CV № 292500 din 2 aprilie 2024

CV: Inginer Constructor, Manager de proiect în construcții

Bărbat, 38 ani, superioare studii.
50000 MDL
Chișinău
Full-time
CV № 292500 din 2 aprilie 2024
Informația de contact a candidaților
este accesibila doar pentru utilizatorii inregistrați.
Experiența
14 ani și 5 luni
iunie 2023 - până in prezent
1 an
Inginer WASH în Unitatea de Implementare a Proiectului „Proiectul de Securitate a Apei și Sanitație în Moldova”
"Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală", Chișinău
Domeniu: Consultanță, dezvoltarea strategică

1. Realizarea examinării instituțiilor conform listei aprobate de Ministerul Sănătății și
Ministerul Educației și Cercetării și evaluarea gradului de conformitate a instituției cu
criteriile stabilite de Banca Mondială, pregătirea fișelor de evaluare și un raport sumar în
acest sens;
2. Identificarea, dacă este necesar, a locației pentru construcția facilităților WASH în cazul în
care aceasta lipsește;
3. Identificarea opțiunilor pentru delimitarea secțiunilor pentru construcția facilităților WASH
pentru femei și bărbați;
3
4. Elaborarea specificațiilor tehnice pentru compania de proiectare (pentru
construcția/reconstrucția facilităților WASH și conectarea la sursa de aprovizionare cu apă și
salubritate);
5. Coordonarea procesului de elaborare a documentației/specificațiilor tehnice și a devizelor
pentru construcția grupurilor sanitare, conectarea la rețeaua de aprovizionare cu apă și
sistemul de salubritate;
6. Desfășurarea procesului de semnare a Acordurilor de Cooperare cu APL-urile și
managementul instituțiilor beneficiare;
7. Susținerea procesului de selectare a companiei de proiectare și a companiei pentru executarea
lucrărilor de construcție/reconstrucție a facilităților WASH, conectarea la rețeaua de
aprovizionare cu apă și instalarea/conectarea la sistemul(ele) de salubritate;
8. Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție și prezentarea rapoartelor regulate
privind progresul, la cererea Managerului de Proiect.

iunie 2018 - februarie 2022
3 ani și 8 luni
Inginer
S.A. "OCIDE Construccion Valencia", Antreprenor Genral în cadrul proiectului investițional ,,Programul de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă din mun. Chişinău", finanțat din împrumuturile B.E.R.D. și B.E.I., Chișinău
Domeniu: Construcții, imobile

1. Obţinerea actelor permisive pentru proiectare şi construcţii.
2. Elaborarea jurnalelor zilnice a lucrărilor executate.
3. Elaborarea rapoartelor săptămînale cu procentul de executare.
4. Elaborarea rapoartelor lunare de progres.
5. Obținerea avizelor pentru recepția finală.
6. Monitorizarea progresului fizic de execuție în șantier conform proiectului.

martie 2018 - iunie 2018
3 luni
Inginer
B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A., Chișinău
Domeniu: Construcții, imobile

1.Monitorizarea punerii în aplicare a construcției, reconstrucției și modernizării obiectelor în strictă conformitate cu toate normativele și cerințele corporative;
2.Elaborarea planului şi bugetului anual pentru investiţii şi lucrări de mentenanţă.
3.Elaborarea caietului de sarcini pentru desfăşurarea licitațiilor la proiectare şi lucrările de construcţie-montaj;
4.Încheierea contractelor în baza rezultatelor de la licitaţii;
5.Analiza proiectelor în strictă conformitate cu condiţiile tehnice;
6.Obţinerea actelor permisive pentru proiectare şi construcţii.
7.Exercitarea supravegherii tehnice a calității serviciilor prestate, precum şi în perioada de garanţie şi post-garanţie.
8.Darea în exploatare a obiectelor.

noiembrie 2013 - martie 2018
4 ani și 3 luni
Inginer construcții, reparaţii şi exploatare construcţii
SRL ”LUKOIL-Moldova”, Chișinău
Domeniu: Construcții, imobile

