rabota@rabota.md

Regulamentul site-ului


Reguli generale:
 1. Pagina web Rabota.md este o resursă informațională care se premoderează. Toate anunțurile parvenite (privind posturile vacante, CV-urile) sunt în prealabil supuse moderării. Moderatorul are dreptul să nu admită anunțul spre publicare în cazul în care acesta nu corespunde rigorilor prezentului regulament. Administrația paginii web își rezervă dreptul să nu admită anunțul spre publicare fără a fi nevoită să ofere explicații.
 2. Atît anunțurile publicate contra plată, cît și cele gratuite trebuie să corespundă cerințelor impuse de administrația paginii web.
 3. Administrația paginii web nu poartă nici o răspundere pentru acțiunile angajatorilor și celor aflați în căutarea unui loc de muncă.
 4. Administrația paginii web își rezervă dreptul de a modifica regulamentul existent.

Fiecare anunț privind un post vacant, parvenit pe pagina web rabota.md, este supus moderării manuale. În acest mod se evită publicarea spamului și a anunțurilor dubioase.

Este interzisă publicarea pe pagina web a anunțurilor care:
 • impun condiții, ce limitează drepturile celor aflați în căutarea unui loc de muncă din punct de vedere al criteriilor de sex, vîrstă, situație familială și altele, care nu au nici o legătură cu calitățile profesionale ale angajaților (conform prevederilor Legii Nr.121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității);
 • anunțurile angajatorilor, care implică colectarea plăților de la candidați pentru angajare.
 • contravin legislației Republicii Moldova;
 • nu conțin informații despre posturile vacante (reprezentînd de fapt publicitate, plîngeri la adresa angajatorilor necinstiți etc.);
 • conțin înjurături sau cuvinte obscene;
 • conțin oferte de locuri de muncă în străinătate fără a fi indicat numărul licenței firmei, care prestează servicii de angajare peste hotare;
 • au un evident caracter fraudulos;
 • nu conțin o denumire concretă a postului vacant și descrierea acestuia.

Reguli de publicare a anunțurilor privind posturile vacante parvenite de la utilizatorii înregistrați:
 • Utilizatorii înregistrați au posibilitatea să publice gratuit trei anunțuri sau de trei ori să actualizeze (să ridice) anunțurile deja publicate în decursul unei săptămîni. Pentru fiecare anunț suplimentar sau pentru fiecare actualizare (ridicare) a unui anunț publicat se percepe plata în mărime de 1 leu.
 • După înregistrare utilizatorului i se oferă un bonus în mărime de 10 lei, care poate fi folosit pentru ridicarea anunțurilor/publicarea anunțurilor suplimentare sau pentru publicarea anunțurilor privind posturile vacante în rubrica ”Locuri de muncă în străinătate”).
 • Numărul de anunțuri publicate și de actualizări ale anunțurilor nu este limitat.
 • Pentru publicarea unui anunț în rubricila ”Locuri de muncă în străinătate” se percepe plata în mărime de 5 lei. Totodată este necesar să se țină cont de faptul că anunțurile privind ofertele de locuri de muncă în străinătate pot fi publicate doar în rubrica respectivă (”Locuri de muncă în străinătate” și ”Marketing de rețea”).
 • În cazul încălcării repetate a regulamentului administrația paginii web își rezervă dreptul de a șterge profilul personal al utilizatorului.
 • Numărul de telefon și adresa electronică indicate în profilul companiei sau în anunțul publicat sunt atribuite cabinetului personal și nu poate fi folosite de un alt utilizator înregistrat.
 • Este interzisă dublarea conturilor, adică plasarea anunțurilor identice ale uneia și aceleiași companii de pe conturi diferite în vederea obținerii bonusului.

Suplinirea contului:

Contul poate fi suplinit în modul următor:
  - prin intermediul oricărui terminal (pentru aceasta trebuie să găsiți logoul rabota.md și să vă introduceți login-ul);
  - prin virament (prin intermediul transferului bancar pe numele persoanei juridice, suma minimă în acest caz fiind de 100 lei).

Cerințe obligatorii față de titlul anunțului (denumirea postului vacant):
 • titlul trebuie să conțină denumirea postului vacant la nominativ (de exemplu, ”Продавец”, ”Contabil”);
 • titlul nu trebuie să conțină informații inutile (codul postului vacant, cerințe față de candidați etc.);
 • este interzisă introducerea titlului postului vacant (rubrica ”Funcția”) cu majuscule sau prin transliterare, precum și în orice alt mod, ce ar îngreuna citirea lui.

