Менеджер по закупкам | Manager de achiziții (1000 USD)

Менеджер по закупкам | Manager de achiziții (1000 USD)

Skladovka.md - это сеть современных складов для безопасного хранения личных и коммерческих товаров, помещения различных размеров: от 1 м³ с круглосуточным доступом.
На сегодняшний день есть 3 действующих комплекса: на Ботанике (Кишинев), Чеканах (Кишинев) и в Ставченах.
В процессе строительства еще 3 комплекса: ул. Индустриальная (Кишинев), Сороки и Оргеев.

В связи с расширением открыт набор на должность Менеджер по закупкам.

Ключевые функции:

 • Разработка и реализация стратегии закупок;
 • Проведение переговоров с поставщиками и заключение договоров;
 • Оценка и выбор поставщиков с учетом качества, цен и сроков поставки;
 • Управление складскими запасами;
 • Мониторинг рынка и анализ цен;
 • Подготовка и представление отчетов по закупкам руководству компании;
 • Взаимодействие с другими отделами компании для обеспечения эффективной закупочной процедуры.

Требования к кандидатам:

 • Умение работать с большим объемом информации;
 • Умение работать в многозадачном режиме и соблюдать сроки;
 • Аналитический склад ума, умение принимать решения в условиях неопределенности;
 • Ответственность, коммуникабельность, ориентированность на результат;
 • Уверенный пользователь ПК, MS Office;
 • Знание русского - обязательно, владение румынским и английским - будет преимуществом.

Условия работы:

 • Достойная заработная плата;
 • Отличный коллектив и современный офис в Кишиневе;
 • Получение опыта работы в крупной компании и возможность карьерного роста.

Дополнительная информация:

 • Мы готовы рассматривать кандидатов с любыми зарплатными ожиданиями;
 • Также не стесняйтесь присылать свое резюме, даже если Вы не уверены, что Вы нам подходите. Мы просматриваем все отклики, без исключения.

Отправляйте резюме по электронному адресу: rabota@skladovka.md с темой письма: Менеджер по закупкам.
Телефон: 022 88 58 01.

- - - - - -

Skladovka.md este o rețea de depozite moderne pentru depozitarea în siguranță a bunurilor personale și comerciale, spații de diferite dimensiuni: de la 1 m³ cu acces 24/7.
În prezent, există 3 complexe operaționale: la Botanica (Chișinău), Ciocana (Chișinău) și în Stăuceni.
În proces de construcție sunt încă 3 complexe: str. Industrială (Chișinău), Soroca și Orhei.

Din motivul extinderii, este deschisă poziția de Manager de achiziții.

Funcții cheie:

 • Elaborarea și implementarea strategiei de achiziții;
 • Negocierea cu furnizorii și încheierea contractelor;
 • Evaluarea și selectarea furnizorilor ținând cont de calitate, prețuri și termene de livrare;
 • Gestionarea stocurilor;
 • Monitorizarea pieței și analiza prețurilor;
 • Pregătirea și prezentarea rapoartelor de achiziții către conducerea întreprinderii;
 • Interacțiunea cu alte departamente ale companiei pentru a asigura proceduri de achiziție eficiente.

Cerințe pentru candidați:

 • Capacitate de a lucra cu un volum mare de informații;
 • Capacitate de a face mai multe lucruri în același timp și de a respecta termenele limită;
 • Spirit analitic, capacitatea de a lua decizii în condiții de incertitudine;
 • Responsabilitate, abilități de comunicare, orientare spre rezultate;
 • Utilizator de PC încrezut, MS Office;
 • Cunoașterea limbii ruse este obligatorie, cunoașterea limbii române și a limbii engleze va constitui un avantaj.

Condiții de lucru:

 • Salariu decent;
 • Echipă excelentă și birou modern la Chișinău;
 • Dobândirea experienței de muncă într-o companie mare și posibilitatea de creștere în carieră.

Informații suplimentare:

 • Suntem gata să luăm în considerare candidații cu orice așteptări salariale;
 • De asemenea, nu ezitați să expediați CV-ul dumneavoastră chiar dacă nu sunteți sigur că sunteți potrivit pentru acest rol. Analizăm toate cererile, fără excepție.

Expediați CV-ul dvs. la adresa rabota@skladovka.md cu subiectul: Manager de achiziții.
Telefon: 022 88 58 01.

E-mail: rabota@skladovka.md
022 88 58 01

Atașează CV-ul CV de pe site
Atașează CV-ul

Indicați Nume și Prenume

Ai un CV pe site? Intră
Trimite CV-ul

Alegeți jobul

Adaugă o scrisoare de intenție
Închide
Felicitări,
CV-ul tău a fost trimis cu succes! 🥳
Închide