Manager Relaţii cu Clienţii IMM, Sucursala Centru

Manager Relaţii cu Clienţii IMM, Sucursala Centru

Suntem în căutarea unui coleg pentru poziția de Manager relații cu clienții IMM.

Obiectivul postului este asigurarea planului de afaceri, promovarea și vânzarea produselor și serviciilor bancare, precum și asigurarea înregistrării corecte a unor operațiuni în acest sens.

Ce vei face: 

 • promova și vinde produsele și serviciile bancare, în special a produsele de creditare;  
 • atrage clienții noi ÎMM şi menține relațiile cu clienţii existenţi ÎMM;
 • examina cererile de solicitare a produselor expuse şi care nu sunt expuse riscului de credit, inclusiv perfectarea şi prezentarea spre examinare/aprobare a materialelor aferente dosarului clientului;
 • verifica corespunderea condițiilor contractuale cu deciziile/ hotărârile  privind încheierea tranzacțiilor;
 • analiza financiară şi estimarea tranzacţiilor purtătoare de riscuri pentru clienţii ÎMM cu formularea propunerilor aferente pentru alte subdiviziuni şi organe ale bănci; 
 • perfecta, elabora şi actualiza rapoarte şi note informative interne şi externe ale Băncii în limita atribuţiilor Centrului Regional;
 • perfecta contractele de credit şi de gaj aferente facilităţilor de credit ÎMM şi modificărilor la acestea în conformitate cu hotărârile aprobate de către organele competente;
 • monitoriza creditele acordate clienţilor ÎMM pe întreaga perioadă de derulare.

Ce căutăm: 

 • studii universitare în domeniul economic;
 • experienţă în creditare de cel puţin 2 ani; 
 • abilități de vânzare şi negociere;
 • abilităţi de comunicare şi lucru în echipă;   
 • competenţe de analiză a situaţiei economico-financiare a întreprinderilor; 
 • cunoaşterea actelor normative ce reglementează activitatea bancară;
 • cunoaşterea fluentă limbii române şi ruse;
 • Permis de conducere categoria B cu experienţă de şofat (avantaj). 

Ce beneficii vei avea:

 • program individual de dezvoltare profesională şi avansare în carieră;
 • bonus de performanță în dependență de rezultatele tale;
 • instruirea continuă pentru dezvoltarea abilităților profesionale și personale;
 • participarea la diferite cluburi de interes și team building-uri organizate de către echipa noastră;
 • condiții avantajoase la produsele băncii pentru angajați.

expediază CV-ul şi scrisoarea de intenţie:

E-mail: recrutare@micb.md
Telefon: 079484979

Прикрепить CV CV с сайта
Прикрепить CV

Укажите ваше Имя и Фамилию

Есть CV на сайте? Вход
Отправить CV

Укажите желаемую вакансию

Добавить сопроводительное письмо
Закрыть
Готово!
Твое резюме успешно отправлено 🥳
Закрыть