Economist principal responsabil de rezoluție bancară

Post vacant:

Economist principal responsabil de rezoluție bancară

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici

Atribuțiile de bază ale Direcției rezoluție bancară:

 • Exercitarea competențelor de rezoluție bancară și aplicarea instrumentelor de rezoluție;
 • Organizarea și gestionarea procesului de lichidare silită a băncilor, la care a fost retrasă licența de desfășurare a activităților financiare ;
 • Monitorizarea procesului de lichidare silită a băncilor;
 • Alte activități, care sunt în conformitate cu legislația în vigoare şi obiectivele DRB.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiență în domeniul economic cel puțin un an.
 • Cunoașterea cadrului de supraveghere și rezoluție bancară din Republica Moldova;
 • Cunoașterea directivelor europene în domeniul rezoluției bancare;
 • Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
 • Cunoașterea fluentă a limbii române și a limbii engleze;
 • Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

Principalele atribuții:

 • Evaluează planurile de redresare în scopul identificării acelor măsuri ce pot avea impact negativ asupra posibilității de soluționare a băncii şi face recomandări referitoare la aceste aspecte structurii care exercită funcția de supraveghere;
 • Elaborează, reevaluează și actualizează planurile de rezoluție;
 • Evaluează măsura în care soluționarea unei bănci este posibilă, precum și eficacitatea măsurilor propuse de bancă pentru gestionarea sau înlăturarea obstacolelor semnificative, depistate în cadrul evaluării posibilității de soluționare;
 • Elaborează notificări către bănci și structura care exercită funcția de supraveghere cu privire la obstacolele semnificative în calea posibilității de soluționare.
 • Înaintează propuneri Comitetului executiv al BNM privind aplicarea instrumentelor de rezoluție și exercită competențe de rezoluție bancară pentru atingerea obiectivelor rezoluției;
 • Înaintează propuneri Comitetului executiv al BNM privind măsurile/restricțiile privind activitatea administratorului special;
 • Urmărește ca evaluările independente să fie efectuate în conformitate cu Legea privind redresarea și rezoluția băncilor.

Recomandăm să consultați bibliografia înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografie recomandată:

 1. Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.232 din 03.10.2016;
 2. Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014;
 3. Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995;
 4. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 5. Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor; condiționale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;
 6. Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces - verbal nr. 28 din 08.08.1997.

Termen-limită:
05 decembrie 2022.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului. 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Alte anunțuri publicate de aceasta companie

Atașeaza CV-ul Creaza CV
Atașeaza CV-ul

Indicați Nume și Prenume

Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
și trimite-l în orice companie cu un singur click!

Iți va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Intră pe site


Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
și trimite-l în orice companie cu un singur click!

Iți va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Creaza CV


Trimite CV-ul

Alegeți jobul


Închide

CV-ul a fost expediat!

Închide
Intră in cont prin