Specialist principal, în domeniul achizițiilor publice

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului
Oraș: Chișinău
Studii: Universitate
Experiența de munca: De la 2 ani
Salariu: Nespecificat
Program de muncă: Full-time
Locul de muncă: În locația angajatorului
Cerințe specifice funției:
Studii: – superioare de licență sau echivalente, în domeniul economiei, financiar, contabilitate, juridic.
Experiență: 2 ani experiență profesională în domeniul aferent funcției.
Cunoştinţe:
Posedarea limbilor română şi rusă;
Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
Abilități personale de negociere, luarea deciziilor;
Abilități profesionale de planificare, raportare și gestionare eficientă a timpului de lucru;
Cunoștințe în utilizarea computerului: MC Office, Excel, PowerPoint, Internet.
Abilități: - organizare, lucru cu informația, analiză și sinteză, comunicare eficientă, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, soluționare de probleme de complexitate înaltă, aplanare a situațiilor de conflict.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, desfășurarea activităților în mod etic, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).
Scopul general al postului:

Asigurarea organizării corecte a activităților de achiziție în conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementează domeniul respectiv.

Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:
Sarcini de bază:
a)participă la elaborarea planului anual al achizițiilor publice, înaintează propuneri, sistematizează date, generează informații, întreprinde masuri privind asigurarea transparenței decizionale;
b)întocmește și monitorizează publicarea anunțurilor în termenii stabiliți de cadrul legal;
c)asigură întocmirea și coordonarea documentației aferente achizițiilor publice;
d)participă la procedura de achiziții și întocmește procesele verbale aferente procedurii;
e)întocmește contractele de achiziții publice cu operatorii economici;
f)generează, sistematizează și examinează rapoarte;
g)întocmește și ține evidența actelor aferente procedurii de achiziție.
Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiții aferente funcției:

deține cetățenia Republicii Moldova;
posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
are capacitate deplină de exercițiu;
are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
Telefon:
079457223, 022211658
Persoana de contact:
Natalia Onici
E-mail:
Site:
www.oda.md
Atașează CV-ul CV de pe site
Atașează CV-ul

Indicați Nume și Prenume

Ai un CV pe site? Intră
Trimite CV-ul

Alegeți jobul

Adaugă o scrisoare de intenție
Închide
Felicitări,
CV-ul tău a fost trimis cu succes! 🥳
Închide