Cerințe obligatorii față de textul anunțului:
 • textul anunțului trebuie să corespundă cerințelor prezentului regulament;
 • este interzisă plasarea în anunțuri a informațiilor de caracter publicitar și a linkurilor către alte pagini web
Decizia cu privire la publicarea sau nepublicarea anunțurilor se ia de către moderator. Prin urmare, în acest proces nu este exclus factorul uman. S-ar putea ca moderatorul din întîmplare să nu observe un anunț, care a fost plasat cu încălcarea regulamentului. Astfel de cazuri pot fi semnalate de oricare utilizator prin intermediul rubricii «Contacteaza moderatorul». Un anunț publicat cu încălcarea regulamentului va fi blocat.

Referitor la toate subiectele legate de publicarea anunțurilor gratuite rugăm să ne contactați prin intermediul rubricii «Contacteaza moderatorul».


Reguli de publicare a anunțurilor VIP privind posturile vacante:

Elaborarea machetei

Făcînd comandă pentru publicarea unui anunț VIP compania urmează să expedieze la adresa electronică rabota@rabota.md textul anunțului și logoul companiei sau doar textul dacă dorește să publice anunțul incognito. Ca răspuns el va primi machete anunțurilor spre aprobare. O machetă standard este elaborată în decurs de două ore.


Macheta standard

Macheta standard constă din următoarele elemente:
 • logo (se plasează în partea de sus, în centrul machetei);
 • cîmpul de sus (color sau alb) cu o frază introductivă (de exemplu, ”Compania angajează …”), acest cîmp poate lipsi;
 • denumirea postului vacant;
 • textul anunțului;
 • cîmpul de jos (color sau alb) cu datele de contact (telefon, adresa electronică), acest cîmp poate lipsi;
 • elementele machetei standard sunt amplasate în ordinea prezentată; cîmpul de sus și cel de jos au aceeași culoare;
 • toate anunțurile parvenite de la o singură companie (un singur cabinet personal) vor fi publicate cu același logo (sau fără el); publicarea acestor anunțuri cu logouri diferite nu se admite.

Model de anunț în baza unei machete standard
Pentru plasarea unui logo adițional (în cazul în care compania dorește să publice un anunț cu două sau trei logouri) se achită o plată suplimentară în mărime de 10% din valoarea publicării anunțului.

Model de anunț cu mai multe logouri
Macheta nestandardizată

Toate celelalte tipuri de machete ce nu corespund schemei descrise mai sus sunt nestandardizate. Anunțurile publicate în machete nestandardizate nu pot fi redactate de către beneficiar, redactarea lor fiind efectuată doar de moderator. Pentru elaborarea și gestionarea anunțurilor în baza unor machete nestandardizate se achită o plată suplimentară în mărime de 50% din valoarea publicării anunțului.

Model de anunț în baza unei machete nestandardizate
De asemenea sunt considerate nestandardizate anunțurile publicate în formă de link extern cu trecerea către o altă pagină web. Pentru publicarea acestor anunțuri se achită o plată suplimentară în mărime de 25% din valoarea publicării anunțului.

Anunțurile publicate în formă de imagine în format grafic elaborat de beneficiar se achită ca fiind standarde. Asemenea anunțuri nu pot fi redactate de către beneficiar de sine stătător din cabinetul personal.

Model al unui astfel de anunț
Termenul de elaborare a machetei individuale se discută separat în funcție de complexitatea acesteia. După aprobarea de către client anunțurile sunt publicate, iar clientului i se expediază nota de plată. Anunțurile parvenite de la companiile din străinătate sunt publicate doar după efectuarea plății în avans.

Gestionarea ulterioară a anunțurilor VIP de către utilizatori:

După publicarea primului anunț VIP compania primește datele necesare pentru accesarea profilului personal – login-ul și parola. Cabinetul personal oferă posibilitatea de a gestiona anunțurile, adică:
 • a ridica anunțul și a seta ridicarea automată a acestuia;
 • a urmări pozițiile postului vacant pe pagina web;
 • a redactarea anunțul (doar în cazul anunțurilor în baza machetei standard);
 • a publica anunțuri noi;
 • a anula publicarea.
Tot în cabinetul personal ajung și CV-urile expediate de utilizatori direct de pe pagina web.

Anunțul redactat de utilizator este supus verificării de către moderator. Moderarea anunțurilor parvenite între orele 9.00 și 18.00 în zilele de lucru se face în decursul unei ore. Anunțurile noi expediate moderatorului din cabinetul personal sunt publicate în decurs de două ore. Moderatorul are dreptul să modifice textul anunțului în cazul în care acesta nu corespunde regulamentului.

Gestionarea anunțurilor VIP prin intermediul moderatorului

Utilizatorul poate renunța la redactarea/adăugarea/ștergerea de sine stătător a anunțurilor, expediind solicitarea de operare a modificărilor respective la adresa electronică rabota@rabota.md . Solicitările parvenite între orele 9.00 și 18.00 în zilele de lucru vor fi îndeplinite în decursul de două ore. Se admite și redactarea anunțurilor prin telefon, dar în acest caz administrația paginii web nu poartă răspundere pentru corectitudinea modificărilor operate. Redactarea anunțurilor în baza unei machete nestandardizate se face doar prin intermediul moderatorului.


