Specialist principal serviciul teritorial orhei

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură
Oraș: Orhei
Studii: Universitate
Experiența de munca: De la 2 ani
Salariu: 6260 MDL
Program de muncă: Full-time (8 ore)
Locul de muncă: În locația angajatorului
1. Denumirea funcției: specialist principal Serviciul teritorial Orhei
2. Tip de angajare: determinată
3. Scopul și sarcinile de bază: Scopul general al funcției: Contribuie la realizarea misiunii Agenției, implementând în teritoriu sistemul existent de subvenţionare în agricultură privind aplicarea pârghiilor și mecanismelor de acordare a subvenţiilor, în concordanță cu cerințele legislației în vigoare.
Sarcinile de bază:
1) Contribuirea la elaborarea și implementarea politicii de subvenţionare în agricultură conform strategiei Agenţiei.
2) Recepţionarea dosarelor de solicitare a sprijinului financiar pentru fiecare submăsură în parte și verificarea autenticității documentelor prezentate de către producătorii agricoli prin contrapunerea acestora cu originalele, în ordinea recepţionării dosarelor.
3) Introducerea informaţiei din dosare în registrul electronic al Agenției şi pregătirea dosarelor în scopul prezentării acestora spre examinare Direcției administrarea și aprobarea proiectelor.
4) Efectuarea verificărilor pe teren a proiectelor care vor beneficia de sprijin financiar din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli, în vederea asigurării, identificării şi controlului cheltuielilor realizate.
4. Condițiile de participare la concurs: conform art.27 din Legea 158/2008.
5. Cerințe specifice pentru participare la concurs: Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economic, drept, tehnic, agricol.
Cunoștințe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul integrității;
- Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
- Abilități de utilizare a computerului.
Abilități: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, control, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, instruire, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
Experiență profesională: 02 ani experiență profesională în domeniu, preferinţă în serviciul public.
6. Documente ce urmează a fi prezentate:
- copia buletinului de identitate;
- documente ce atestă experiența profesională (Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
- cazierul judiciar (inițial e posibil de prezentat declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse);
- copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
- formularul de participare la concurs;
- documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
7. Bibliografia concursului:
- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;
- Legea integrității nr. 82/2017;
- Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural;
- HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor FNDAMR;
- HG nr. 507/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR;
- HG nr.985 din 22.12.2020 cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățiri funciare;
- HG nr.836 din 18.11.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal;
- HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA.

8. Data limită de depunere a dosarului: 25 DECEMBRIE 2022, inclusiv.
9. Modalitatea de depunere: prin poșta, e-mail sau personal (la sediul central al Agenției).
10. Date de contact: Secretar al Comisiei
Tel: (022) 292-612
E-mail: hr@aipa.gov.md
Persoana de contact:
Snejana Tepordei
E-mail:
Site:
aipa.gov.md
Atașeaza CV-ul Creaza CV
Atașeaza CV-ul

Indicați Nume și Prenume

Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
și trimite-l în orice companie cu un singur click!

Iți va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Intră pe site


Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
și trimite-l în orice companie cu un singur click!

Iți va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Creaza CV


Trimite CV-ul

Alegeți jobul


Închide

CV-ul a fost expediat!

Închide