Coordonatoare/coordonator pe comunicare pentru centrul comunitar

A.O. „Laolaltă”, Moldova pentru Pace
Oraș: Chișinău
Studii: Universitate
Experiența de munca: De la 1 an
Salariu: Nespecificat
Program de muncă: Full-time (8 ore)
Locul de muncă: În locația angajatorului
Inițiativa „Moldova pentru Pace” și AO „Laolaltă” angajează Coordonatoare/Coordonator pe Comunicare pentru Centrul Comunitar.
„Moldova pentru Pace” este o inițiativă civică creată pentru a oferi asistență refugiatelor și refugiaților în urma invaziei ruse în Ucraina.
De la începutul războiului, am contribuit la eforturile de gestionare a fluxului de migrație din țara vecină. Lucrăm pe mai multe direcții: asigurare cu produse (alimentare, de igienă, pentru copii), identificarea de cazare și transport gratuit, protecția drepturilor omului, monitorizarea situației de la punctul de trecere Palanca, gestionarea voluntarilor, oferirea de informație corectă și actualizată etc.
„Laolaltă” este asociația obștească fondată în 2020 din membrii Inițiativei „Împreună Împotriva Covid-19”. Misiunea organizației este să contribuie la dezvoltarea mediului de voluntariat, prin promovarea spiritului civic, empatiei și solidarității în societate, în care fiecare persoană se poate implica și contribui la dezvoltarea comunității sale.

Despre Centru Comunitar
Cu suportul UNHCR lansăm Centrul Comunitar - un spațiu prietenos și sigur pentru femei, care oferă șanse egale prin sprijinirea și oferirea unei platforme de implicare, dezvoltare și creștere într-un mediu nediscriminatoriu.

Despre job
Căutăm persoane care împărtășesc valorile noastre și care vor contribui la dezvoltarea inițiativei. Fiecare viitor/oare angajat/ă va trebui să semneze Codul de Etică care, în primul rând prevede, tratarea refugiatelor și refugiaților cu demnitate, respect, empatie și grijă. Înțelegând că refugiata/refugiatul e în primul rând un om într-o situație extrem de dificilă și nu reprezentantul unui grup etnic, social, etc.

Sarcini și responsabilități

Crearea materialelor informative și de comunicare cu privire la misiunea organizației, activitățile sale specifice (broșuri, pliante etc.).
Asigură elaborarea de articole (scrise, video) și publicarea lor pe site-ul organizației, pagina de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram și Telegram, etc.
Pregătirea comunicatelor de presă.
Inițierea unor campanii de sensibilizare a populației locale cu privire la problema refugiaților.
Elaborează și monitorizează mesajele și informațiile despre organizația și programele noastre.
Aprobă materialele vizuale și scrise;
Propune inițiative inovatoare care ar promova calitativ imaginea, echipa și activitățile organizației;
Livrează materialele în timpul și contextul potrivit și adecvat.


Cerințe
Studii superioare în jurnalism, comunicare sau în alte domenii conexe;
Experiență în domeniul relații publice și comunicare;
Cunoașterea instrumentelor digitale precum Word, Excel, Access, Power Point; inDesign, Photoshop, editare foto/video, abilități avansate de navigare pe Internet, operare cu instrumente pentru dezvoltarea de materiale de PR (infografice, spoturi video, newsletters etc.), experiență în gestionarea paginilor web pe platforma Wordpress;
Cunoașterea limbilor română, rusă și engleză la nivel înalt. Cunoașterea limbii ucrainene va fi un atu.

Ce oferim
Regim de lucru hibrid (la birou sau de acasă), cu ore flexibile și autonomie;
Salariu motivant;
Un mediu prietenos de lucru cu o echipă multidisciplinară;
Activități de teambuilding.
Tipul de activitate: Full-time
Perioada de angajare: 3 luni cu posibilitatea de extentindere a termenului
Disponibilitatea postului: Octombrie 2022
Dosarul de aplicare trebuie să conțină:
CV-ul (de maxim două pagini)
Scrisoare de motivare (de maxim o pagină).
Numele la două persoane pentru recomandări.

Transmite dosarul de aplicare până pe 07/10/2022, ora 17:00 pe adresa communitycenter151@gmail.com , cu titlul ”Concurs Coordonatoare/Coordonator pe Comunicare”.

Datele personale vor fi procesate de AO „Laolaltă” doar pentru scopuri de angajare.

