Jurisconsult principal (durată determinată) responsabil de legislația băncii centrale

Post vacant:

Jurisconsult principal (durată determinată) responsabil de legislația băncii centrale

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 8;
 • Experienţă în domeniul juridic de minim 1 an;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului şi cunoaşterea aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 • Competențe lingvistice: Cunoaşterea limbii engleze;
 • Abilități de argumentare, analiză și sinteză;
 • Cunoașterea exigențelor de tehnică normativă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

Experienţă în elaborarea normelor juridice, avizarea actelor normative (de preferință în domeniul financiar).

Principalele atribuții funcţionale:

 • participarea la avizarea, din punct de vedere al legalităţii, a proiectelor de acte normative elaborate de Banca Naţională a Moldovei
 • întocmirea avizelor asupra proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi publice, pertinente atribuțiilor de bancă centrală ale BNM (politică monetară-valutară, piețe financiare, sisteme de plăți, activitatea de prestare a serviciilor de plată și emitere de monedă electronică din domeniul nebancar);
 • participarea la elaborarea propunerilor de lege ferenda, în limitele competenței Direcției și atribuțiilor BNM;
 • participarea în grupuri de lucru și la întruniri cu reprezentanţi ai autorităţilor publice ale Republicii Moldova și ai instituţiilor internaţionale, în măsura necesară bunei exercitări de către Banca Naţională a Moldovei a funcţiilor şi atribuţiilor sale;
 • efectuarea studiilor de caz şi analizelor cadrului de reglementare naţional, european şi internaţional, a practicilor şi doctrinei relevante atribuțiilor de bancă centrală ale BNM;
 • monitorizarea evoluției cadrului legal relevant pentru activitatea Băncii Naționale, prin urmărirea noutăților legislative, Ședințelor de Guvern și consultărilor publice de proiecte de acte normative.

Termen-limită
15 mai 2021.

Recomandăm studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie recomandată

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107/2003;
 • Codul Administraiv al Reublicii Moldova nr.116/2018;
 • Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni;
 • Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată;
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei;
 • Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor;
 • Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor;
 • Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară;
 • Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată si moneda electronică;
 • Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor;
 • Legea nr.234/2016 privind Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului. 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

 

Alte anunturi publicate de aceasta companie

Ataseaza CV-ul Creaza CV
Ataseaza CV-ul

Indicati Nume si Prenume

Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
si trimite-l in orice companie cu un singur click!

Iti va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Intra pe site


Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
si trimite-l in orice companie cu un singur click!

Iti va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Creaza CV


Trimite CV-ul

Alegeti jobul


Inchide

CV-ul a fost expediat!

Inchide
Intra in cont prin