Manager agricultura

Oraș: Anenii Noi
Studii: Orice
Experiența de munca: Orice
Salariu: Nespecificat
Program de muncă: Выберите график работы
Manager în agricultură

Organizarea efectivă, coordonarea şi monitorizarea întregului proces de lucru în cadrul subdiviziunii din care face parte (în speţă, e vorba de domeniul agrar) (studii economice, juridice se analizează).

1. ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE:
- Planifică şi organizează activitatea agricolă a subdiviziunii;
- Planifică orientarea dezvoltării şi funcţionării exploataţiilor agricole pe baza investigării tendinţelor de dezvoltare a fenomenelor, a posibilităţilor de introducere în producţie a progresului tehnico-ştiinţific;
- Realizeză controlul lucrărilor pe teritoriile agricole;
- Întocmeşte contractele individuale de muncă, contractele de răspundere materială, execută proiectele contractelor la întreprindere;
- Colaborează cu primăriile sub a căror jurisdicţie sunt amplasate terenurile agricole;
- Organizează şi controlează activităţile de menţinere şi dezvoltare a capacităţilor de producţie şi coordonează utilizarea raţională şi eficientă a resurselor;
- Asigură asistenţa managerială pentru noi proiecte;
- Coordonează şi asigură desfăşurarea ritmică a procesului de creştere a culturilor agricole, urmărind realizarea producţiei în conformitate cu planul cerut de vînzări;
- Centralizează necesarul de mijloace fixe şi consumabile;
- Analizează piaţa în funcţie de noile proiecte alocate de Administratorul Întreprinderii;
- Asigură obţinerea documentaţiei şi aprobările specifice de la diverse organe publice şi private;
- Înaintează conducerii unităţii propuneri privind asigurarea condiţiilor de lucru ergonomice, raţionalizarea locurilor de muncă a salariaţilor din sectorul agricol;
- Asigură protecţia informaţiei (documentelor) care conţin informaţii ce constituie secret comercial al unităţii, precum şi ale altor informaţii confidenţiale, inclusiv a datelor cu caracter personal al salariaţilor din subordine;
- Asigură respectarea strictă a disciplinelor industriale şi tehnologice de către salariaţii din sectorul agricol;
- Efectuează controlul păstrării bunurilor materiale, precum şi asigură excluderea tentativelor de furt ale acestora;
- Asigură diviziunea muncii a salariaţilor din sectorul agricol al întreprinderii;
- Precizează obiectivele, mijloacele şi măsurile ce trebuie luate pentru atingerea lor şi elaborarea strategiei şi tacticii corespunzătoare în vederea atingerii scopului stabilit;
- Stabileşte şi îmbunătăţeşte structurile organizatorice;
- Stabileşte măsurile pentru remedierea deficienţelor semnalate;
- Monitorizează situaţia privind utilizarea terenurilor cu destinaţie agricolă, şi după caz, contribuie la contractarea utilizării iresponsabile a pămîntului;
- Contribuie la consolidarea terenurilor agricole pentru o utilizare mai eficientă a acestora, inclusiv prin metoda de cooperare, arendă, schimb de terenuri, vînzare-cumpărare a acestora;
- Asigură concentrarea tehnologică a terenurilor agricole în vederea exploatării eficiente din punct de vedere economic şi ecologic;
- Promovează sarcinile politicii agrare în domeniul protecţiei muncii promovare de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a altor organe pe probleme ce ţin de domeniul agrar.

Dacă Vă regăsiţi în anunţul nostru, aplicați CV-ul cu o fotografie la adresele de e-mail: resurseumanecv@mail.ru
Atașeaza CV-ul Creaza CV
Atașeaza CV-ul

Indicați Nume și Prenume

Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
și trimite-l în orice companie cu un singur click!

Iți va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Intră pe site


Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
și trimite-l în orice companie cu un singur click!

Iți va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Creaza CV


Trimite CV-ul

Alegeți jobul


Închide

CV-ul a fost expediat!

Închide
Intră in cont prin