Jurisconsult principal al departamentului sisteme de plăți

Post vacant:

Jurisconsult principal al departamentului sisteme de plăți

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul juridic cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unei note de studii generale mai mici de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență de minim 5 ani în domeniul juridic. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările obținute în țara/instituția de învățământ respectivă, care urmează a fi echivalente cel puțin cu nota 8;
 2. Experiență de minim 3 ani în domeniul juridic;
 3. Cunoștințe profesionale actualizate cu regularitate;
 4. Cunoștințe generale cu privire la desfășurarea procedurilor de control, cunoașterea principiilor de supraveghere;z
 5. Cunoașterea regulilor de interpretare a actelor normative, de emitere, avizare a actelor cu caracter individual;
 6. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 7. Cunoaşterea limbii române la nivel avansat și a limbii engleze la nivel cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit); 

Competențe comportamentale:

 1. Integritate, profesionalism, credibilitate, gândire ordonată, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;
 2. Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările;
 3. Abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
 4. Atitudine pozitivă, constructivă, responsabilă, spirit de inițiativă și creativitate, capacitate de lucru în echipă și transfer de cunoștințe, orientare către rezultate. 

Principalele atribuții:

 1. Acordarea consultanței în privința constatărilor identificate de angajații Direcției în cadrul controalelor pe teren și din oficiu și încadrarea încălcărilor conform prevederilor stabilite de actele normative;
 2. Examinarea proiectelor rapoartelor de control și dosarelor administrative, în vederea asigurării corectitudinii și coerenței întocmirii acestora;
 3. Examinarea/ajustarea proiectelor de acte administrative individuale aferente controalelor pe teren și din oficiu, inclusiv a propunerilor privind aplicarea sancțiunilor și/sau măsurilor de remediere în domeniul atribuit, în conformitate cu actele normative;
 4. Elaborarea propunerilor de modificare a actelor normative în vigoare, ce țin nemijlocit de activitatea Direcției;
 5. Acordarea consultanței juridice în cadrul Direcției și alte sarcini cu caracter juridic. 

Termen-limită:

 • 31 ianuarie 2023

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică..

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului. 

Bibliografie de referință:

disponibilă pe site-ul www.bnm.md:

 1. Codul administrativ al Republicii Moldova;
 2. Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 3. Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
 4. Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară;
 5. Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.   

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Другие вакансии этой компании

Прикрепить CV Создать CV
Прикрепить CV

Укажите ваше Имя и Фамилию

Создайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Войти на сайт


Создайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Создать CV


Отправить CV

Укажите желаемую вакансию


Закрыть

CV отправлено!

Закрыть