Резюме № 279504 от 13 апреля 2021

CV: Jurisconsult, Manager Dezvoltare

Женщина, 36 лет, высшее образование, есть дети, состоит в браке.
17000 MDL
Кишинев
Полный рабочий день
Контактная информация соискателя доступна
только зарегистрированным пользователям.
Опыт работы
12 лет и 10 месяцев
июнь 2008 - по настоящее время
12 лет и 10 месяцев
Jurisconsult
Medicina, Farmacie, Кишинев
Отрасль: Медицина, фармацевтика, ветеринария

Asigurarea desfasurarii activitatii companiei in conformitate cu normele legale si
consilierea sub aspect juridic a departamentelor si conducerii acestora.
Avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic ale companiei.
Reprezentarea intereselor companiei in fata tuturor instituțiilor statului (Agenția Servicii
Publice, Întreprinderea de Stat Cadastru, Camera de Licențiere, Inspectoratul
Fiscal,Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale etc),ale administrației publice locale(Primarii,preturi), judecătorești (executori judecătorești), notari, organele de
poliție, companii de asigurare etc.
Asigurarea de consultanta si informarea permanenta a conducerii firmei cu privire la modificarile legislative.
Participarea la negocierea contractelor,
Redactarea actelor ce urmează a fi încheiate,urmărind continuu punerea în concordanță a scopurilor si obiectivelor companiei cu cele ale partenerilor, dar cu stricta respectare a prevederilor legale.
Renegocierea contractelor pentru prelungirea termenilor.
In situația aparitiei unor litigii,conflicte de interese,sau de drepturi, întocmirea documentelor necesare (actiuni civile,plingeri) si depunerea lor la instituțiile abilitate.
Rezolvarea promta si in termen a reclamatiilor
Elaborarea documentației pentru obținerea diferitelor avize,licențe,autorizatiilor,extraselor,reînnoirea celor cu termen expirat.
Acordarea asistenței in raporturile companiei cu societățile de asigurare, atît la încheierea contractelor de asigurare pentru autoturismele firmei,cit si in obținerea
despăgubirilor pentru daunele provocate.
Monitorizarea regulata a debitorilor
Negocierea optiunilor de achitare a creantelor cu debitorii.
Planificarea actiunilor pentru recuperarea platilor restante,perfectarea somatiilor etc.

Училась
Высшее образование
по 2007
Universitatea de Stat din Republica Moldova
Факультет: Drept.
Специальность: Drept Economic.
Ключевые навыки
Румынский — Родной
Русский — Свободно владею
Английский — Средний
Французский — Средний

leadership (aptitudine consolidată prin motivarea angajaţilor şi partenerilor pentru
identificarea de noi oportunităţi de dezvoltare pentru organizaţiia din care fac parte);
aptitudini de coordonare (dobândite în urma coordonării cu mai multe organizaţii
publice şi private, activități care au presupus identificarea soluţiilor la problemele curente şi de sistem, distribuţia sarcinilor, identificarea partenerilor etc.);
competențe logistice şi administrative (capacitatea de a gestiona un volum mare de activităţi;
capacitatea de a gestiona şi prioritiza sarcinile; respectarea termenelor, a angajamentelor şi asumarea responsabilităţilor);
gândire strategică (identificarea în mod clar obiectivele care trebuie atinse, precum şi instrumentele şi mijloacele necesare în acest scop. Această activitate a presupus şi
consolidarea capacităţii de a forma, conduce şi motiva o echipă);
Capacitatea de comunicare cu o atitudine prietenoasa.
Orientata pe rezultate pozitive, fiind foarte flexibila la schimbari.
Gestionarea în paralel a mai multor activităţi, tinind cont de urgenţa indeplinirii lor.
Capacitatea de a lucra eficient sub presiune.
Abilitati in ceea ce priveste explicarea si aplicarea la nivel organizational a proceselor care sa conduca la cresterea performantei.
Experienta in atragerea partenerilor si dezvoltarea de noi planuri.

Дополнительная информация
готов к командировкам
права категории B
есть личный автомобиль
Гражданство: Молдова, Румыния
Контактная информация соискателя доступна
только зарегистрированным пользователям.
Вперед
Войти через