Инициатива “Молдова за Мир” в сотрудничестве с Общественной Организацией “Laolalta” открываю вакансии на должность Координатора по вопросам коммуникации для Общественного Центра

“Молдова за Мир” является гражданской инициативой созданной для оказания помощи беженцам которые пострадали от вторжения России на Украину, а также беженцам в общем.
С начала войны, мы активно участвовали и прилагали все возможные усилия по управлению миграционного потока людей из соседней страны. Наша команда работает по нескольким направлениям: обеспечение продуктами питания и продуктами личной гигиены; обеспечение жильем и бесплатным транспортом; помощь в вопросах по защите прав человека; обеспечение эффективным мониторингом ситуации на пункте таможенного пропуска Паланка; управление волонтерской деятельностью; предоставление корректной и актуальной информации.

Общественная Организация “Laolalta” была основанна в 2020 году участниками инициативы “Вместе против Covid - 19”. Задача организации - способствовать формированию волонтерской среды посредством развития гражданского духа, эмпатии и солидарности. Общество в котором каждый человек может принять участие и внести свой вклад, таким образом развивая своё сообщество.

Вкратце о деятельности нашего Общественного Центра
Открытие Общественного Центра состоитялось при содействии “УВКБ ООН”. Это дружное и безопасное пространство для женщин, которое предполагает поддержку и предоставления платформы для участия, взаимодействия, развития и роста в равной и недискриминационной среде.

О вакансии
Мы в поиске людей которые разделяют наши ценности и будут способствовать развитию инициативы. Каждый будущий/шая сотрудник/ца должен будет подписать Кодекс Этики который в первую очередь предусматривает достойное, уважительное, эмпатийное и заботливое обращение к беженцам или беженкам. Должно присутствовать понимание того что беженец либо беженка, в первую очередь человек находящийся в крайне тяжёлом положении, а не представитель/ница этнической, социальной или любой другой группы.

Задачи и обязанности
Создание информационно-коммуникационных материалов, касающихся миссии организации, ее специфики деятельности (брошюры, листовки и т.п.).
Обеспечивает разработку статей (письменных, видео) и их публикацию на сайте организации, странице в Facebook, Twitter, YouTube, Instagram и Telegram и т.д.
Подготовка пресс-релизов.
Проведение кампаний по привлечению внимания местного населения к проблеме беженцев.
Разрабатывать и отслеживать сообщения и информацию о нашей организации и программах.
Утверждать визуальные и письменные материалы;
Предлагает инновационные инициативы, которые качественно продвигали бы имидж организации, команду и деятельность;
Предоставляет материалы в нужное время и в нужном контексте.


Требования к кандидатам
Высшее образование в области журналистики, коммуникации или других смежных областях;
Опыт работы в сфере связей с общественностью и коммуникаций;
Знание цифровых инструментов таких как Word, Excel, Access, Power Point, inDesign, Photoshop, фото/видеомонтаж, продвинутые навыки работы в Интернете, работа с инструментами разработки PR - материалов (инфографика, видеоролики, рассылки и т.д.), опыт ведения веб - страниц на платформе Wordpress;
Высокий уровень знания румынского, русского и английского языка. Знание украинского языка будет преимуществом.

Наше предложения
Гибридный режим работы (офис или дом), гибкий график и автономия;
Мотивирующая заработная плата;
Дружелюбная рабочая среда с многопрофильной командой;
Мероприятия по тимбилдингу.

Тип деятельности: Полный рабочий день
Срок трудоустройства: 3 месяца с возможностью продления
Начало действия трудового договора: Октябрь 2022

Файл приложения должен содержать:
CV (максимум 2 страницы)
Сопроводительное письмо (максимум 1 страница)
Имена двух людей для рекомендаций.

Файл заявки отправить до 30/10/2022, 17:00, по электронному адресу communitycenter151@gmail.com , с пометкой Конкурс “Координатор/Координаторка по Коммуникации”

Персональные данные будут обрабатываться Общественной Организацией “Laolalta” только в целях трудоустройства.
Atașeaza CV-ul Creaza CV
Atașeaza CV-ul

Indicați Nume și Prenume

Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
și trimite-l în orice companie cu un singur click!

Iți va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Intră pe site


Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
și trimite-l în orice companie cu un singur click!

Iți va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Creaza CV


Trimite CV-ul

Alegeți jobul


Închide

CV-ul a fost expediat!

Închide