Moderarea anunțurilor pe timp de noapte, în zilele de odihnă și de sărbătoare

Moderarea (verificarea și publicarea) anunțurilor pe timp de noapte (după 18.00), în zilele de odihnă și de sărbătoare se face în funcție de timpul disponibil.

Actualizarea (ridicarea) anunțurilor

În decursul primei săptămîni anunțurile VIP sunt ridicate automat, de patru ori pe zi. Ulterior ridicarea anunțurilor cu actualizarea datei (atît pe pagina principală, cît și în rubrici) se efectuează de către beneficiar cu ajutorul butonului ”Ridică în top” din cabinetul personal sau setînd ridicarea automată cu programarea zilei și orei dorite. În decurs de 30 de zile se oferă 10 ridicări gratuite, plata pentru fiecare ridicare ulterioară fiind de 5 lei.

Odată cu publicarea primului anunț administrația paginii web oferă un bonus în mărime de 40 ridicari. În cazul prelungirii sau reluării publicării bonusul nu se oferă. Contul poate fi suplinit prin intermediul oricărui terminal sau solicitînd nota de plată.

Accesul utilizatorilor VIP la baza de date a CV-urilor

O dată la 30 de zile clienții VIP beneficiază de acces la datele de contact din 15 CV-uri din baza de date a CV-urilor. In urma expirarii perioadei de plasare a anunturilor (perioada cand contul VIP este inactiv) accesul la baza de CV-uri se stopeaza, indiferent de cantitatea vizualizarilor contactelor in timpul perioadei active. Costurile de accesare a bazei de date a CV-urilor pot fi consultate la adresa: http://www.rabota.md/cv/index-ro.php

Traducerea anunțurilor

Traducerea anunțurilor (în limbile rusă, română, engleză) se efectuează gratuit în cazul în care compania publică concomitent pînă la trei anunțuri.

Important

Administrația paginii web nu poartă răspundere pentru numărul și calitatea CV-urilor expediate.

Reguli de publicare a CV-urilor
 • CV-urile pot fi publicate doar de utilizatorii înregistrați.
 • Nu se admite publicarea CV-urilor care:
  - nu conțin informații relevante despre cel aflat în căutarea unui loc de muncă (reprezentînd de fapt publicitate, oferte de marketing în rețea etc.);
  - conțin înjurături sau cuvinte obscene;
  - propun servicii cu caracter criminal, sexual și alte servicii ilegale;
  - au fost publicate în rubrica ”Joburi”;
  - conțin linkuri către alte resurse;
  - aparțin unui grup de persoane sau companii care oferă anumite servicii.
 • Se admite plasarea unui CV în mai multe categorii ce corespund postului vacant indicat.
 • Titlul CV-ului (rubrica ”Funcția”) trebuie să corespundă rubricii, în care este publicat anunțul. Moderatorul are dreptul să publice anunțul în altă rubrică decît cea indicată de utilizator.
 • Este interzisă includerea în CV a datelor cu caracter personal și a datelor de contact (nume, prenume, adresa electronică, adresa de domiciliu, numărul de telefon, linkuri către conturile de pe rețelele de socializare, contul Skype etc.) în cîmpurile de acces public (”Responsabilități, funcții, performanțe”, ”Competențe-cheie”, ”Despre sine”).

Reguli de includere a fotografiilor în CV

În anunț poate fi inclusă doar fotografia personală a celui aflat în căutarea unui loc de muncă.

Este interzisă publicarea fotografiilor în care:
 • Nu se admite publicarea CV-urilor care:
 • nu se vede fața persoanei;
 • sunt prezente mai multe persoane;
 • nu apare persoana aflată în căutarea unui loc de muncă (imagini din Internet, fotografii ale persoanelor publice, personajelor din desene animate, obiecte neînsuflețite);
 • persoana apare dezgolită.

Confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor este asigurată în conformitate cu Politica de confidențialitate.

Plata cu card bancar VISA și Mastercard

Plata se efectuează prin intermediul sistemului de plăți BPAY.
Spre plată se acceptă cardurile bancare VISA și Mastercard. Suma minimă de plată constituie 10 lei.
Siguranța plății este garantată de protocolul https care codifică toate datele transmise.

Restituirea mijloacelor bănești

Pentru a restitui mijloacele bănești transferate expediați o solicitare la adresa electronică rabota@rabota.md, care să conțină login-ul de acces la cabinetul Dvs. personal de pe pagina web Rabota.md. Banii se vor restitui pe cardul de pe care au fost transferați. Este pasibilă restituirii doar suma nefolosită încasată prin intermediul cardului bancar.