În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Finanțelor anunță
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

Specialist principal al Trezoreriei Regionale Cahul

Denumirea funcţiei publice vacante: Specialist principal al Trezoreriei Regionale Cahul,: (cu sediul municipiul Cahul, str. Independenței,6) - 1 funcţie vacantă.

a) Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la implementarea politicii statului în domeniul gestionării finanțelor publice prin asigurarea procesului de executare de casă a bugetului de stat şi bugetelor locale prin sistemul trezorerial.

b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

  • Executarea documentelor de plată pentru efectuarea plăților autorităților/instituțiilor deservente;
  • Executarea documentelor executorii;
  • Înregistrarea și evidența contractelor încheiate și prezentate de către autoritățile/instituțiile deservente la trezorerie;
  • Participarea la instruirea autorităților/instituțiilor deservente;
  • Acordarea asistenţei consultative autorităților /instituțiilor deservente.

Cerinţe specifice:

  • Studii: Superioare în domeniul financiar, contabil, bancar.
  • Experienţă profesională – minim 1 an în domeniul economico-financiar.
  • Cunoaşterea: unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germana) este un avantaj.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de specialist principal al Trezoreriilor Regionale Cahul

Decretul Președintelui Republicii Moldova n.39/1993 cu privire la Trezoreria de Stat;
Legea nr. 181/ 2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;
Legea nr.397/ 2003 privind finanțele publice locale;
Legea bugetară anuală;
Legea nr.158/ 2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public
Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
Hotărârea Guvernului nr.696/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor;
Ordinul ministrului finanțelor nr.208/2015 cu privire la clasificația bugetară;
Ordinul ministrului finanțelor nr.215/2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor.

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
-  deţine cetăţenia Republicii Moldova;
-  dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
-  nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
- în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- cunoaşte limba de stat;
- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.
- informații suplimentare (poate fi descărcat aici)

III.  Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:
-  - formularul de participare (poate fi descărcat aici);
-  copia buletinului de identitate;
-  copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);
- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcat aici);
- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs -   20 zile calendaristice din data semnării.

E-mail: aliona.moisei@mf.gov.mdnatalia.aparatu@mf.gov.md

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr. 7,  biroul nr. 114;

Persoane de contact:
Moisei Aliona, șef Secție resurse umane - telefon de contact: 0 22 262755; Aparatu Natalia, consultant principal al Secţiei resurse umane - telefon de contact: 0 22 262778.

Telefon: 0 22 262755, 0 22 262778
E-mail: aliona.moisei@mf.gov.mdnatalia.aparatu@mf.gov.md

forward

Alte anunturi publicate de aceasta companie

Joburi similare

Ataseaza CV-ul CV-ul meu de pe Rabota.md
Ataseaza CV-ul

Indicati Nume si PrenumeCreaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
si trimite-l in orice companie cu un singur click!

Iti va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Intra pe site


Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
si trimite-l in orice companie cu un singur click!

Iti va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Creaza CV


Trimite CV-ul

Alegeti jobul


Inchide

CV-ul a fost expediat!

Inchide
Intra in cont prin