În conformitate  cu  Regulamentul privind angajarea personalului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 21/2018 din 16 ianuarie 2018, se anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcții vacante:

Specialist Serviciul cooperare internațională

(Termen limită de depunere a dosarului 11.03.2019)

I. Scopul general al funcției:
Serviciul cooperare internațională are misiunea de a asigura dezvoltarea relațiilor de cooperare a ANRE în raport cu instituțiile comunitare europene, asociațiile regionale din domeniu și alte autorități naționale de reglementare.

II. Sarcinile de bază:

 • Realizarea sarcinilor rezultate din implementarea pachetul Energetic III, a politicilor și strategiilor de integrare europeană aferente activității ANRE;
 • Participarea la armonizarea cadrului normativ de reglementare cu aquis-ul european;
 • Dezvoltarea relațiilor de colaborare a ANRE cu instituțiile și organizațiile internaționale, europene, regionale, cu autorități din alte țări, inclusiv prin încheierea
 • memorandumurilor privind facilitarea cooperării și a schimbului de informații de interes
 • comun;
 • Organizarea procesului de participare a reprezentanților ANRE la seminare, conferințe, ședințe de lucru, inclusiv în străinătate;

III. Condițiile de participare la concurs

 • Studii superioare de licență și de masterat în domeniul relațiilor internaționale, drept, științe politice, științe economice. Studii în instituțiile europene (constituie un avantaj);
 • Experiența în colaborare cu instituțiile europene (constituie un avantaj);
 • Experiență de muncă relevantă de cel puțin 3 ani;
 • Abilități de utilizare a programelor: Excel/Word/Power Point;
 • Cunoașterea limbii de stat. Cunoașterea limbii engleze (nivel avansat), cunoașterea
 • adițională a altor limbi străine va fi considerată un avantaj (prezentarea certificatelor
 • şi/sau adeverințelor de confirmare este obligatorie);
 • Disponibilitate pentru efectuarea deplasărilor de serviciu peste hotarele RM;
 • Abilitate de comunicare, de organizare, de lucru in echipa.

În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
· deține cetățenia Republicii Moldova;
· cunoaște limba de stat;
· dispune de capacitatea deplină de exercițiu;
· îndeplinește cerințele specifice pentru ocuparea funcției;
· nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs, care va conține:
· acordul privind protecția datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).
· scrisoare de intenție;
· fișa de participare (poate fi descărcată aici);
· Curriculum Vitae, în format Europass;
· copia buletinului de identitate;
· copia diplomelor de studii și a suplimentului la diplome (candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere și echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM);
· copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
· documentul ce atestă cunoașterea limbii engleze, după caz;
· copia carnetului de muncă;
· declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale (poate fi descărcată aici).

Telefon de contact: 022 852 908
E-mail: inicolaev@anre.md 
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Columna, 90, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;
Persoana de contact: Nicolaev Irina, șef Secție resurse umane și secretariat.

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică până la data desfășurării probei scrise și sau interviului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Telefon de contact: 022 852 908
E-mail: inicolaev@anre.md 

Вперед

Другие вакансии этой компании

Похожие вакансии

Прикрепить файл с CV Моё CV с сайта Rabota.md
Прикрепить файл с CV

Укажите ваше Имя и ФамилиюСоздайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Войти на сайт


Создайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Создать CV


Отправить CV

Укажите желаемую вакансию


Закрыть

CV отправлено!

Закрыть