Administrator Magazin \ Администратор Магазина

Angajăm:

Administrator Magazin \ Администратор Магазина

Cerinte fata de candidat:

 • Cunoasterea limbii de stat si rusa;
 • Studii superioare sau medii de specialitare finisate;
 • Experienta in administrare minim 6 luni;
 • Experienţă în calitate de vinzător sau vinzător superior minim 1 an;
 • Cunoştinţe şi abilităţi de gestionare a muncii unui colectiv;
 • Cunoştinţe sau experienţă în motivarea şi ridicarea eficacităţii angajaţilor la locul de muncă;
 • Tendinţa spre creştere profesională;

Obligațiile postului:

 • sa elaboreze si implementeze programul de fidelizare a clientilor (promotii, vouchere etc.); - sa se asigure ca stabileste normele de buna practica in relatia cu clientii si verifica respectarea lor;
 • sa se asigure ca personalul își desfasoară corect activitatea;
 • sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei de angajați;
 • sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
 • sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu apreciate de persoanele care au acest drep.

Oferim:

 • Securitate, stabilitate și încredere în viitor;
 • Loc de muncă, ținând cont de reședință;
 • Formarea profesională din contul Companiei;
 • Posibilități de dezvoltare profesională;
 • Lucru în ture 2/2;
 • Echipă prietenoasă de specialişti;.
 • Pachet social deplin;
 • Salariu atractiv.

Persoanele interesate pot trimite CV-ul la adresa: hr@familymarket.md cu indicarea postului solicitat administrator de magazine

- - - - -

Требования к кандидату:

 • Знание государственного и русского языков;
 • Высшее образование или среднее;
 • Опыт администрирования минимум 6 месяцев;
 • Опыт работы в качестве старшего продавца или продавца минимум 1 год;
 • Знания и навыки управления работой коллектива;
 • Знания или опыт в мотивации и повышении эффективности сотрудников на рабочем месте;
 • Тенденция к профессиональному росту;

Должностные обязанности:

 • разработать и внедрить программу лояльности клиентов (акции, ваучеры и т. д.); - обеспечить установление правил надлежащей практики в отношениях с клиентами и проверить их соответствие;
 • обеспечить, чтобы персонал правильно выполнял свою работу;
 • активно участвовать в решении задач коллектива сотрудников;
 • прививать и соблюдать правила и инструкции по охране труда и меры по их применению;
 • выполнять другие действия, связанные с выполнением служебных обязанностей.

Мы предлагаем:

 • Безопасность, стабильность и уверенность в будущем;
 • Работа с учетом проживания;
 • Профессиональное обучение за счета компании;
 • Возможности профессионального развития;
 • Работа 2/2;
 • Дружная команда специалистов;.
 • Полный социальный пакет;
 • Привлекательная зарплата.

Заинтересованные лица могут отправить резюме по адресу: hr@familymarket.md с указанием должности требуется администратор магазина.

Другие вакансии этой компании

Похожие вакансии

Прикрепить CV CV с сайта
Прикрепить CV

Укажите ваше Имя и Фамилию

Есть CV на сайте? Вход
Отправить CV

Укажите желаемую вакансию

Добавить сопроводительное письмо
Закрыть
Готово!
Твое резюме успешно отправлено 🥳
Закрыть