Director de Producție / Менеджер по производству

Customagic
Oraș: Anenii Noi
Studii: Universitate
Experiența de munca: Orice
Salariu: Nespecificat
Program de muncă: Full-time (8 ore)
Vino să fii Directorul nostru de Producție, la combinatul de carne (Bulboaca, Anenii Noi) / Приглашаем на работу Менеджерa по производству на завод (Бульбоака, Новые Анены)

Ai abilități de lider? Îți dorești un job activ și responsabil? Te așteptăm în echipa noastră!

Oferim:

Oportunități de dezvoltare personală și profesională;
Posibilitatea de a lucra și a vedea rezultatele muncii depuse;
Pachet social deplin;
Ofertă salarială atractivă și adecvată, conform așteptărilor și performanței candidatului selectat.

Cerințe:

Studii superioare în ingineria alimentară;
Responsabilitate, disciplină, receptivitate. Persoana sociabilă și descurcăreață;
Abilități de lucru în echipă;
Este binevenită practica în domeniu.

Responsabilități:

Planificarea activității de producție în secțiile de fabricație în funcție de planul de producție stabilit, pentru a asigura realizarea integrală a indicatorilor cantiativi și calitativi stabiliți.
Organizarea și controlul activității de menținere și dezvoltare a capacităților de producție, coordonarea și folosirea corectă și eficientă a fondurilor de investiții.
Ordonarea și asigurarea desfășurării ritmice a procesului de producție, urmărind realizarea producției în conformitate cu planul cerut de vânzări.
Conducerea procesului de asigurare a calității în activitatea de producție, conform procedurilor și standardelor existente.

Candidații interesați sunt invitați să expedieze CV-ul la adresa electronică: hr@customagic.md

Обладаете ли вы лидерскими качествами? Хотите активную и ответственную работу? Приглашаем в нашу команду!

Мы предлагаем:

Возможности для личного и профессионального развития;
Возможность работать и видеть результаты представленной работы;
Полный социальный пакет;
Привлекательное и адекватное предложение заработной платы, соответствующее ожиданиям и результатам работы выбранного кандидата.

Требования:

Высшее образование в области пищевой промышленности;
Ответственность, дисциплинированность, восприимчивость.
Общительный и находчивый человек;
Навык работы в команде;
Практика в сфере приветствуется.

Обязанности:

Планирование производственной деятельности в производственных участках согласно установленному производственному плану, с целью обеспечения полной реализации установленных количественных и качественных показателей.
Организация и контроль деятельности по поддержанию и развитию производственных мощностей, а также правильное и эффективное использование инвестиционных средств.
Oбеспечение ритмичного хода производственного процесса, обеспечение выполнения производства в соответствии с требуемым планом продаж.
Руководство процессом обеспечения качества в производственной деятельности в соответствии с существующими процедурами и стандартами.

Заинтересованным кандидатам предлагается отправить свое резюме на адрес электронной почты: hr@customagic.md
E-mail:
customagic-hr@mail.ru
Atașeaza CV-ul Creaza CV
Atașeaza CV-ul

Indicați Nume și Prenume

Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
și trimite-l în orice companie cu un singur click!

Iți va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Intră pe site


Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
și trimite-l în orice companie cu un singur click!

Iți va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Creaza CV


Trimite CV-ul

Alegeți jobul


Închide

CV-ul a fost expediat!

Închide
Intră in cont prin