Inginer coordonator responsabil de controlul sunetului și imaginilor video

Post vacant:

Inginer coordonator responsabil de controlul sunetului și imaginilor video

Atribuțiile de bază ale direcției pe domenii:

 • Acces și calitate - gestiunea identității și asigurarea accesului securizat și autorizat la sistemul informațional al BNM, facilitarea utilizării serviciilor TIC, gestiunea relațiilor cu beneficiarii TIC, monitorizarea și raportarea acordurilor cu privire la prestarea serviciilor TIC;
 • Consultanță, asistență și suport – asistență în utilizarea SI/TI, instruire utilizatori, deservire tehnică, asistență și suport IT în cadrul evenimentelor online/offline, gestiune relații cu suportul extern, gestiune și evidență echipamente TIC.

Atribuții de bază:

 • Setarea, organizare și asigurarea controlului de sunet, lumini și imagne video în cadrul evenimentelor (întruniri, seminare, prezentări, briefing-uri…) ofline cît și online;
 • Colaborarea eficientă cu Organizatorii Evenimentului, preluarea și rezolvarea solicitărilor acestora;
 • Acordarea asistenței și suportului IT necesar utilizatorilor pentru exploatarea optimă a aplicațiilor și echipamentelor pentru ședințele online și offline;
 • Înregistrarea și actualizarea în Knowledge Base a modului de interacțiune (ghiduri de exploatare) și soluțiilor la problemele cunoscute în utilizarea aplicațiilor și echipamentelor exploatate în mediille colaborative;
 • Instalarea, configurarea, optimizarea și mentenanța aplicațiilor, echipamentelor (componentelor și modulelor acestora) destinate organizării evenimentelor online/offline;
 • Executarea eficientă și în termenii stabiliți a sarcinilor atribuite, astfel încât să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite la nivel de direcție și sau departament;
 • Implicarea activă și eficientă în toate activitățile direcției, în conformitate cu planurile de activitate aprobate cît și îndeplinirea altor sarcini la indicațiile Conducerii BNM, Directorului DTI și a șefului direcției.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare sau medii în domeniul tehnologiilor informaționale (în cazul deținerii studiilor medii e necesară experiență de minimum 1 an ca inginer de sunet sau domeniul TI: Soft/Hard Troubleshooting, Administrare a Sistemelor IT…);
 • Competențe lingvistice: cunoașterea fluentă a limbii române și cunoașterea limbii ruse și engleză;
 • Abilități de lucru în echipă; gândire ordonată și constructivă, perseverență, rezistență la efort, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale; posedarea abilităților de comunicare eficientă verbală și în scris; abilități de întocmire calitativă a documentației metodologice și normative; de analiză și formulare a concluziilor;
 • Responsabilitate, obiectivitate, receptivitate la idei noi, conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, disponibilitate la schimbări, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație și tendință de dezvoltare profesională continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Media pentru examenul de licență și pentru anii de studii ≥ 8;
 • Experiență ca inginer de sunet;
 • Cunoștințe privind utilizarea Aplicațiilor tip - OBS Studio/Camtasia/Movavi/DaVinci/Lightstream cît și Audacity/SoundForge/Adobe Audition, aplicațiilor de meeting online MS Teams, Zoom, Webex, Skype. Experiență de lucru cu echipamentele audio: Mixere, Amplificatoare, boxe active și passive, microfoane cu fir si fără. Experiență de lucru cu echipamente video: camere și obiective, echipament de capturare video, distribuire semnal;
 • Deținerea certificatelor, sau cunoașterea metodologiilor de referință în domeniul TIC (Microsoft, Adobe, Citrix, etc.).

Termen-limită:
2 februarie 2023.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Другие вакансии этой компании

Прикрепить CV Создать CV
Прикрепить CV

Укажите ваше Имя и Фамилию

Создайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Войти на сайт


Создайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Создать CV


Отправить CV

Укажите желаемую вакансию


Закрыть

CV отправлено!

Закрыть