Structurarea modelului de evaluare a eficienței energetice a obiectivelor propuse spre montre panouri fotovoltaice.

Elaborarea strategiei de majorare a vânzărilor prin aspectul eficienței energetice.

Elaborarea ghidului de implementare a soluțiilor practice de diminuare a consumului de energie electrică
Efectuarea schițelor de proiect pentru amplasarea parcurilor fotovoltaice.

Contactarea si comunicare cu clientii si explicarea princiipiilor de eficienta energetica.

iulie 2018 - martie 2020
1 an și 7 luni
Director Tehnic / Executiv
Daltly Terne H.K. (Turkmenistan), Ashgabat
Domeniu: Construcții, imobile

Responsabilități cheie:
- Managementul și controlul activității / activităților companiei (activități de producție, financiare, economice, comerciale, de personal și operaționale).
- Managementul activității subordonaților.
- Implementarea proiectelor de la stadiul până la pregătirea pre-proiect. Participarea la pregătirea documentației de proiectare.
- bugetare; optimizarea costurilor, controlul executării bugetului.
- Planificarea implementării lucrărilor (pe termen lung și pe termen scurt).
- Luarea rapidă a deciziilor, multitasking.
- Negocierea cu partenerii de afaceri, construirea pe termen lung
cooperarea cu ei.
- Lucru cu clientul.
O scurtă descriere a lucrării efectuate.
Elaborarea documentației de proiectare pentru o fabrică pentru producerea produselor de igienă.
Coordonarea cu clienții și autoritățile relevante privind prețurile pentru materiale și echipamente.
Managementul echipei de proiect.
Negocierea semnării de noi contracte pentru construcția conductelor de apă și a instalațiilor de tratare a apei, a 2 stații de pompare, a canalelor de alimentare și a structurilor de inginerie. Furnizarea de echipamente pentru aceste instalații.

mai 2012 - februarie 2016
3 ani și 9 luni
Director tehnic
H.O. Howaly, Turkmenistan, Chișinău
Domeniu: Construcții, imobile

Responsabilități cheie:
- Managementul și controlul activității / activităților companiei (producție,
activități financiare, economice, comerciale, de personal și operaționale).
- Managementul activității subordonaților.
- Organizarea, construcția și implementarea proceselor de afaceri eficiente.
- Implementarea proiectelor de la stadiul de pregătire pre-proiect până la punerea în funcțiune a instalațiilor în operațiune.
- Organizarea implementării planurilor de construcție.
- Achiziționarea și furnizarea de echipamente.
- bugetare; optimizarea costurilor, controlul executării bugetului.
- Planificarea implementării lucrărilor (pe termen lung și pe termen scurt).
- Luarea rapidă a deciziilor, multitasking.
- Negocierea cu partenerii de afaceri, construirea pe termen lung cooperarea cu ei.
- Lucru cu clientul.
- Punerea în aplicare a acestora. supravegherea lucrărilor la șantiere.
Participarea la pregătirea documentației de proiectare.
- Controlul punerii în funcțiune, acceptarea și punerea în funcțiune a instalațiilor.
- Contabilitate și asigurarea utilizării raționale a resurselor materiale și tehnice.
- Asigurarea respectării normelor și reglementărilor de protecție a muncii, salubritate industrială și siguranță.
O scurtă descriere a lucrării efectuate.
Dezvoltarea documentației de proiectare pentru 28 de instalații de alimentare cu apă (foraj și construcții puțuri de producție pentru apă potabilă).
Obținerea tuturor permiselor, specificațiilor și aprobării aferente.
Coordonarea cu clienții și autoritățile relevante privind prețurile pentru materiale și echipamente.
Managementul unei echipe de proiect format din 10 persoane, adaptarea proiectelor de la Euro Code la SNIP.
Managementul departamentului ÎFP, pregătirea documentației tehnice pentru livrare și transmitere către exploatarea instalațiilor construite.
Construcția acestor instalații, precum și punerea în funcțiune.
Negocierea semnării de noi contracte pentru facilități similare, precum și pentru construcția conductelor de apă și a instalațiilor de tratare a apei cu o capacitate de 30.000 m3 / zi.
Pregătirea documentației tehnice și economice pentru participarea la licitații construirea de instalații de apă (epurare, epurare, uzină de desalinizare, stație de pompare la mare la 3000 m3 / oră).
Furnizare de echipamente pentru aceste instalații.
Pregătirea documentației tehnice și economice pentru participarea la licitații
creșterea hidrocarburilor (furnizarea echipamentelor, lucrări parțiale de reparații).

