Director executiv

Asociaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Coșnița”
Город: Дубоссары
Образование: Высшее
Опыт работы: От 2-х до 5-и лет
Зарплата: Не указана
График: Полный рабочий день
Sarcinile și obiectivele generale ale postului:
• Administrează activitatea executivă a AUAI în limitele prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu obiectivele generale stabilite de actul constitutiv și deciziile organelor de conducere ale asociației;
• Organizează procesul de exploatare și întreținere a Sistemului Centralizat de Irigare „Coșnița”, în conformitate cu prevederile contractului cu privire la transmiterea în folosință gratuită (comodat) a SCI, încheiat cu Agenția „Apele Moldovei”, normele de securitate și sănătate în muncă, alte cerințe norme și tehnice în vigoare;
• Gestionează patrimoniul și fondurile AUAI în limitele stabilite de lege, actul constitutiv, deciziile adunării generale sau ale consiliul de administrare;
• Asigură elaborarea proiectelor planurilor de activitate, bugetelor, rapoartelor anuale, altor documente aferente activității AUAI ori solicitate de organele de conducere ale asociației;
• Asigură documentarea oportună și corespunzătoare a faptelor economice în cadrul AUAI, inclusiv colectarea, introducerea și actualizarea permanentă a datelor din registrele de evidență prevăzute de art. 34 al Legii 171/2010 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații;
• Realizează procesul de raportare amplă și regulată cu privire la rezultatele activității executive curente a AUAI;
• Exercită alte sarcini și obiective stabilite de lege, deciziile organelor de conducere ale asociației și contractul individual de muncă.
Cerințe minime:
- Studii universitare în domeniul agricol, tehnic, economic ori management;
- Cunoașterea prevederilor Legii 171/2010 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, altor legi și acte normative în domeniu;
- Experiență în gestiune de echipe (cel puțin 3 ani);
- Competențe în utilizarea computerului – cel puțin nivel mediu (MS Ofiice: Word, Excel, Powerpoint);
- Abilităţi de coordonare, planificare și organizare;
- Abilitatea de a produce o gamă largă de documente scrise;
- Abilități de comunicare, negociere, conciliere și prezentare;
- Rezistență la stres. Responsabilitate și perseverență în atingerea sarcinilor și obiectivelor puse;
- Posedarea limbilor română şi rusă.
Restricții:
În conformitate cu art. 28 al Legii 171/2010, pentru poziția de Director Executiv nu pot candida membrii AUAI „Coșnița”.
Documentele necesare pentru participare la concurs:
- CV (Europass);
- copia buletinului de identitate;
- copia fişei personale de evidenţă a cadrelor sau carnetului de muncă;
- copia certificatului de studii superioare.

Persoanele interesate în poziția anunțată sunt rugate să depună CV-ul, însoțit de documentele solicitate, cu menţiunea „Concurs - Director Executiv” la adresa: AUAI „Coșnița”, MD-4572, r. Dubăsari, s. Coșnița, str. Dubăsari 25A sau să-l expedieze la adresa e-mail: auaicosnita@hotmail.com, până pe data de 9 august 2016, ora 16.00. Telefon de contact: 069107403.
Телефон:
069107403
E-mail:
Прикрепить CV Создать CV
Прикрепить CV

Укажите ваше Имя и Фамилию

Создайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Войти на сайт


Создайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Создать CV


Отправить CV

Укажите желаемую вакансию


Закрыть

CV отправлено!

Закрыть