1.Monitorizarea punerii în aplicare a construcției, reconstrucției și modernizării obiectelor în strictă conformitate cu toate normativele și cerințele corporative;
2.Elaborarea planului şi bugetului anual de investiţii şi mentenanţă.
3.Elaborarea condiţiilor tehnice pentru desfăşurarea licitațiilor la proiectare şi lucrările de construcţie-montaj;
4.Încheierea contractelor în baza rezultatelor de la licitaţii;
5.Analiza proiectelor în strictă conformitate cu condiţiile tehnice;
6.Obţinerea actelor permisive pentru proiectare şi construcţii.
7.Exercitarea supravegherii tehnice a calității serviciilor prestate, precum şi în perioada de garanţie şi post-garanţie.
8.Darea în exploatare a obiectelor.
9.Contractarea, supravegherea și monitorizarea executarii lucrărilor de mentenanță conform planului și bugetului aprobat.

noiembrie 2012 - noiembrie 2013
1 an
Consultant principal, direcţia Politică şi Cooperare Regională
Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Construcţiilor, Chișinău
Domeniu: Serviciul public

1.Elaborarea actelor normative care reglementează dezvoltarea regională şi asigurarea implementării prevederilor acestora;
2.Coordonarea procesului de avizare a proiectelor de acte normative;
3.Contribuirea la monitorizarea şi evaluarea măsurilor de susţinere a dezvoltării regionale;
4.Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu:
5.Monitorizarea domeniilor de intervenţie a politicii de Dezvoltare Regională şi anume:
Sector Privat
Eficienţa energetică
Alimentarea cu apă şi canalizare

august 2008 - noiembrie 2012
4 ani și 3 luni
Consultant superior, directia Construcţii, Materiale de Construcţii şi Tehnologii Moderne
Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Construcţiilor, Chișinău
Domeniu: Serviciul public

1.Participarea la procesul de elaborare şi promovare a politicii, strategiei şi programelor ce ţin de dezvoltarea industriei materialelor de construcţii;
2.Dezvoltarea industriei materialelor de construcţii:
3.Acordarea ajutorului consultativ, metodologic şi ingineresc agenţilor economici din ramura industriei materialelor de construcţii.
4.Participarea la elaborarea sau modificarea legislaţiei şi bazei normative în domeniul construcţiilor.
5.Promovarea tehnologiilor şi materialelor de construcţii moderne, organizarea seminarelor.
6.Asigurarea funcţionării sistemului calităţii în construcţii prin acreditare şi certificare.

Studii
Studii superioare
până in 2012
Academia de Studii Economice din Moldova
Facultatea: Economie Generală și Drept.
Specialitatea: Dreptul Economic.
până in 2008
Universitatea Tehnică din Moldova
Facultatea: Urbanism și Arhitectură.
Specialitatea: Ingineria materialelor și articolelor de construcție.
Instruire continua, cursuri de formare
2020
Certificat de atestare tehnico-profesională în calitate de Responsabil Tehnic și Diriginte de Șantier in Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, or. Chișinău.
2016
Curs practic pentru Evaluarea, ofertarea, decontarea lucrărilor în construcţii folosind programul WinDoc Deviz şi Deviz online in Universitatea Tehnică din Moldova, or. Chișinău.
Competente-cheie
Romana — Materna
Rusa — Comunicare
Engleza — Comunicare

Cunoașterea legislației și normelor în construcție.
Cunoştinţe operare PC: MS WORD, MS EXCEL, POWER POINT;
Cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (AutoCad, Corel Draw, 3DMAX, Photoshop).


Informații suplimentare
disponibil pentru detașări de serviciu
permis de conducere B
automobil personal
sunt gata să accept schimbarea locului de trai
Cetațenie:
Moldova,
Romania

-Responsabil, direct, prietenos, capabil de a găsi limbă comuna cu persoane de diferite vîrste, interese şi medii sociale;
-Capacităţi organizatorice şi analitice;
-Capabil de a îndeplini mai multe sarcini în acelaşi timp, mă acomodez cu usurinţă cu noi colegi de echipă;
-Capabil de a face faţă termenilor limită stricţi;
-Spirit de echipă;
-O bună capacitate de comunicare obţinută ca urmare a experienţei de funcţionar public.

Informația de contact a candidaților
este accesibila doar pentru utilizatorii inregistrați.