Архитектор | Arhitect (1500 USD)

Архитектор | Arhitect (1500 USD)

Skladovka.md - это сеть современных складов для безопасного хранения личных и коммерческих товаров, помещения различных размеров: от 1 м³ с круглосуточным доступом.

На сегодняшний день:

 • уже есть 3 действующих комплекса - на Ботанике (Кишинев), Чеканах (Кишинев) и в Ставченах.
 • в процессе строительства еще 3 комплекса - ул. Индустриальная (Кишинев), Сороки и Оргеев (пока 3, но планируется и дальнейшее развитие).

В связи с расширением, открыт набор на должность: Архитектор.

Ключевые функции:

 • Разработка архитектурных концепций, проектов и чертежей для производственно-складских, офисных и коммерческих объектов;
 • Участие в составлении смет и бюджетов проектов;
 • Активное сотрудничество с исполнителями по смежным разделам проекта;
 • Контроль за соблюдением требований проекта на всех этапах строительства;
 • Согласование работ с руководством компании.

Требования к кандидатам:

 • Образование в области архитектуры;
 • Уверенное владение программным обеспечением для проектирования и моделирования объектов: AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp;
 • Способность самостоятельной работы над архитектурной частью проектов;
 • Умение работать с архитектурными и топографическими планами;
 • Знание законодательства и технических норм в области проектирования и строительства;
 • Навыки коммуникации, умение работать в команде, мобильность, аналитический склад ума.
 • Наличие портфолио готовых объектов.

Условия работы:

 • Конкурентоспособная заработная плата: ставка – договорная;
 • Официальное трудоустройство;
 • График работы: 5/2, рабочий день с 9:00 до 18:00;
 • Дружный коллектив и современный офис в Кишиневе;
 • Возможность участвовать в реализации различных проектов по реконструкции зданий;
 • Возможность обучения и профессионального развития;
 • Получение опыта работы в крупной компании.

Дополнительная информация:
Либо отправляйте резюме или контактные данные по электронному адресу: rabota@skladovka.md (с темой письма: “Архитектор”).
Тел: 022 88 58 01

- - - - -

Skladovka.md este o rețea de depozite moderne pentru depozitarea în siguranță a bunurilor personale și comerciale, spații de diferite dimensiuni: de la 1m³ cu acces 24 de ore pe zi.

În prezent:

 • există deja 3 complexe funcționale - la Botanica (Chișinău), Ciocana (Chișinău) și Stăuceni.
 • alte 3 complexe sunt la etapa de construcție - strada Industrială (Chișinău), Soroca și Orhei (3 până în prezent, dar se planifică dezvoltarea ulterioară).

Ca urmare a unei extinderi, este deschisă recrutarea pentru postul de: Arhitect.

Funcții cheie:

 • Elaborarea de concepte arhitecturale, proiecte și schițe pentru spații de producere/depozitare, birouri și spații comerciale;
 • Participarea la pregătirea estimărilor și a bugetelor pentru proiecte;
 • Colaborarea activă cu executorii pentru realizarea lucrărilor pe secțiuni corelate ale proiectului;
 • Asigurarea supravegherii calității de execuție a proiectului la toate etapele de construcție;
 • Coordonarea activității cu administrația companiei.

Cerințe pentru candidați:

 • Studii în domeniul arhitecturii;
 • Cunoașterea programelor de proiectare și modelare: AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp;
 • Capacitatea de a lucra în mod individual la partea de arhitectură a proiectelor;
 • Abilitatea de a lucra cu planuri arhitecturale și topografice;
 • Cunoașterea legislației și a normelor tehnice în domeniul proiectării și construcțiilor;
 • Abilități de comunicare, capacitate de a lucra în echipă, mobilitate, spirit analitic.
 • Portofoliu de proiecte realizate.

Condiții de muncă:

 • Salariu competitiv: rata este negociabilă;
 • Angajare oficială;
 • Program de lucru: 5/2, program de lucru de la 9:00 la 18:00;
 • Echipă prietenoasă și birou modern în Chișinău;
 • Oportunitatea de a participa la implementarea diverselor proiecte de reconstrucție a clădirilor;
 • Posibilitatea de instruire și dezvoltare profesională;
 • Dobândirea experienței de muncă într-o companie mare.

Informații suplimentare:
Sau expediați CV-ul dvs și datele de contact la: rabota@skladovka.md (cu subiectul: "Arhitect").
Tel: 022 88 58 01

E-mail: rabota@skladovka.md
022 88 58 01

Atașează CV-ul CV de pe site
Atașează CV-ul

Indicați Nume și Prenume

Ai un CV pe site? Intră
Trimite CV-ul

Alegeți jobul

Adaugă o scrisoare de intenție
Închide
Felicitări,
CV-ul tău a fost trimis cu succes! 🥳
Închide