Expert principal cu funcția de organizare gestiune riscuri operaționale

Post vacant:

Expert principal cu funcția de organizare gestiune riscuri operaționale

Scopul general al postului:
Asigurarea procesului de gestiune a riscurilor în cadrul organizării și gestiunii unitare a BNM, aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

Principalele atribuții:
1. Efectuează organizarea și coordonarea procesului de gestiune a riscurilor operaționale în activitatea BNM, prin participarea la:

 • dezvoltarea cadrului intern metodologic de gestiune a riscurilor operaționale aferente proceselor de activitate ale BNM;
 • organizarea ședințelor de autoevaluare a riscurilor operaționale pe procese;
 • coordonarea matricelor/fișelor de risc operațional la nivel de procese BNM;
 • elaborarea și administrarea profilului de risc operațional al băncii;
 • raportarea consolidată la nivel de bancă aferent gestiunii riscurilor operaționale;

2. Dezvoltă și administrează mecanismul de gestiune integrată a riscurilor;
3. Dezvoltă cadrul aferent sistemului de control intern al BNM;
4. Studiază continuu standardele și bunele practici de gestiune riscuri, sistem de control intern și înaintează propuneri de implementare în cadrul BNM

Cerințe minime:

 • Studii superioare în domeniu economic sau administrativ, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățămînt respective;
 • Experiență în domeniul economic sau administrativ nu mai puțin de 3 ani (experienţa în domeniul financiar-bancar, gestiune riscuri, audit, control intern, conformitate va constitui un avantaj);
 • Posedarea cunoștințelor aferente instrumentelor de gestiune a riscurilor, cunoașterea standardelor și/sau bunelor practici va fi considerată un avantaj;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea fluentă a limbii române și cunoașterea limbii engleze la nivel intermediar.

Abilități:

 • organizatorice, de planificare, negociere,
 • lucru în echipă, comunicare eficientă;
 • gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
 • gândire procesuală și globală, putere de convingere;
 • capacitatea de a comunica verbal şi în scris, a face transfer de cunoștințe, a comunica cu auditoriul;
 • de analiză şi formulare a concluziilor, luare a deciziilor.

Atitudini:
receptivitate la idei noi, conduită morală şi profesională înaltă, spirit de inițiativă, de echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

Termen-limită:
30 ianuarie 2023.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la BNM nr. 548-XIII din 21.07.1995
 2. Extras din Cadrul privind gestiunea riscurilor operaționale, plasat pe pagina web oficială a BNM
 3. Metodologii și instrumente utilizate în gestiunea riscurilor și sistemului de control intern
 4. Bunele practici în gestiunea riscurilor și sistemului de control intern (COSO, ISO, BASEL ș.a)

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Другие вакансии этой компании

Прикрепить CV Создать CV
Прикрепить CV

Укажите ваше Имя и Фамилию

Создайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Войти на сайт


Создайте лучшее CV в Молдове!

Заполните CV на Rabota.md
и в один клик отправляйте в любую компанию!

Это займет 10 минут

У вас уже есть CV на нашем сайте?
Создать CV


Отправить CV

Укажите желаемую вакансию


Закрыть

CV отправлено!

Закрыть