Consultant principal, direcția juridică (perioadă determinată)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor №9302014, 23.04.2021
Oras: Chisinau
Studii: Superioare
Experienta de munca: De la 2 pina la 5 ani
Salariu: De la 7990 MDL
Grafic de munca: Full-time
9302014, 23.04.2021
Sarcinile funcției:
1. Formularea avizelor la proiectele de acte normative înaintate Agenției.
2. Asigurarea asistenței juridice a Completelor de Soluționare a Contestațiilor, precum și participarea la procesul elaborării proiectelor deciziilor privind soluționarea contestațiilor.
3. Întocmirea proiectelor de acte administrative sau a demersurilor pentru asigurarea exercitării atribuțiilor Completelor de Soluționare a Contestațiilor.
4. Participarea la elaborarea rapoartelor anuale de performanță ale Agenției cu privire la cazurile de soluționare a contestațiilor.
5. Acordarea consultanței și informarea permanentă a conducerii Agenției cu privire la modificarea actelor legislative aferente domeniului de soluționare a contestațiilor și achiziții publice.

Condiţiile de participare la concurs:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
· 2 ani de experiență profesională în domeniu;
· Studii superioare finisate în domeniul juridic sau administrare publică;
· Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
· Abilităţi de utilizare a computerului;

Documente ce urmează a fi prezentate::
1.Copia buletinului de identitate
2.Cazier juridic
3.Copia carnetului de muncă și adeverința/e de confirmare a stagiului acumulat după data de 28.12.2018;
4.Formularul de participare
5.Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul http://cariere.gov.md/usefull-info.
[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:
Prin poștă la adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 124, et. 4;
Prin e-mail: resurse.umane@ansc.md

Data limită de depunere a documentelor: 26.04.2021
Telefon: 022-820653
Persoana de contact: Sobețchi - Cebotari Ruxanda
Inapoi Inainte
Ataseaza CV-ul Creaza CV
Ataseaza CV-ul

Indicati Nume si Prenume

Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
si trimite-l in orice companie cu un singur click!

Iti va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Intra pe site


Creaza cel mai bun CV din Moldova!

Completeaza CV-ul pe Rabota.md
si trimite-l in orice companie cu un singur click!

Iti va lua 10 minute

Ai deja un CV pe site-ul nostru?
Creaza CV


Trimite CV-ul

Alegeti jobul


Inchide

CV-ul a fost expediat!

Inchide
Intra in cont prin