Consultant principal, direcția tehnologii informaționale, statistică și documentare

Город: Кишинев
Образование: Высшее
Опыт работы: До 2 лет
Зарплата: От 7050 MDL
График работы: Full-time
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Participarea la elaborarea regulamentelor, metodologiilor și instrucțiunilor pentru standardizarea procesului de prelucrare a contestațiilor prin sistemele informaționale și înaintarea propunerilor pentru eficientizarea acestora.
2. Participarea la implementarea procesului de e - Transformare la nivelul autorității, prin participarea la elaborarea politicilor și strategiilor sectoriale și sincronizarea obiectivelor Agenției cu obiectivele programului e - Transformare al guvernării în domeniul achizițiilor publice și soluționarea contestațiilor.
3. Contribuirea la administrarea paginii web a Agenției și publicarea informațiilor și comunicatelor necesare bunei desfășurări a activității Agenției.
4. Elaborarea demersurilor și solicitărilor de informații, remiterea acestora în adresa entităților vizate, acordarea asistenței tehnice a Completelor de Soluționare a Contestațiilor și participarea la elaborarea proiectelor de decizii privind soluționarea contestațiilor.
5. Participarea la compilarea structurală a rapoartelor anuale de performanță ale Agenției cu privire la cazurile de soluționare a contestațiilor și asigurarea redactării acestora.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
· 2 ani de experiență profesională în domeniu;
· Studii superioare finisate în domeniul tehnologiilor informaționale, statistică, administrare publică;
· Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
· Abilităţi avansate de utilizare a computerului;

Documente ce urmează a fi prezentate::
Copia buletinului de identitate
Cazier juridic
Copia carnetului de muncă
Formularul de participare
Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul http://cariere.gov.md/usefull-info.

[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă sau personal la adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 124, et. 4;
Prin e-mail: resurse.umane@ansc.md

Data limită de depunere a documentelor: 21.07.2019
Телефон: 022-820653
Контактное лицо: Ruxanda Sobețchi
НазадВперед
Прикрепить файл с CV Моё CV с сайта Rabota.md
Прикрепить файл с CV

Укажите ваше Имя и ФамилиюСоздайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Войти на сайт


Создайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Создать CV


Отправить CV
Закрыть

CV отправлено!

Закрыть