septembrie 2009 - mai 2012
2 ani și 7 luni
Lectors asistent
Universitatea Tehnica a Moldovei, Chișinău
Domeniu: Știință, educație, formare profesională

Lector asistent pentru următoarele obiecte de studiu:
1. Construcții din beton armat (seminar, laborator, proiect de curs)
2. Mecanica teoretica si mecanica structurilor (seminar, probe de curs)
3. Construcții din lemn (seminar, laborator, proiect de curs)
4. Metrologia in construcții (seminar, laborator)
5. Construcții metalice (proiect de curs)

octombrie 2011 - aprilie 2012
6 luni
Inginer constructor
IGC-Construct, Chișinău
Domeniu: Construcții, imobile

Elaborarea caietului de sarcini pentru elaborarea compartimentului de "Rezistenta" a mai multor tipuri de construcții (blocuri multietajate, hotel, bloc de menire social-culturala).
Analiza si elaborarea schemei constructive a obiectivului pentru a obține o structura cit mai eficace atât din punct de vedere constructiv (rezistenta), cit si din punct de vedere economic.
Elaborarea caietului de sarcini si pregătirea datelor inițiale pentru calcule de rezistenta a obiectivelor.
Elaborarea calculelor de rezistenta prin intermediul softurilor specializate de calcul in baza metodei elementelor finite (SCAD, LIRA).
Elaborarea compartimentului "Rezistenta" cu respectarea normelor in vigoare in construcții (NCM, SNiP), pe compartimente

aprilie 2011 - octombrie 2011
5 luni
Inginer proiectant calcule
CHISINAUPROIECT, Chișinău
Domeniu: Construcții, imobile

Elaborarea caietului de sarcini pentru elaborarea compartimentului de "Rezistenta" a mai multor tipuri de construcții (blocuri locative multietajate, parcări subterane, proiecte de reconstrucție a fațadelor, etc.).
Analiza si elaborarea schemei constructive a obiectivului pentru a obține o structura cit mai eficace atât din punct de vedere constructiv (rezistenta), cit si din punct de vedere economic.
Elaborarea caietului de sarcini si pregătirea datelor inițiale pentru calcule de rezistenta a obiectivelor.
Elaborarea calculelor de rezistenta prin intermediul softurilor specializate de calcul in baza metodei elementelor finite (SCAD, LIRA).
Calculul static si dinamic a construcției, cu aplicarea coeficienților de siguranța conform NCM si SNiP.
Calculul si analiza de armare a elementelor constructive (piloți, fundații, coloane, grinzi, planșee, etc.).
Expertiza si avizarea compartimentului de calcule.
Elaborarea compartimentului "Rezistenta" cu respectarea normelor in vigoare in construcții (NCM, SNiP), pe compartimente.

Studii
Studii superioare
până in 2011
Universitatea Tehnica a Moldovei
Facultatea: FCGC.
Specialitatea: Inginerie Structurala.
până in 2009
Universitatea Tehnica a Moldovei
Facultatea: FCGC.
Specialitatea: Constructii si inginerii civile.
Instruire continua, cursuri de formare
2023
Training for energy auditors, inspectors and designers (building retrofitting) in EnerHack (Tallin, Estonia), AEE (agentia pentru eficienta energetica), or. Chișinău.
2017
Specialist in domeniul vamuirii (BROKER) in S.A. "VamServInform", or. Chișinău.
2010
WinSmeta in Incercom, or. Chișinău.
Competente-cheie
Romana — Materna
Rusa — Fluent
Ucraineana — Medium
Engleza — Medium

perfectionarea continua a pregatirii personale si a relationarii interumane
experienta in domeniul conducerii si prognozelor
negocieri cu beneficeari
sisteme de finatare
Coordinate societal
Intemeiere (inregistrare) societate
explicarea si interpretarea ideilor
Putere de convingere
A tine discurs in public
analiza obiectiva a proiectelor
publicitate si promovare
abilitati de negociere si vanzare

Informații suplimentare
disponibil pentru detașări de serviciu
permis de conducere B
automobil personal
sunt gata să accept schimbarea locului de trai
Cetațenie:
Moldova,
Romania

Sociabil, bun time manager, open minded, punctual, inovator.

GENERATOR.

Informația de contact a candidaților
este accesibila doar pentru utilizatorii inregistrați.