Fujikura Automotive MLD este Lider Mondial în domeniul Automotive de producere a cablajelor auto, cu sediul principal în Japonia. Activează pe piaţa din Republica Moldova din iunie 2016.
Suntem orientaţi spre Calitate, Siguranţă şi Dezvoltare.

Fujikura Automotive MLD angajează:

IT Administrator Chisinau / Comrat

ROMÂNĂ:

PROFILUL CANDIDATULUI:

- Studii superioare în domeniul IT;
- Experiență relevantă minim 3 ani; 
- Capacitate de organizare și planificare a activităților IT; domeniul de producție constituie un avantaj;
- Bun comunicator, organizator, facilitator;
- Limbi străine: Română, Rusă, Engleza – nivel mediu spre avansat;

RESPONSABILITĂȚI DE BAZĂ:
- Asigură disponibilitatea serviciilor de infrastructură IT din aria de competență;
- Asigură suport tehnic hardware și software la nivel de Sistem de Operare (SO) Windows;
- Efectuează monitorizarea, administrarea și mentenanța sistemelor de infrastructură;
- Soluționează cererile, incidentele și problemele serviciilor IT din aria de competență;
- Participă la implementarea proiectelor IT
- Asigură managementul licențelor software și corecta lor utilizare;
- Întocmește și intreține documentația privind activitățile necesare pentru operarea sistemelor din fabrică;
- Întocmește și intreține documentația relaționata de scripturi;
- Respectă Politicile de Securitate ale Companiei și ale Departamentului;
- Asigură confidențialitatea, integritatea, securitatea și disponibilitatea datelor și a informațiilor;
- Repară, instalează și configurează și reconfigureaza echipamente informatice (instalare CPU, memorii, hard disks, ventilatoare, surse de alimentare, conexiuni și alte componente) precum si a imprimantelor aflate în dotare;
- Instalează și configurează sisteme de operare pentru servere și PC;
- Instalează sistemul de operare, aplicatiile de baza și face setările necesare interconectării la retea;
- Asigurară o desfasurare eficientă a proceselor informatice în cadrul firmei prin întreținerea rețelei de PC și dezvoltarea de aplicații;
- Coordonează alegerea, instalarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentelor de calcul, precum şi achiziţionarea, din exteriorul unităţii, de programe de computer sau a echipamentelor; 
- Colaborează cu furnizorii în privința echipamentelor informatice;
- Supraveghează utilizarea eficientă şi raţională a resurselor materiale şi financiare;
- Configurarează și administrează serverele; testând și modificând aplicațiile/programele necesare;
- Oferă asistență tuturor utilizatorilor, implementînd și menținând activ sistemul de ticketing;
- Asigură mentenanța echipamentelor informatice;
- Asigură buna funcționare a programelor instalate;
- Implementează și indeplinește standardele 5S.

OFERIM:
- Pachet social complet din prima zi de angajare;
- Laptop și telefon mobil pentru convorbiri de serviciu;
- Transport gratuit;

- Creștere profesională;
- Programul de lucru: 3 ture (cu rotatie saptamanala), de luni pana vineri, 8 ore pe zi.


РУССКИЙ
                                                        АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМ
ПРОФИЛЬ КАНДИДАТА:
• Высшее образование в области информационных технологий;
• Минимум 3 года опыта работы в этой области;
• Опыт работы в международной компании - это преимущество;
• Способность организовывать и планировать мероприятия;
• Хороший коммуникатор, организатор;
• Иностранные языки: русский, английский - средний - продвинутый;

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
• Обеспечивает доступность услуг IT-инфраструктуры в области компетенции
• Обеспечивает аппаратную и программную поддержку на уровне операционной системы Windows;
• Oсуществляет мониторинг, управление и обслуживание инфраструктурных систем;
• Обеспечивает управление лицензиями на ПО и их правильное использование;
• Готовит и ведет документацию о деятельности, необходимой для работы систем;
• Подготавливает и поддерживает документацию, связанную с скриптом;
• Решает запросы на IT-услуги;
• Уважает политику Компании и ведомственную безопасность;
• Обеспечение конфиденциальности, целостности, безопасности и доступности данных и информации;
• Ремонт, установка, настройка и перенастройка IT-оборудования (установка ЦП, память, жесткие диски, вентиляторы, источники питания, соединения и другие компоненты), а также принтеры
• Установка и настройка операционных систем для серверов и ПК;
• Устанавливает операционную систему, основные приложения и необходимые настройки сетевого подключения;
• обеспечивает бесперебойную работу IT-процессов внутри компании, поддерживая компьютерную сеть и разработку приложений;
• Координирует выбор, установку, использование и обслуживание вычислительной техники, а также приобретение компьютерных программ или оборудования за пределами устройства;
• Сотрудничает с поставщиками IT-оборудования;
• Контролировать эффективное и рациональное использование материальных и финансовых ресурсов;
• Настройка и администрирование серверов; настраивать приложения, тестировать приложения и изменять программы;
• Предоставляет помощь всем пользователям;
• Обеспечивает обслуживание IT-оборудования;
• Обеспечивает правильную работу установленных программ;
• Работает по стандартам 5S.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
• Полный социальный пакет с первого дня работы;
• ПК и мобильный телефон для служебных вызовов;
• Бесплатный транспорт;
• Профессиональный рост;
• График работы: посменно, 3 смены, с понедельника по пятницу, 8 часов в день.

 Ждем Ваше резюме по адресу chisinau.recruting@eu.fujikura.com     

chisinau.recruting@eu.fujikura.com
Telefon: 0767 111 91

forward

Другие вакансии этой компании

Похожие вакансии

Administrator

Star Kebab • Сегодня, Кишинев

Отправить CV

Administrator Superior

Star Kebab • Сегодня, Кишинев

Отправить CV

Administrator

muzCafe • Сегодня, Кишинев

Отправить CV
Прикрепить файл с CV Моё CV с сайта Rabota.md
Прикрепить файл с CV

Укажите ваше Имя и ФамилиюСоздайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Войти на сайт


Создайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Создать CV


Отправить CV

Укажите желаемую вакансию


Закрыть

CV отправлено!

Закрыть