Econimist principal în Analiză Financiară și Rapoarte

Banca Comercială din Republica Moldova angajează:

Econimist principal în Analiză Financiară și Rapoarte

Responsabilităţi principale:

 • Elaborarea şi controlul zilnic, lunar şi trimestrial al rapoartelor financiare;
 • Vizarea şi transmiterea rapoartelor financiare la BNM (pe suport de hîrtie şi magnetic);
 • Îndeplinirea în deplină măsură şi în termenii stabiliţi a sarcinilor puse de Șeful Direcției;
 • Furnizarea notelor informative şi a datelor necesare la cererea BNM şi a conducerii băncii;
 • Efectuarea prognozei fluxurilor băneşti, în scopul monitorizării nivelului lichidităţii Băncii (zilnice, lunare, pe termen lung), Cash Flow;
 • Monitorizarea prin intermediul serviciului WEB-monitoring şi SAB în scopul gestionării riscului de lichiditate;
 • Participarea în procesul de analiză a situaţiei financiare a băncilor comerciale din Moldova, calcularea limitelor riscului creditar al băncilor contra-agenţi;
 • Participarea în procesul de analiză a activelor şi pasivelor Băncii în dependenţă de scadenţe, ratele dobânzilor, fluxurilor şi afluxurilor de mijloace băneşti.

Cerinţe faţă de candidat:

 • studii superioare cu profil economic;
 • abilitatea de analiză, planificare, sinteză şi expunere coerenta a concluziilor;
 • competenţe de orientare spre procese şi rezultat;
 • experiență la un post similar;
 • abilitate de autoinstruire şi perfecţionare profesională;
 • abilitatea de a lucra atât în echipa, cât şi de sine stătător în ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea limbilor română și rusă;
 • cunoştinţe avansate în sistemele și aplicațiile informatice (Word, Excel).

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: info@ecb.mdhr@ecb.md.
Tel.: 022500-103, 022500 - 203

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa:
info@ecb.md / hr@ecb.md
Tel.: 022500-103, 022500 - 203

Другие вакансии этой компании

Прикрепить CV CV с сайта
Прикрепить CV

Укажите ваше Имя и Фамилию

Есть CV на сайте? Вход
Отправить CV

Укажите желаемую вакансию

Добавить сопроводительное письмо
Закрыть
Готово!
Твое резюме успешно отправлено 🥳
Закрыть